Efterlysning: Rød kamp for private arbejdspladser

Vi socialdemokrater ved godt hvad erhvervspolitik handler om. Vores problem er bare, at vi bruger enormt lidt tid på at tale om det.
Jeg bliver ofte skudt i skoene at partier til venstre for midten går mere op i at bruge penge end at skaffe dem. Vi bliver beskyldt af højrefløjen, Børsen/Berlingske og velbetalte lobbyister for at være erhvervsfjendske og kun optaget af at bruge penge på velfærd. Det er fuldstændig forkert.

Som socialdemokrat anser jeg aktiv erhvervspolitik for at være en hjørnesten

Som socialdemokrat anser jeg aktiv erhvervspolitik for at være en hjørnesten, i vores kamp for at sikre mere frihed og flere muligheder til så mange mennesker som muligt.

Socialdemokratiske regeringer i slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne viste nemlig, hvordan man med incitamentsprogrammer kunne sikre, at flere private arbejdspladser kunne gå hånd i hånd med erhvervsliv der arbejdede sammen med fællesskabet – ikke imod fællesskabet.

Ved at investere i forskning, give virksomhederne incitament til at investere i deres medarbejdere, sikre nogle smidige og troværdige myndigheder og skabe uddannelse i verdensklasse, kan man sikre højere beskæftigelse og mere velstand. Så vi ved hvad erhvervspolitik handler om. Vores problem er bare, at vi bruger enormt lidt tid på at tale om det.

Stærke stemmer på det offentlige område

Før, under og efter folketingsvalget har velfærdsdagsordenen domineret det politiske landskab. Flere og flere organisationer og foreninger melder sig i koret af stemmer, der ønsker flere (økonomiske) forbedringer i den offentlige sektor. Forældrebevægelsen ”Hvor er der en voksen?” og ”#EnMillionStemmer” på handicapområdet er eksempler på de nyeste bevægelser, og ellers kender vi de etablerede og kraftfulde stemmer fra BUPL, Danmarks Lærerforening, Ældresagen osv.

Jeg bakker op om mange af de kampe disse foreninger kæmper hver eneste dag. Velfærdsstaten er blevet udhulet gennem de sidste par årtier af omprioriteringsbidrag, skattesænkninger i toppen og påståede effektiviseringsgevinster, der i stedet blev til nedskæringer.

Vi røde har altså også et ansvar for at anvise en vej, til at sikre flere private arbejdspladser

Vi bør investere massivt i fællesskabet. Men vi røde har altså også et ansvar for at anvise en vej, til at sikre flere private arbejdspladser og et stærkere erhvervsliv. Og det fokus glemmer vi i en tid, hvor den folkelige og foreningsbaserede mobilisering i højere og højere grad sker på det offentlige område. Kampen for et mere frit, mere bæredygtigt og mere socialt retfærdigt Danmark findes altså også i den private sektor. Vi må ikke kun lade vores engagement afhænge af, hvilke interessevaretagere der råber højest.

Kickstart en aktiv erhvervspolitik

Derfor bør regeringen snart kaste sig over erhvervspolitikken. Udfordringer med Brexit, handelskrig og global konkurrence tårner sig op, og der er brug for svar til at fremtidssikre dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.

Regeringen bør snart kaste sig over erhvervspolitikken

Her kommer nogle bud til en start:
- Lad os skabe en stor statslig fond efter tysk forbillede, der i endnu højere grad skal booste iværksætteri og nye investeringer.
- Lad os øge virksomhedernes økonomiske incitament til at investere i forskning og uddannelse.
- Lad os give voksne ufaglærte mulighed for at opkvalificere sig på 120 procent af dagpengesatsen.
- Lad os lave en ”grøn selskabsskat”, der i højere grad belønner virksomheder der omlægger til mindre energikrævende produktion.

Lad os udvikle nye muligheder for medarbejderejerskab

- Lad os udvikle nye muligheder for medarbejderejerskab.
- Lad os bruge en større del af de offentlige forskningsbevillinger på teknisk forskning, så vi kan fremtidssikre nye produktionsarbejdspladser.
- Lad os røde stemple ind i kampen for private arbejdspladser!

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Frederik Vad er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidl. forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce