Annonce

0,3 pct. føler sig mobbet på grund af fagforeningsvalg - V-ordfører tavs

"Vi synes, at der skal fakta på bordet for at få afklaret, hvilket omfang det har," lød det fra Venstres Hans Andersen i 2019. Men nu har Hans Andersen ingen kommentarer
Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen var oktober 2019 - på baggrund af en enkeltstående sag fra Københavns Lufthavn - dybt bekymret over det han dengang betegnede som udbredt fagforeningstvang.

30. oktober 2019 udtalte Hans Andersen eksempelvis til  Berlingske, at “vi oplever hver dag, at der er mennesker på det danske arbejdsmarked, der bliver mobbet og truet. Vi synes, at der skal fakta på bordet for at få afklaret, hvilket omfang det har.”

Nu har Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – for Beskæftigelsesministeriet undersøgt sagen, og fundet frem til at mobning på grund af valg af fagforening er yderst begrænset.

Således angiver kun 0,3 procent af 7.700 at de har følt sig mobbet af kolleger eller chefer på grund af deres valg af fagforening/manglende valg af fagforening.

Men nu hvor Hans Andersen har fået de efterlyste fakta på bordet, har Hans Andersen ingen kommentarer:

Det der med Vive, som du sendte en mail om, det har jeg ingen kommentarer til

“Det der med Vive, som du sendte en mail om, det har jeg ingen kommentarer til,” siger Hans Andersen således til Netavisen Pio.

Ingen ord fra Vanopslagh

Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, var i oktober 2019 også bekymret over omfanget af det mulige fagforeningspres. Han var dog åben over for den mulighed, at den bekymring de borgerlige gik rundt med kunne vise sig at være ubegrundet:

“Vi skal have fakta på bordet og finde ud af, hvor stort et problem der er i Danmark med fagforeningspres. Hvis det er et systematisk problem med 3Fere ude på danske arbejdspladser, skal vi gøre noget ved det. Hvis problemet er meget mindre, end vi borgerlige går rundt og tror, skal vi til gengæld finde noget bedre at bruge vores tid på,” lød det således fra Vanopslagh i Berlingske 30. oktober.

Hvis problemet er meget mindre, end vi borgerlige går rundt og tror, skal vi til gengæld finde noget bedre at bruge vores tid på

Netavisen Pio har bedt Vanopslagh kommentere Vive-resultatet: At 0,3 procent lønmodtagere har følt sig mobbet af en leder eller kollegaer på grund af valg af fagforening/manglende valg af fagforening.

Men Vanopslagh har ikke reageret på Netavisen Pio’s henvendelser.

De Radikale nu mindre bekymrede

De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, var også bekymret tilbage i 2019:

“Vi har senest set i sagen fra lufthavnen, at der er tegn på, at fagforeningsfriheden åbenbart ikke har været gældende for alle. For mig som Radikal er det vigtigt, at fagforeningsfriheden gælder for alle, men når jeg ser de her sager, kan jeg godt blive bekymret,” udtalte hun til Berlingske.

Men på baggrund af Vive-undersøgelsen er Samira Nawa og De Radikale nu langt mindre bekymrede:

Centralt står i stedet om man har en anden etnisk herkomst end dansk, hvad køn man har, og så også ens alder

"Vive-undersøgelsen viser, at fagforeningsvalg eller manglende fagforeningsvalg ikke er omdrejningspunktet for eller det centrale element bag mobning på arbejdspladserne. Centralt står i stedet om man har en anden etnisk herkomst end dansk, hvad køn man har, og så også ens alder. Det er de tre centrale elmenter mobningen på arbejdspladserne går på," sagde Samira Nawa til  Netavisen Pio onsdag  og fortsatte:

"Jeg er glad for, at vi fik undersøgt mobningen meget bredere, og det viser sig så, at de største problemer samler sig om etnicitet, køn og alder."

3F glade for det begrænsede omfang

Fagforbundet 3F glæder sig over, at mobning på arbejdspladsen sjældent skyldes valg af fagforening:

“Vi er glade for, at mobning på arbejdspladsen kun meget sjældent har noget med valg af fagforening at gøre,” sagde arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, Ulla Sørensen, torsdag til Netavisen Pio.

7,8 procent føler sig mobbet på arbejdspladsen

Vive-undersøgelsen "En undersøgelse af omfanget af krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked"  afdækker alle tænkelige former for mobberi, diskrimination, trusler og konflikter på arbejdsmarkedet.

  • Totalt set angiver 7,8 procent af de 7.700, der har svaret på VIVE’s spørgsmål, at være blevet mobbet på grund af etnicitet, køn, seksualitet, politisk overbevisning, religion, valg af fagforening eller andre årsager.
  • Vive-undersøgelsen blev bestilt af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i efteråret 2019, men har været forsinket på grund af corona.
  • Vive-rapportenbygger på en stor spørgeskemaundersøgelse, som i efteråret 2020 blev sendt via e-boks til i alt 15.963 lønmodtagere. Halvdelen har svaret på spørgeskemaet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kommentar:

Nu har både Venstre og Hans Andersen jo altid haft noget imod Fagbevægelsen, hvad er helt fair, desværre sker der det engang imellem, at en enkelt sag om såkaldt "fagforeninmgstvang m.m." fra medlemmer af en Fagforening blæses op til jeg ved ikke hvad, og som nu efter Vive - Undersøgelsen ikke har den store tilgang, som Borgerlige partier gerne vil fremkomme med i diverse medier for at pleje deres eget ego...

Når det så er sagt, var afgørelsen i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 2006 helt fair og korrekt, da ingen selvfølgelig skal tvinges ind i en bestemt fagforening som de ikke vil være medlem af...

Venstres politik har altid gået ud på, at nedgøre Fagbevægelsen eller fremkomme med forhindringer, så som aftalen om Seniorpension, hvor Venstre kaldet det for et blufnummer, hvad det siden har vist sig ikke at være, da loven trædder i kraft 2022...

Mø jeg ønske en rigtig God Weekend,
Erling Drews...

Gad vide, om TV2 bringer resultatet af denne undersøgelse.
Jeg tvivler. :-)

Naturligvis skal ingen tvinges til noget som helst, heller ikke fagforening.
Men det er da påfaldende så få af de som ikke er medlem af en fagforening som siger nej tak til de overenskomstmæssige tillæg, det er jo netop det fagforeningen bl.a også kan
Giver stof til eftertanke !

Jeg vil glæde mig til den dag eksklusivaftalerne bliver indført igen...
Dette vil ske for at få ro på arbejdspladserne...
For hvem f..... vil betale for en flok gule nasserøve...
UD AF VAGTEN MED DE GULE NASSERØVE, ELLER DE MÅ PÅ MINDSTELØN...
Eller meldes i en fagforening...

Kommentar til Bjarne !

Du har selvfølgelig din demokratiske ret til, at ville have Eksklusivaftalerne genindført, men det kommer aldrig til at ske igen, efter Menneskerettighedsdomstolen i 2006, har afsagt en kendelse, at Eksklusivaftalerne er ulovlige..

Man skulle efter min mening hellere sørge for, at den udemokratiske sammenkædningsregel ved Ur-afstemninger vedrørende Overenskomster, afskaffes her og nu, men på det område; er Fagbevægelsen gumpe tung, og medlemmerne åbenbart lige glade med denne udemokratiske tilgang...

Vedrørende de såkaldte "gule-foreninger" som du nævner, så må hver borger jo selv vælge den kvalitet man vil have, og så betale den kontingent, som nu engang er i kvalitets fagforeninger...

Når det så er sagt, så går jeg ind for Private Forsikringer vedrørende ledighed, så er borgeren fri for konstant politisk indblanding/forringelser på dagpengeområdet, samt fritaget for møder, aktiviteter og andre underlige tiltag- man påtvinger arbejdsledige, men desværre kæmper Fagbevægelsens Top imod, så blæse være med medlemmernes interesser...

God Weekend,
Erling Drews...

Hvor er det dejligt at konstatere at det kaos de borgelige partier fik gennemført med tværfaglige a-kasser, ikke har medført til at medlemmer i gule fagforeninger føler sig mobbet af det som omtales som røde fagforeninger. Langt mere alvorligt er det at arbejdsgiverne nu hvor det værn for overenskomster er væk med eksklusivaftaler at arbejdsgiverne kan bruge disse svage sjæle i de gule fagforeninger til at få nedsat kloge effektiviseringer og at opbygge konkurrencedygtighed. Men midlet til genopbygning er et stærkere engagement fra de røde fagforeninger til at få skabt overskudsdeling for opbygning af et effektivt og konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Så den fælles værdiskabelse ikke bare er virksomhedsejernes fortjeneste, men er en fælles fortjeneste, som gælder virksomheden og dens medarbejdere, samt de som er bærerne af systemet, arbejdsløse, sygdoms og ulykkesramte. Se det her er en bæredygtig model indgået som aftaler mellem virksomhed og faglige klubber. Så behøver vi ikke andet værn. End denne samfundskontrakt, som folkestyret vil vise respekt over for.

Hvor er det dejligt at konstatere at det kaos de borgelige partier fik gennemført med tværfaglige a-kasser, ikke har medført til at medlemmer i gule fagforeninger føler sig mobbet af det som omtales som røde fagforeninger. Langt mere alvorligt er det at arbejdsgiverne nu hvor det værn for overenskomster er væk med eksklusivaftaler at arbejdsgiverne kan bruge disse svage sjæle i de gule fagforeninger til at få nedsat kloge effektiviseringer og at opbygge konkurrencedygtighed. Men midlet til genopbygning er et stærkere engagement fra de røde fagforeninger til at få skabt overskudsdeling for opbygning af et effektivt og konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Så den fælles værdiskabelse ikke bare er virksomhedsejernes fortjeneste, men er en fælles fortjeneste, som gælder virksomheden og dens medarbejdere, samt de som er bærerne af systemet, arbejdsløse, sygdoms og ulykkesramte. Se det her er en bæredygtig model indgået som aftaler mellem virksomhed og faglige klubber. Så behøver vi ikke andet værn. End denne samfundskontrakt, som folkestyret vil vise respekt over for.