Annonce

En kampdag for både ligestilling, demokrati og fred

Ruslands militære aggressioner og krig mod Ukraine viser nemlig, hvor vigtigt det er at se på krig i et køns- og demokratiperspektiv.
Nu har krig igen gjort sit rædselsfulde indtog på det europæiske kontinent. Denne gang tæt på Danmark med Ruslands angreb på Ukraine.

Krigen er ikke kun et angreb på en nation og en civilbefolkning, det er også et angreb på demokratiet.

I Kooperationen - der er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark - er vi dybt bekymrede og berørte over den aggression, der nu lægges for dagen overfor et spirende demokrati.

I Ukraine ved de allerede godt, at demokrati er deres eneste vej til en fredelig og stabil fremtid, de har nemlig været igennem demokratiprocessen for mindre end 10 år siden.

Majdan-oprøret, som nogle måske kan huske i 2014, begyndte som et studenteroprør og blev drevet frem af unge mennesker til et folkeligt opgør mod daværende præsident Janukovitj.

Oprøret blev kulminationen på civilbefolkningens og især ungdommens oplevelse af at få stjålet deres demokrati og fremtid, da Janukovitj ikke ville underskrive en aftale med EU, der skulle lede landet tættere på Europa.

Denne beslutning var dråben, der fik bægeret til at flyde over, og som startede revolutionen i Ukraine. Efterfølgende gik mange igen på gaden i kampen for demokratiet, hvilket dengang udviklede sig til blodige sammenstød med det ukrainske politi og militær.

Demokratiet blomstrede

Janukovitj blev kastet ud af Ukraine og sidenhen har demokratiet langsomt blomstret op i Ukraine, men presset for at rodfæste demokratiet er fortsat højt.

Som kooperativ bevægelse, hvis fundament bygger på værdier som demokrati, lighed, retfærdighed og solidaritet, kan vi ikke stiltiende se på, hvordan disse værdier nu angribes med russisk militærmagt i Ukraine.

Demokratiet er noget vi skal værne om, både det parlamentariske og erhvervsdemokratiske. At folk har en stemme, har rettigheder, er ligestillede og har ytringsfrihed er grundsten i et moderne samfund.

Demokratiprocessen er for mange lande ofte lang og historisk set også blodig. Men hvis én ting står lysende klart, så er det, at hverken enevælde eller diktatur skaber frie og lige samfund i fremgang for alle dets borgere. Vi må og skal insistere på demokratiet og dets ukrænkelighed, alle de steder vi møder det.

Krigen har en mands ansigt 

Ser vi igen på den historiske ramme, så er oftest og primært mænd, der starter krige. Krigens ansigt er af en mand, og denne gang er det Putins, vi ser.

En magtfuldkommen patriark, der knuger sig til præsidentposten med vold og magt.

Putin har sendt Ruslands mænd i krig

Der er intet reelt demokrati i Rusland, og hvis ikke krigen stoppes, så er det ikke kun annektering af Krim som i 2014, men resten af Ukraine også.

Putin har sendt Ruslands mænd i krig, hvilket har medført, at alle ukrainske mænd i alderen fra 18-60 år også må drage i krig. For som det er, så er det primært mænd, som går i krig og ofte efterlades kvinderne hjemme til at passe på børn, syge og ældre.

Der er et tydeligt kønsperspektiv i krig og derfor også nogle udfordringer og løsninger, som bør komme i fokus. Især når det netop er Kvindernes Internationale Kampdag.

Men selvom Kvindernes International Kampdag typisk ikke er en dag, hvor vi i Danmark sætter fokus på kvinder i krig, så bør det være et tema.

Kvinder og piger er særligt udsatte

Dette års kampdag bør ikke kun have fokus på de ligestillingsudfordringer, store som små, som vi bakser med herhjemme, dagen bør også se på de kvinder, som lige nu står ansigt til ansigt med krigen i Ukraine.

Alle de kvinder, som enten er på flugt, fanget i deres hjem eller som også kæmper ved fronten.

Seksuelle overgreb på kvinder og piger bruges systematisk som våben i mange krige og konflikter

Det er veldokumenteret, at kvinder som køn især er sårbare, når et samfund rammes af konflikt eller krig, da man kan se, at især kvinder og pigers situation bliver endnu værre i forhold til deres rettigheder og sikkerhed.

Blandet andet fordi voldtægter og seksuelle overgreb på kvinder og piger bruges systematisk som våben i mange krige og konflikter, og fordi kvinder og piger i stigende grad målrettes det civile samfund.

Derfor er ikke nok i sig selv, at privilegerede kvinder som os i Danmark viser vores søstersolidaritet med de ukrainske kvinder og sætter det ukrainske flag på som profilbillede på vores sociale medier.

Det er vigtigt, at vi bruger vores demokratiske rettigheder og stemmer til at insisterer på, at de ukrainske kvinder tænkes ind i og involveres i fredsbevarende arbejde, når der skal skabes vedvarende fred.

Det kan synes præmaturt at sætte fokus på allerede, men skal vi tage ved lære af tidligere krige og konflikter så øges kvaliteten og holdbarheden af fredsaftaler ifølge FN, når kvinder med forskellige baggrunde deltager i fredsforhandlinger, og når kvinder er underskrivere af fredsaftaler, er det mere sandsynligt, at fredsaftalerne bliver implementeret.

Flygtninge har også krav på ordentlige arbejdsforhold 

I vores iver for at hjælpe de ukrainerne i denne rædselsfulde krigssituation, er en anden vigtigt ting at have for øje, hvordan vi viser vores solidaritet med dem.

Der bor 44 millioner mennesker i Ukraine. FN vurderer, at halvanden million ukrainere er flygtet ud af landet, og mange flere vil komme det næste stykke tid.

Mange vil givetvis søge mod Danmark, og der er allerede ankommet nogle. Flere organisationer og virksomheder har allerede proklameret, at de er velkomne i Danmark, og de kan tilbyde job fra dag ét.

Det varmer ens hjerte at se den hjælpsomhed, men inden vi bare kaster disse mennesker ud i arbejde, bør vi også huske at de er sårbare og derfor er lette for folk med profit for øje at udnytte.

Sa mange fra Ukraine kan engelsk, så vil de kunne overtage jobs, som der kan være svært at rekruttere andre til

Vores solidaritet skal derfor og række ud over de gode intentioner, det skal også gøre sig gældende, når de træder ind på det danske arbejdsmarked, hvor de også skal have noget at skulle have sagt, ordentlige arbejdsforhold og en fair løn.

Faktum er, at vi mangler arbejdskraft i flere brancher, og da mange fra Ukraine kan engelsk, så vil de kunne overtage jobs, som der kan være svært at rekruttere andre til.

Udmeldinger med, at der er arbejde at få med det samme, er ofte med en god intention bag, men det er samtidigt vigtigt at understrege, at de job, som lige nu er ubesatte i f.eks. landbrugssektoren og restaurations- og hotelbranchen, er ubesatte, fordi der netop her er udfordringer med ordentlige arbejdsforhold og dårlig betaling.

Flygtninge har også krav på ordentlige arbejdsforhold og en fair løn, og ingen bør tænke i profit, når det handler om mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse - uanset om det er fra Ukraine eller Afghanistan.

Uanset, om det er kvindekamp dag eller ej, så står vi i solidaritet med alle i Ukraine, som lige nu enten kæmper for deres liv, selvbestemmelse og demokrati.

Susanne Westhausen er adm. direktør i Kooperationen, der er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Er desuden præsident i Cooperative Europe.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Putin har bombet kvindernes ligestilling tilbage til 1973, da selvforsyning af energi fra Mellemøsten gav de danske kvinders ligestilling et eget særpræget og usædvanligt positivt forløb, der endte her i 2022 med at to på hinanden følgende kvindelige formænd for Enhedslisten er parate til at sende våben til Ukraine for at redde kvinder og børn og mænd.

Putin og lignende diktatoriske mænd overalt i verden, er ligestillingens værste modstandere.

Lars Løkke påpegede det forfejlede i det nye store nationale forsvarsforlig, der ikke fortæller hvor pengene til ligeløn til sosuer og sygeplejersker skal komme fra, når forsvaret fremover i sin frygt for Putin skal brænde helt op til 19 milliarder ekstra af hvert år fra 2033.

Hvor skal alle hænderne til sygepleje, ældreforsorg, læger, m.m. Komme fra? Den private sektor stikker endnu engang af med ligestillingskronerne! Samt forsvaret! Søren Pape har længe argumenteret for at antallet af medarbejdere i ældreforsorgen ikke har betydning for plejen. Det er den enkelte medarbejders indstilling der er afgørende! I hæren skal antallet medarbejdere/soldater forhøjes til det dobbelte. I forsvaret betyder antallet tilsyneladende noget. Men hvor pengene skal komme fra, skulle den populære Pape naturligvis ikke svare på. Det gjorde den upopulære forhenværende Lars Løkke til gengæld! Erfaring, viden og historisk indsigt! Moderat!

Til gengæld var Sikkandar Siddique på dagen hverken moderat eller ligestillingsvenlig! Han ser nemlig hellere unge muslimske mænd på de danske motorveje, end ukrainske kvinder og børn, der hentes til Danmark i private danske biler og busser!

“I dag hylder vi de danskere der tager ned for at hente ukrainere. Det er simpelthen forkasteligt. Og jeg bruger ordet forkasteligt, at partier fra venstrefjøjen sammen med partier fra højrefløjen nu deler vores flygtninge op i et hold A og et hold b. Mennesker er mennesker. Flygtninge er flygtninge. Uanset hvad. Og de skal hjælpes.”

Sådan lød det fra Frie Grønnes formand.

Land følg eller land fly! Snart er de frie grønne fløjet!

Putin lurpassede på den vesteuropæiske grønne bevægelse. Og da de toppede og Europa sikkerhedsmæssigt stod på sit lavpunkt imellem “vi er verdensførende i grøn omstilling” og Europas reelle totale afhængighed af Putins gas, ja, så trådte Putin på gaspedalen.

Først blev der mangel på strøm.
Så mangel på gas.
Så mangel på olie.
Så mangel på danske fødevarer.
Så mangel på batterier.
Så mangel på…

Europas naive grønne partier har sendt NATO på overophedning. Freden i fare!

Nedskæring af våben og atomvåben skete i nøje balance!

I Danmark, Norge, Sverige og Tyskland har vi længe været i kapløb om hvem der var længst fremme i grøn omstilling!

Hvem der var næet længst i Parisaftalen.

KGB lyttede med! Putin slog til lige da den grønne fødsel tog sin begyndelse.

Det bliver dyrt. Det bliver langvarigt! Socialdemokratiet sendt tilbage til 1973 og Anker Jørgensen.

Og Lars Løkke lignede en træt udkørt mand der stod og tænkte:

“Tænk alt det bævl og bøvl jeg havde!”

“Stakkels Mette, først corona, så mink, så grøn omstilling, så Putin”.

Det kræver sin kvinde at leve i 2020erne!

Ligestilling er pludselig igen blevet en by i Rusland!

Men i Danmark stod Venstres Jacob Ellemann og Enhedslistens Mai Villadsen skulder ved skulder om at kalde Ruslands leder “krigsforbryderen Putin”.

På øverste hylde er ligestillingen 2022 værdigt!

Snart melder de to kvindelige statsledere i Finland og Sverige sig under NATOs beskyttende vinger.

Og Mette Frederiksens samfundssind bliver til Europæisk sammenhold, sagde Pape. ( og mener fortsat at skatten skal ned)

Ligestilling koster! Forsvar koster! Frihed koster!

Kun Putin tager blot for sig af retterne! Oligarkerne betaler! Naive vesteuropæere betaler!

Det bliver hårde tider, sagde statsminister Mette Frederiksen, der som alle de andre kvindelige partiledere var klædt på og udsmykket som til en festaften, da der på aftenen var partilederdebat.

Ikke et ord om ligestilling! Kun Putins fortrædeligheder var på programmet! Stilethælene stod fast!

Dansen om coronaen er erstattet af dansen med Putin.

Merkels brede flade sko er skiftet ud med sylespidse nordeuropæiske stiletter. Hele vejen rundt Østersøen.

Ligestilling, demokrati og fred. Det koster!