Annonce

Venstres Ungdom: Afskaf værnepligten

Afskaffelsen af værnepligten kan være første skridt mod et mere retfærdigt og ligestillet samfund. Det skriver udenrigs- og forsvarsordfører for Venstres Ungdom, Benjamin Haxha, i dette debatindlæg
Foto: Privat foto
Benjamin Haxha, udenrigs- og forsvarsordfører for Venstres Ungdom.
I Danmark har værnepligten længe været en integreret del af vores militærstruktur. Dog er det på tide at revurdere denne tradition og indføre en mere liberal og ligestillet tilgang ved at afskaffe værnepligten og indføre værneretten for alle. Dette vil ikke blot bidrage til en mere retfærdig og inkluderende militærstyrke, men det vil også være i overensstemmelse med liberalistiske principper om individuel frihed og ligestilling.

Værnepligten har længe været en tvungen byrde, der pålægger unge mænd en forpligtelse til militærtjeneste, uanset deres ønsker eller evner. Dette strider imod grundlæggende principper om individuel frihed og selvbestemmelse. Ingen bør tvinges til at deltage i militærtjeneste mod deres vilje, især ikke i et frit samfund som Danmark.

Derudover skaber værnepligten en skævhed i forsvaret, da den kun gælder for unge mænd. Dette afspejler en forældet opfattelse af kønsroller og arbejdsdeling, idet det kun er en specifik gruppe af befolkningen, der er forpligtet til militærtjeneste.

ingen bør tvinges til at gøre noget imod deres vilje

Ved at indføre værneretten åbner vi dørene for en mere ligestillet og mangfoldig militærstyrke. Alle borgere, uanset køn eller baggrund, vil have mulighed for at ansøge om militærtjeneste og bidrage med deres unikke færdigheder og perspektiver. Dette vil ikke blot styrke forsvaret operationelt, det vil også sende et klart signal om, at ligestilling er en central værdi i vores samfund.

Mange fordele

Afskaffelsen af værnepligten og indførelsen af værneretten vil have en række positive effekter for både individet og samfundet som helhed.

For det første vil det give individet større frihed til at træffe egne valg og forfølge egne interesser. Ingen vil længere være tvunget til at forlade deres uddannelse eller karriere for at deltage i militærtjeneste. Dette vil styrke individets ret til selvbestemmelse og mulighed for at forfølge deres egne drømme og ambitioner.

Desuden vil afskaffelsen af værnepligten bidrage til at nedbryde kønsstereotyper og fremme ligestilling i samfundet. Ved at give både mænd og kvinder lige mulighed for at bidrage til forsvaret vil vi bevæge os væk fra den traditionelle opfattelse af militæret som et maskulint domæne og åbne op for en mere mangfoldig og inkluderende styrke.

Endelig vil det være et skridt i retning af en mere liberal og individualistisk samfundsmodel. I et liberalt samfund bør individuel frihed og selvbestemmelse være centralt, og ingen bør tvinges til at gøre noget imod deres vilje. Ved at afskaffe værnepligten og give alle borgere ret til at vælge, om de ønsker at tjene i forsvaret eller ej, styrker vi disse fundamentale principper.

Afskaffelsen af værnepligten og indførelsen af værneretten for alle borgere vil være et skridt i retning af et mere retfærdigt, ligestillet og liberalt samfund. Det vil give individet større frihed til at træffe egne valg og forfølge egne interesser, samtidig med at det vil fremme ligestilling og mangfoldighed i forsvaret. Lad os afskaffe værnepligten og tage det næste skridt mod et mere frit og inkluderende samfund.

Udenrigs- og forsvarsordfører for Venstres Ungdom.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er selvfølgelig også en måde at sikre, at det først og fremmest bliver arbejderklassens og den lavere middelklasses unge, der i forreste linje og med livet som indsats kommer til at stå for landets beskyttelse.

For hvis argumentet var ligestilling, ville det oplagte jo have været værnepligt til begge køn. Vi er trods alt på vej ind i en ny æra, hvor vi ikke længere kan tage USAs beskyttelse for givet, hvor NATO mere og mere bliver et europæisk anliggende, hvor Rusland allerede har kig på de næste mål efter Ukraine, og USA mere retter fokus på Stillehavet og situationen der med Kinas forventede angreb mod Taiwan indenfor en overskuelig årrække.

Og herudover ar vi så alle de andre efterånden langvarige krige i Yemen, Sudan og ikke mindst Israel-Hamas, som formentlig vil fortsætte i hundredvis af år, eller indtil klimaforandringerne gør området ubeboeligt for mennesker, hvad der end komme først.

Alt det stiller store krav til os og de andre europæiske lande om at kunne stille en troværdig styrke med kort varsel.

Men på trods af alt dette er de borgerliges ungdomspartier tilsyneladende mest af alt opsat på at være endnu mere verdensfjerne end deres moderpartier.

Det vil være dyrt at ansætte samtlige soldater på en kontrakt, både til lønninger og arbejdsforhold, men ellers er det da en fide, men jeg tror dog ikke på vores nærige forsvarsminister synes det er en god ide, så det vil ikke være noget der bliver aktuelt de første 100 år.

Ja, nu gælder det om at redde sin egen røv når Putin kommer. Og der skal selvfølgelig kun være de mest motiverede i forreste linje ved fronten. I USA bliver unge uden fremtid tilbudt en uddannelse helt gratis for frivilligt at melde sig i trøjen. Her står rekrutterings enheder klar ved Walmart, hvor de økonomisk dårligt stillet køber ind. Her er der størst chance for gevinst. Hvorimod der, hvor de velhavende køber ind er der ingen frivillige patrioter at hente til at forsvare fædrelandet.

Endnu en gang får du bekræftet, hvad der venter dig med det blå hold ved roret.

God fornøjelse til de unge, som har set lyset i Liberal Alliance og Daddys TikTok dans.

Nå, Benjamin er nok nervøs for at blive sendt i trøjen.

lige min tanke

Hvorfor nøjes med at afskaffe værnepligten, når man kan afskaffe våbenindustrien og militæret, så var problemet med ligestilling løst.

Værnepligten er ikke bare et par måneder i trøjen. Du skal i princippet stå klar i reserven ved behov indtil du er godt oppe i årene - Det vil de unge venstre "løver" gerne fritages for.

Så meget til at tage ansvar.

И каждый в Дании быстро получает возможность выучить русский язык

(Og alle i Danmark får hurtigt mulighed for at lære russisk.----- Frit efter Google)

Jeg er tilhænger af, at Danmark snarest indfører værnepligt for ALLE køn (med mulighed for frinummer osv.).
Ikke alene Rusland udgør en risiko for Danmarks frihed. Det gør USA også, hvis Trump igen bliver præsident....

FRIHED er for mig = et selvstændigt Europa, inklusive Ukraine, Krim, Moldova, og evt. Hviderusland (hvis befolkningen der ønsker det).

Så længe der er liv i bl.a. Putin og Trump og holdninger lig deres, kan Danmark ikke tillade sig at afskaffe værnepligten og løbe an på, at der vil være tilstrækkeligt med ansøgere til et job som soldat!

Annonce