Annonce

Er socialpædagogers arbejdsmiljø et glemt kapitel?

I 2022/2023 blev over 25 procent af socialpædagoger udsat for fysisk vold på arbejdet. Det skal der gøres noget ved, hvis det skal lykkes at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det skriver Rita Malberg Slangerup fra Socialpædagogerne.
Foto: Socialpædagogerne
Rita Malberg Slangerup er næstformand i Socialpædagogernes kreds Storkøbenhavn.
Socialpædagoger er uddannet til at støtte og skabe udvikling for nogle af de mest sårbare og udsatte borgere i Danmark.

Som fagforening for socialpædagoger kender vi de risici og udfordringer, som følger med i arbejdet med mennesker i udsatte positioner.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet i offentlig tjeneste, der er blevet udsat for vold og trusler, er steget markant med 11 procent fra 2021 til 2022.

Ligeledes bekræfter tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at pædagoger indenfor det specialiserede område, er den gruppe, der oftest rapporterer vold og trusler. Dertil ved vi, at der findes et stort mørketal.

”Det er helt afgørende, at vi fortsat har fokus på, at det skal være attraktivt at arbejde i staten. Vi er afhængige af, at der er dygtige folk, som hver dag bidrager til velfærdssamfundet. Aftalen indeholder blandt andet markante lønstigninger, fleksibilitet i arbejdslivet og anerkendelse af de medarbejdere, som varetager særligt udsatte funktioner (…)”.

Således citeres finansminister Nicolai Wammen på sit ressortministeries hjemmeside. OK24-forliget på statens område betyder blandt andet en tildeling på 50 millioner kroner til ansatte i udsatte funktioner.

Det er et skridt i den rigtige retning, men jeg var desværre ved at få kaffen galt i halsen, da jeg læste, at socialpædagoger ikke er inkluderet i OK24-forliget på statens område, hvor blandt andet Kofoeds Skole hører under. Samme gruppe fik heller ikke del i trepartsmidlerne.

Ny undersøgelse

Socialpædagoger er den faggruppe, som efter politi- og fængselsbetjente er i højest risiko for vold på jobbet.

I 2022/2023 blev over 25 procent af socialpædagoger udsat for fysisk vold på arbejdet. Det halter også med kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø, hvor medarbejdere blandt andet kan være påvirkede af trusler og manglende tid til at praktisere deres faglighed.

Socialpædagogerne Storkøbenhavn har netop, i samarbejde med arbejdsmiljøforskeren Einar B. Baldursson afsluttet en treårig undersøgelse, ’Nyt syn på arbejdsmiljø’, om socialpædagogers arbejdsmiljø.

Arbejdsvilkårene for socialpædagoger er forringet gennem flere år

Denne viser samlet set, at socialpædagogerne er en robust faggruppe, men mange arbejder under vilkår, som tærer på dem.

Kun en tredjedel af undersøgelsens respondenter er sikre på, at de vil kunne overkomme deres nuværende job om fem år.

Problemer med rekruttering og fastholdelse har rødder i arbejdsmiljøet

Arbejdsvilkårene for socialpædagoger er forringet gennem flere år, hvor besparelser har ført til større arbejdsbyrde og højere tidspres, og medarbejdernes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse er svundet ind i takt med, at dokumentationskravene er vokset og ofte udformet sådan, at de kommer i konflikt med fagligheden.

Det mærkes af den enkelte såvel som i hele faget. De unge forlader hurtigt faget samtidig med at faren for nedslidning blandt de erfarne socialpædagoger vokser.

Et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø med ordentlige rammer for arbejdet er grundlaget for, at man kan udøve sit fag uden at blive nedslidt.

Når socialpædagogiske arbejdspladser i dag har alarmerende svært ved at rekruttere og fastholde uddannede socialpædagoger, og vi ved, at målgrupperne for indsatserne bliver stadig dårligere, står vi over for en aldeles presserende udfordring med at sikre tilstrækkelige ressourcer til at opretholde et godt arbejdsmiljø med høj faglighed til gavn for medarbejdere, og samfundets sårbare og deres pårørende.

Hvis man har et håb om at kunne rekruttere socialpædagoger helt bredt på det specialiserede socialområde i fremtiden, må arbejdsmiljøet, hverken det fysiske eller psykiske, ikke gå i glemmebogen.

Næstformand i kreds Storkøbenhavn af Socialpædagogerne, FU-kandidat.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

I 1967 kriminaliserede et folketingsflertal, når pædagoger og skolelærere fysisk mishandlede børnene. Kunne man ikke gøre det samme, når disse personalegrupper bliver mishandlet af børnene?