Den danske flåde skal bruge nye skibe for milliarder

Flåden skal i de kommende år købe nye skibe for 40 milliarder kroner. De skal helst bygges i Danmark, siger forsvarsminister Morten Bødskov.
Mik, fregatten Peter Willemoes
Foto: Mik, fregatten Peter Willemoes
Fregatten Peter Willemoes
Forsvarsminister Morten Bødskov (S) har bedt en række fagforbund og erhvervsorganisationer finde ud af, hvordan danske virksomheder kan få fyldt ordrebøgerne og skabe arbejdspladser, når Forsvaret indenfor en årrække skal udskifte et større antal krigsskibe, som er tæt på at være modne til skrotning.

Morten Bødskov har til formålet oprettet et nationalt partnerskab for det maritime område, som ifølge en pressemeddelelse skal arbejde for en stærkere forsyningssikkerhed for det danske forsvar og på samme tid udnytte det enorme potentiale, der er i den danske maritime sektor til at understøtte Forsvarets løbende behov,” som det hedder.

Det nye partnerskab skal munde ud i en analyse med konkrete anbefalinger

Arbejdet i det nye partnerskab skal munde ud i en analyse med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan sikre, at Danmark har kompetencerne til at designe, bygge og vedligeholde nye flådens skibe og understøtte Forsvarets langsigtede behov.

“Inden for den næste årrække står Forsvaret overfor at skulle udskifte en lang række skibe. Det betyder anskaffelser i omegnen af 40 milliarder kroner. Det nye partnerskab skal komme med anbefalinger, så den danske, maritime forsvarsindustri kan få del i disse investeringer. Til gavn for den danske forsvarsindustri, danske arbejdspladser og ikke mindst for Danmarks sikkerhed,” siger Morten Bødskov.

Nyt erhvervseventyr

Formand for fagforbundet Dansk Metal, Claus Jensen, roser ministerens initiativ, som han kalder et visionært bud på, at sammentænke forsvarspolitik og industripolitik.

“Det har vi i Dansk Metal efterlyst gennem mange år - det kan nemlig blive et nyt erhvervseventyr og skabe massevis af danske arbejdspladser. Det maritime partnerskab sikrer, at alle arbejder i samme retning til gavn for Danmark,” siger Claus Jensen, som også omtaler det nye partnerskab i et opslag på Facebook.

placeholder

Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen ser ligeledes frem til at kunne bidrage til det nye partnerskab.

“Det ligger i naturlig forlængelse af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som vi i erhvervslivet bakker helt og holdent op om. Stærkere dansk sikkerhed kræver et yderligere intensiveret, tæt samarbejde mellem forsvar og industri. Vi har en stolt tradition for at udvikle og bygge skibe til dansk forsvar, og med dette partnerskab fortsætter vi og styrker denne," siger Lars Sandahl Sørensen.

Den rigtige vej at gå

Forsvarsminister Morten Bødskov har sat administrerende direktør for Danske Rederier, Anne H. Steffensen, i spidsen for partnerskabet, som udover repræsentanter for Forsvaret, Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet altså også tæller tæller organisationer som Dansk Metal, 3F Industri, Danske Maritime og Dansk Industri.

Anne H. Steffensen peger på, at Danmark er en stor søfartsnation med en stærk maritim industri, som har leveret både til den civile handelsflåde og søværnet.

I Danmark har vi mange kompetencer

“Et tæt offentlig-privat samarbejde er den helt rigtige vej at gå. I Danmark har vi mange kompetencer, der kan og skal gøres brug af, når nye skibe skal udvikles og bygges. Jeg ser frem til som formand for det nye partnerskab at komme med anbefalinger til hvordan vi bedst og på fornuftige vilkår understøtter Forsvarets behov på det maritime område," siger Anne H. Steffensen.

Krigen i Ukraine spiller ind

Morten Bødskov lægger ikke skjul på, at krigen i Ukraine er en vigtig del af bagtæppet for det nye partnerskab.

”Med Ruslands angreb på Ukraine og den nye, europæiske sikkerhedssituation er det mere vigtigt end nogensinde, at Danmark er i stand til at forsvare sig selv. Her spiller forsyningssikkerheden en afgørende rolle. Det er afgørende, at Forsvaret kan få det materiel, som er helt centralt for at sikre et stærkt, dansk forsvar. Det gælder ikke mindst på havet, hvor Danmark er en af verdens største søfartsnationer,” siger forsvarsministeren.

Mere vigtigt end nogensinde, at Danmark er i stand til at forsvare sig selv

Ifølge DR har krigen i Ukraine ændret på spillereglerne for, hvornår større skibsbyggerier skal sendes i udbud i EU. Tidligere er en stor del af den slags opgaver endt i andre lande.

Men ifølge DR kan Danmark med henvisning til en særlig undtagelse i EU-reglerne selv bestemme, hvor og hvem der skal producere nye skib til Forsvaret.

Ministerier og organisationer, der deltager i det nationale partnerskab

  

Forsvarsministeriet
Forsvarskommandoen ved Forsvarets Skibsprogram
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Erhvervsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Dansk Industri
Dansk Metal
Danske Maritime
3F Industri
Forsikring & Pension
Maritime DTU
MARTEC i Frederikshavn

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Sørg nu for at vi ikke får en gentagelse af IC4 skandalen!
På forhånd tak
.

Eller Afghanistan-skandalen.

En russisk milliardær ejer det tidligere Lindø Værft ved Munkebo på Fyn. Så måske kan han producere de nye danske krigsskibe? Han producerer jo også stål på matriklen. Så det ligger jo lige til højrebenet :-)

OBS! Der er vist i Frederiksværk der ligger et russisk ejet stålværk...

Jeppe Lindholm, ja det er i Frederiksværk der ligger et stålvalseværk ejet af en russisk Oligark, han købte værket efter det var gået konkurs.
Mig bekendt er det tidligere Mærsk ejede Lindø skibsværft ikke ejet af en russer.

Arealerne med det tidligere Lindøværft ejes i dag af Odense havn (Odense kommune) og er omdøbt til Odense Port og lejes ud til forskellige industrivirksomheder hvor der i dag er beskæftiget over 2.000 mand.

Ørskov skibsværft er vel det eneste værft der er tilbage, de er dygtige til at bygge fiskeskibe der er yderst'
avancerede, så de kan vel også bygge krigsskibe.

Det kan vel lade sig gøre, men det kræver at der bliver lavet om på udbudsreglerne.

Der kunne verden over spares en masse penge m.m såfremt alle lande satte alt ind på NEDRUSTNING fremfor
oprustning. Hvordan kan verdens lande tillade sig at bruge bunker af kontanter på STÅL og KRUDT når den halve
klodes befolkning sulter eller lever i total fattigdom ? Og hvad med KLIMAET ? Kloden er ved at "svede ned".
En dag er der ikke mere rent drikkevand. Betyder det ingenting ?

Man kunne godt ønske sig at klima- og miljøaktivisterne kastede deres "blik" på våbenindustrien og militæret og gik i demonstration for at de enkelte lande nedlægger og begrænser deres militær og våbenfremstilling som udelukkende bruges til krig, som vi ser nu i Ukraine, Yemen, Syrien og mange andre steder, hvor ødelæggelser af bygninger, infrastruktur belaster både klima og miljø, for ikke at glemme de menneskelige lidelser og død.
Klimaaktivisterne har desværre kun blik for den civile flyvning og omlægning af kost uden kød, til et liv som Veganer for at begrænse den menneskelige påvirkning af den globale opvarmning. Så er kloden efter deres mening reddet, hvor naiv kan man være, hvad med den stadige forøgelse af befolkningstilvæksten og har man glemt at når krigene er slut, skal de ødelagte bygninger og infrastruktur som broer, vand- og el-forsyning genopføres/genetableres og her skal bruges uanede mængder af jordens resurser som i den grad vil belaste både klima og miljø.
Når man ser ungdommens opbakning til Gretha Thunberg må man "græmmes" mage til ord uden indhold og manglende forslag til hvordan hendes krav til begrænsning af de menneskelige klimapåvirkninger skal man da lede længe efter.
Når Enhedslisten og de Radikale med flere, kræver udfasning af kul, olie og gas senest i år 2025 er det ren fatamorgana, når vi ser hvilken påvirkning det allerede har nu på grund af krigen i Ukraine, hvor adgang til kul, olie og gas er begrænset med stigende forbrugerpriser til følge. Her ser vi tydeligt at solceller og vindkraft ikke er i nærheden af at kunne erstatte de rorsile brændstoffer og når der så samtidig er mangel på vandkraft i de nordiske lande er den nuværende krise komplet, det må vel selv de mest fanatiske klimaaktivister kunne indse, men de er nok uden for pædagogisk rækkevidde.

Måske de kommende krigsskibe kan udstyres med krydstogt komfort, så de kan sejle turister mellem krigstogterne. På den måde kan de blive selvfinansierende og spare topskat på 40.000.000.000 kr. for de rigeste. Og Søværnet har jo en udsøgt krydstogt ekspertise i og med at have sejlet Hendes Majestæt Dronningen rundt med Dannebrog i årtier. Glimrende og fremragende.

Tænker særligt mange russere hellere end gerne vil med på en tur for at få "inspiration", nu hvor de alligevel har turist visa til hele EU.

Jeppe Lindholm, dit forslag er simpelthen en gang vrøvl og har ingen gang på jorden. For det første kan der ikke være særlig mange personer ombord og desuden er skibene ikke bygget til at være særlig miljøvenlige, de har store motorer som bruger meget brændstof.
Du må finde på et bedre gennemtænkt forslag, prøv igen.

Man kunne folierer krigsskibene med Dannebrog look for at gøre dem mere turist venlig. Kunne det hjælpe?

Det bliver forslaget ikke mindre "vrøvlet" af.

Hvad så med blomster i kanon rørene og plakater med "Make Love, Not War" Samt John Lennon musik i intercom anlægget? Måske det endog kunne omvende fjenden.

Selvfølgelig er det noget "vrøvl" I know. Men det er krig vel i det hele taget.

Viste du, at bare 100 hundrede atomsprængninger af en vis størrelse i en atomkrig mellem f.eks. Indien og Pakistan vil være nok til at sende så meget aske og støv op i atmosfæren så det vil formørke Jorden så meget at intet kan gro i flere år med flere millarder døde mennesker af sult og sygdom til følge. For slet ikke at tale om dyr og plantelivet. Det er der vist heller ikke særlig meget fornuft i.

Desuden. Ingen kan vinde en fremtidig stor krig som en 3. verdenskrig. Ingen. Alle vil tabe. Som en klog man har givet udtryk for, så vil en 4. verdenskrig blive udkæmpet med køller.

Men før eller siden vil nogen sikkert mene det er værd at prøve. Når klimaforandringerne først for alvor slår igennem bliver det ikke sjovt længere og krig er nærmest med sikkerhed forprogrammeret den vej det vil ende med at tage, når der intet længere er at tabe. Bare fordi man ikke kan finde ud af andet. Vi er jo allerede godt på vej ud af dumhedens motorvej med en 100 tons betonklods for enden. Det har vi været lige siden murens fald i 1991. Uden at lære noget som helst af det. Intet.

Hvad med en militær flåde skat på de bedst stillende?

De kan jo starte med at lade rederierne betale det de sparede ved at lade søfolkene få nettoløn så skattevæsnet blev snydt for den skat de skulle have betalt. Det blev lavet for at de skulle beholde danske søfolk i skibene, men det blev hurtigt glemt. I dag sejler der skibe rundt med dansk flag agter, uden der er en eneste dansker om bord.

Bent Menck Andersen er inde på det rigtige,de sidste 15 år er befolkningsvæksten fordoblet fra 4 til 8
milliard mennesker, og denne udvikling fortsætter,dette kan kloden ikke følge med til, og derfor har vi denne
forfærdelige udvikling i vejret.

Som hun i denne uge sagde på et pressemøde: »Der er én ting, der er værre end magtfuldkommenhed – det er magtesløshed“

Magt bruges til at løse problemet med fjenden!

Spørgsmålet er om Putin kommer som sø-admiral eller luft-kaptajn?

Fuld beskæftigelse var tidligere Socialdemokratiets fjende nummer et!

Målet er nået! Danmark mangler arbejdskraft som aldrig før!

Og magtesløsheden breder sig på alle parametre!

To fluer med et smæk!

Magtfuldkommenheden i perfekt udførelse!

Samtidig puttes den radikale valg-kanin ned i Søren Papes sæk!

Magtesløsheden overfor Putin består!

Men den tidligere forsvarsminister Søren Gade er på vej!

I magtliga med Støjberg og Mette Frederiksen!

Magt der består uanset landets kriser!

Fuldkomne i vælgernes øjne!

Magt som de har agt!

Annonce

Annonce