Annonce

Få piger vælger håndværksfaget og drengene går udenom hvide kitler

Nye tal viser, at de unge generationer er håbløst fastlåst i gammeldags kønsroller. Kvindernes Kampdag bør kickstarte opgøret mod automatiske uddannelsesvalg
Gammeldags kønsroller har tilsyneladende bidt sig fast på Fyn. I hvert fald når man kigger på de unges valg af erhvervsuddannelser, hvor pigerne går langt uden om industrifag og byggeri, mens drengene fravælger alt, hvad der ligner omsorg og pædagogik.

Ud af de 792 elever er 656 drenge og kun 136 piger

Nye tal, som LO Fyn har fået fra Syddansk Erhvervsskole, viser en trist skævhed mellem piger og drenge i valg af uddannelse, som vi alle sammen har et ansvar for at få ændret.

Lige nu går der 792 elever på det såkaldte grundforløb 1 på Syddansk Erhvervsskole. Det er unge elever, der har søgt direkte fra 9. og 10 klasse ind på en erhvervsuddannelse. Ud af de 792 elever er 656 drenge og kun 136 piger.

Kun 9 kvinder vælger elektrikerfaget

To andre nøgletal fra grundforløb 1 chokerede mig også. På linjen omsorg, sundhed og pædagogik går kun fire drenge. Og på teknologi-, byggeri og transport går 643 drenge og kun 52 piger.

Også på grundforløb 2, hvor eleverne er lidt ældre og enten har været ude på arbejdsmarkedet eller for eksempel har en studentereksamen, er det sørgeligt at se tallene for kønsfordelingen.

Malerforbundet har i mange år kørt kampagne for at få flere kvinder til at byde ind på et traditionelt mandefag, og det er i den grad lykkedes

Lige nu er 248 unge mænd og kun ni unge kvinder på Syddansk Erhvervsskole i gang med at uddanne sig til elektriker på grundforløb 2. På industriteknikeruddannelsen går 82 mænd og 12 kvinder. På murer-uddannelsen 90 mænd og fem kvinder. På træfagenes byggeuddanndelse 266 mænd og to kvinder.  

Som bygningsmaler går der 63 kvinder og 47 mænd. Malerforbundet har i mange år kørt kampagne for at få flere kvinder til at byde ind på et traditionelt mandefag, og det er i den grad lykkedes, så malerfaget i dag er populært hos begge køn. Det er en gevinst for kulturen på en arbejdsplads, men det er sandelig også til fordel for arbejdsgiverne, der får flere ansøgninger og et bredere rekrutteringsgrundlag.

Kønsopdelingen er et nationalt fænomen

Et sidste tal fra Syddansk Erhvervsskole: På hovedforløbene, hvor eleverne har praktikpladser og er godt i gang med at blive færdige, er i dag 537 ud af 574 elever på data- og kommunikationsuddannelsen mænd og kun 37 kvinder.

Tilsvarende går 42 kvinder ved at uddanne sig til ernæringsassistenter på hovedforløbet, mens det kun gælder for fire mænd.

Er det et problem, at de unge generationer stadig vælger uddannelse ud fra nogle forudfattede opfattelser af, hvad der er mandefag og kvindefag? Ja, de unges automatvalg af uddannelse er håbløs. Det ligger nemlig sporene til et kønsopdelt arbejdsmarked, der kommer til at vare årtier endnu. Og det gør os alle sammen fattigere.

Tag for eksempel de ganske få kvinder, der har valgt at blive industriteknikere på SDE. Erhvervslivet på Fyn skriger på faglærte industriteknikere, og der følger god løn og karrieremuligheder med. Hvorfor er det ikke attraktivt for en pige fra Odense eller Middelfart at vælge den vej? 

De unges skæve uddannelsesmønster er ikke kun et fynsk fænomen. Det er landsdækkende.

Start kampen på Kampdagen

Når vi søndag 8. marts fejrer Kvindernes Kampdag med paroler om ligestilling og ligeløn, har vi i år fokus på, hvordan de unges uddannelsesvalg fastholder det kønsopdelte arbejdsmarked.  

Annette er klejnsmed og Mikael sygeplejerske. Kamille er murer og Tina er tømrer

Til fagbevægelsens 8. marts arrangement i Odense får vi besøg af fire voksne, der har været modige nok til at gå imod kønsstrømmen i deres valg af uddannelse. Annette er klejnsmed og Mikael sygeplejerske. Kamille er murer og Tina er tømrer. Det er afgørende, at vi får flere som de fire, der vælger uddannelse bredere.

Hvis kønnene valgte uddannelser mere ligeligt på tværs af fag, brancher og sektorer, ville vi have et mere robust og mangfoldigt arbejdsmarked, der var bedre gearet til at omstille sig men også sjovere at være på som ansat. Hvem vil ikke gerne have kolleger af begge køn? 

I dag uddanner mændene sig til Produktionsdanmark og scorer højere løn. Kvinder dominerer i den offentlige sektor. Og sosuer, sygeplejersker, pædagoger og andre i Omsorgsdanmark halter håbløst bagefter på lønsedlen. Køn og løn hænger sammen, og det er kvinder også nødt til at tage med sig i overvejelserne, når de vælger uddannelse.

På nogle parametre er vores arbejdsmarked på vej mod en katastrofekurs. Titusindvis af kvinder i ældreplejen er på vej på pension, mens der i de private sektor kommer til at mangle faglærte på byggepladser og virksomheder. Sådan er det også på Fyn.

Det er vigtigt, at vi bruger Kvindernes Kampdag til at se på kønssammensætningen for elever

Derfor er det vigtigt, at vi bruger Kvindernes Kampdag til at se på kønssammensætningen for elever på Syddansk Erhvervsskole. Og at arbejdsgivere, fagbevægelse, skoler, politikere, forældre og ikke mindst de unge får diskuteret, hvordan vi kan få begge køn ind på alle uddannelser.  

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for FH-sektion Fyn. 


Flere artikler om emnet

Annonce