vælgererklæringer

Regeringen vil bremse Paludan

Regeringen vil hastebehandle lovforslag, der skal sætte en stopper for ulovlig indsamling af vælgererklæringer.