Annonce

Københavns Lufthavn blæser på den danske model

Lufthavnen svigter både de opsagte og dem der bliver tilbage efter masseafskedigelse, mener faglig sekretær.
202 security-medarbejdere fra Københavns Lufthavn valgte selv, at de skulle være blandt de opsagte, da lufthavnen i sidste uge opsagde 355 medarbejdere.

At andelen af frivillige fratrædelser er så stor, kan måske overraske mange. Hvem vælger frivilligt at tage et hovedspring ned i Danmarkshistoriens hurtigst voksende arbejdsløshedskø?

Men det kommer ikke bag på mig eller de tillidsvalgte i lufthavnen. Jeg har selv været ansat i Security, og der er for mig ingen tvivl om, at det efter de opsagte aftaler ikke vil være den samme gode arbejdsplads, som det var før

Forud ligger nemlig et forløb, hvor lufthavnen har benyttet corona-pandemien til at se stort på den danske model.

Som den eneste af landets lufthavne har Københavns Lufthavn opsagt alle lokalaftaler og det endda uden nogen form for forhandling med medarbejdernes repræsentanter.

Lønnedgang og mindre fleksibilitet

Lufthavnens ledelse har opsagt alt. Også aftaler uden penge i for eksempel makkeraftaler og kammerataftaler.

De opsagte aftaler indebærer, at medarbejderne vil gå ned i løn. Turnussen er også opsagt, og det betyder at alle nu kommer til at arbejde på tre-holdsskift.

Tidligere har mange arbejdet fast nat, aften eller dag. Det går ud over trivslen, arbejde på 3-holdsskift er nemlig langt mere usundt end faste arbejdstider, og bør undgås, hvor det er muligt.

Ældste valgte at stoppe

Det er især medarbejdere med lang anciennitet, som har valgt at stoppe, og jeg er slet ikke i tvivl om, at mange truffet dette valg, fordi de kan se, at forholdene i fremtiden bliver forringet.

Det vil gå ud over deres trivsel, og de vil ikke længere kunne få deres familieliv til at hænge sammen.

Der er derfor grund til at frygte, at de forringede vilkår og lavere trivsel vil betyde, at medarbejderne i fremtiden bliver kortere tid på arbejdspladsen.

De vil ikke længere kunne få deres familieliv til at hænge sammen.

Også mange tillidsrepræsentanter er blevet opsagt.

Det er svært at forstå, hvilke kriterier der ligger bag opsigelserne, hvor mange ansatte med tillidshverv er blevet gået. Jeg havde hellere set, at ledelsen havde samarbejdet med de tillidsvalgte om at finde gode løsninger, som både tager højde for lufthavnens udfordring og for trivslen blandt medarbejderne.

Lukker kassen for efteruddannelse

De 355 opsagte medarbejdere står helt på bar bund. Selvom de længe må havde vidst, at opsigelserne ville komme, har de intet gjort for at forberede uddannelse for medarbejderne.

Københavns Lufthavn har oven i købet gjort det umuligt for de opsagte at bruge de penge til uddannelse, som er aftalt i overenskomsten.

Selvom mange arbejdsgivere i vagtbranchen gerne vil ansætte de opsagte securitymedarbejdere, hvis de får det seks-ugers  AMU-vagtcertifikat, som er lovpligtigt i private vagtfirmaer, og AMU-skolerne har oprettet ekstra kurser til de opsagte, har Københavns Lufthavn lukket for adgangen til kompetencefondens midler, så de opsagte ikke kan komme i gang med efteruddannelse.

Derfor opfordrer jeg ledelsen i Københavns Lufthavn til at sætte sig til forhandlingsbordet med de tillidsvalgte, så lufthavnen også i fremtiden bliver en god arbejdsplads, hvor medarbejderne vil blive i mange år, og arbejdspladsen kan sige farvel til de opsagte på en god og ansvarlig måde.

Ulla Thygesen er faglig sekretær i VSL - Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening .


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er desværre nok ikke meget at gøre i den nuværende situation, man bør dog skrive sig bag øret, hvad jeg også tror folkene i lufthavnen gør, at når der forhåbentlig, om et par år er fuld knald på igen, så at nedlægge arbejdet, indtil alle tidligere goder og aftaler er på plads. Det vil selvfølge give en pokkers ballade, og trusler om alt muligt, også i pressen og hos visse politikere. Men så stå fast indtil alt er på plads igen. Alene kan man lidt, men sammen kan man alt.

Fantastisk at der bliver ryddet op i lufthavnen, FH har virkelig skabt et råddent arbejdsmiljø, med trusler og mobning!