Annonce

Ingen tal fra de gule

Formanden for HK IT, Medie & Industri Hovedstaden efterlyste tal for hvor mange af de gules medlemmer, der er dækket af gule overenskomster - svarene indeholder dog ingen tal
Torsdag efterlyste formanden for HK IT, Medie & Industri Hovedstaden, Peter Jacques, tal for, hvor mange af de gules medlemmer, der er dækket af gule overenskomster.

Netavisen Pio har sendt spørgsmålet videre til Kristelig Fagbevægelse, Krifa, og til Det Faglige Hus, som begge bryster sig af at indgå overenskomster.

Netavisen Pio har fået svar fra både Krifa og Det Faglige Hus. Ingen af svarene indeholder dog de efterlyste tal.

Ingen af svarene indeholder dog de efterlyste tal

Netavisen Pio har mere præcist bedt Krifa fremlægge en procentsats for, hvor mange af Krifas egne medlemmer, Krifa dækker med egne overenskomster.

Krifa: Fagforeningsfrihed

Mail-svaret fra Krifas presseafdeling lyder i sin helhed:

“Vi har overenskomster på flere områder, end HK’s formand (Peter Jacques, formand for HK IT, Medie & Industri Hovedstaden, red.) påstår uimodsagt i jeres artikel.”

Og:

“Vi har bl.a. overenskomst med ITD-A på transportområdet, den første arbejdsgiverforening for rejsebranchen REJSA m.fl.”

 “Der er både ansatte, som er medlem af Krifa, og der er ansatte, som er medlem i andre fagforeninger – ligesom det bør være tilfældet på resten af det danske arbejdsmarked, hvor vi jo har fagforeningsfrihed. For os er det vigtigt at lave overenskomster, der sikrer medarbejderne gode vilkår og høj arbejdslyst – uanset hvilken fagforening de er medlem af, hvis nogen overhovedet.”

Det Faglige Hus: Foreningsfrihed

Netavisen Pio har også bedt Det Faglige Hus fremlægge en procentsats for, hvor mange af Det Faglige Hus’ egne medlemmer, Det Faglige Hus dækker med egne overenskomster.

Mail-svaret fra Det Faglige Hus’ presseafdeling lyder i sin helhed:

“Nu registrerer vi ikke, hvem af de ansatte, der er medlemmer og ikke-medlemmer på KA-virksomhederne ( KA står for Kristelig Arbejdsgiverforening, red.)) og de øvrige virksomheder, hvor vi har overenskomst.”

Og:

“Der er foreningsfrihed i Danmark, og selv om vi gerne vi have dem alle som medlemmer, respekterer vi deres ret til organisere sig i andre faglige organisationer.”

HK slår gule på prisen

I en prissammenligning mellem HK og de tre gule fagforeninger Krifa, Det Faglige Hus og Business Danmark, som HK IT, Medie & Industri Hovedstaden har udarbejdet, fremgår det, at HK slår de gule på prisen, når man vælger den fulde pakke bestående af fagforening, A-kasse og lønsikring.

HK-prisen for den fulde pakke lyder på 1.050 kroner.

Den fulde pakke hos Krifa koster 1.299 kroner.

Den fulde pakke fra Det Faglige Hus står i 1.271 kroner

Mens pakken hos Business Danmark står i 1.142 kroner.

HK IT, Medie & Industri Hovedstadens prissammenligning mellem HK og Krifa, Det Faglige Hus og Business Danmark

 

Prissammenligningen udløste drøje hug til HK IT, Medie & Industri Hovedstaden fra de tre gule fagforeninger i en artikel i Berlingske onsdag under overskriften: "Rystede rivaler beskylder HK for grov misinformation i kampen om nye medlemmer".

Angrebet handlede dog ikke om selve prissammenligningen, som ikke blev nævnt i Berlingske-artiklen. I stedet anfægtede de tre gule oplysningen om, at de gule ikke indgår overenskomster.

“Maskarade-forestilling”

I Netavisen Pio torsdag medgiver formanden for HK IT, Medie & Industri Hovedstaden, Peter Jacques, at Krifa og Det Faglige Hus indgår indkomster, men i et meget begrænset omfang og slet ikke på HK IT, Medie & Industri Hovedstadens område:

Det med overenskomster en en ren maskarade-forestilling

"Men deres overenskomster dækker forsvindende få personer. Sandheden er at de gule ikke bruger energi på at tegne overenskomster. De har ingen interesse i at pleje det ben, der handler om overenskomster. Det med overenskomster en en ren maskarade-forestilling," understregede Peter Jacques over for Netavisen Pio.

HK IT, Medie & Industri Hovedstaden opfordrede torsdag de tre gule fagforeninger til at fremlægge en procentsats for, hvor mange af deres egne medlemmer de dækker med egne overenskomster.

Fagforeningen gav de tre gule et tilbud: Fremlægger I tallene, så skal vi nok korrigere den linje i vores sammenligning mellem HK, Krifa, Det Faglige Hus og Business Danmark, der handler om overenskomster - i overensstemmelse med de tal Krifa og Det Faglige Hus fremlægger:

"(...) så vil vi på den baggrund hellere end gerne tilføje en note om, at Krifa ifølge egne oplysninger ikke har forhandlingsret for eks. 99,13 eller 95,8 % af deres medlemmer) – bare send tallene til os".

"Fremlæg nu jeres tal"

Nu foreligger svarene fra Krifa og Det Faglige Hus, men svarene indeholder ikke de efterlyste tal. På den baggrund fastholder HK IT, Medie & Industri Hovedstaden sin prissammenligning med mere.

Fremlæg nu jeres tal, så vi kan sammenligne på fakta

“De gule er ganske klar over, at de på vores område ikke dækker en eneste af deres egne medlemmer med overenskomst. Jeg kan derimod oplyse, at vi dækker 68 procent af vores 10.500 erhvervsaktive medlemmer med gode HK-overenskomster. De gules såkaldte overenskomstarbejde er blot et figenblad, der dækker over, at de ikke arbejder som rigtige fagforeninger," siger Peter Jacques til Netavisen Pio.

Han opfordrer på ny Krifa og Det Faglige Hus til at fremlægge tallene:

"Mit tilbud til de gule står ved magt: Fremlæg nu jeres tal, så vi kan sammenligne på fakta.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvordan kan det være at de gule "nasserøve" ikke vil svare...

Er de ved at være klædt af nu, og bluffet er ude i lyset...

Som jeg ser det, er "de gule" et forsøg på at tjene penge på andre, muligvis til egen vinding, mere end det er et forsøg på at give lønmodtagerne et troværdigt alternativ.
I deres radiospots ( de gules) fremfører konstant: samme dækning som i din nuværende fagforening / A-kasse.

De fleste rigtige fagforeninger har en dækning for kritisk sygdom og fritid/ ulykke. Det mener jeg ikke at de gule har. Det er mig bekendt at flere af de, som blev "gule" og senere fik kritisk sygdom eller skade, noget så bitterligt har fortrudt. Mit håb er at de fleste bruger deres sunde fornuft og vælger en rigtig fagforening.

De gule fagforeninger er etableret af arbejdsgiverkredse og deres løjtnanter på tinge, især Venstre og konservative.
Når medarbejderne skal hævde deres krav om ordentlige forhold i ansættelsen, er deres eneste magtmiddel enighed i gruppen om de fremsatte krav med trussel om konflikt.
På arbejdsgiversiden er der ganske få individer, der meget lettere kan træffe beslutningerne, og derfor kan man se de gule fagforeninger som trojanske heste eller femte kolonne virksomhed, med det sigte at splitte enigheden blandt arbejdstagerne, og dermed magten til konflikt.
For at skære det helt ud i pap, hvis man tvivler på hensigten, har man i disse "fagforeninger" afstået at bruge strejkevåbnet det eneste reelle magtmiddel lønmodtagerne har i krigen om deling af de værdier, der skabes i virksomhederne, og man hører aldrig de gule fare ud med kritik af eller aktioner imod social dumping blandt importeret arbejdskraft eller gå i brechen for en ordentlig sikring ved ledighed, alle faktorer, der er med til at presse lønniveauet nedad og reducere lønmodtagernes magtposition.
Der er lige præcis af denne grund, man nok skal spørge, om ikke den nye formands fortid (i Krifa) som venstrepolitiker ikke er nok så interessant som hans medlemskab af pinsekirken, hvor man i øvrigt går i krig ved at vende den anden kind til.
Folk der tror, at man er i fagforening med et medlemskab i logen af de forenede trojanske heste, har simpelt ikke fattet en bønne af, at de er grundigt til grin, og at de modarbejder deres egne interesser for et ignorabelt mindre kontingent.