Kommuner fyrer i hobetal på ældreområdet

"Jeg er rent ud sagt chokeret over, at dette her finder sted i den målestok, som det gør,” lyder det fra FOA's formand efter afsløringen af, at 8000 social- og sundhedsansatte har fået fyresedlen de seneste fire år
Mens kommunerne på den ene side klager over ikke at kunne skaffe ansatte nok til at drage omsorg for det stigende antal plejetrængende ældre, så deler de på den anden side stribevis af fyresedler ud til medarbejdere inden for netop ældreplejen.

En ny opgørelse over afskedigelsessager blandt medlemmer af FOA’s social- og sundhedssektor afslører nemlig, at kommunerne i perioden fra januar 2017 og til oktober i fjor rejste 8116 afskedigelsessager mod kommunalt ansatte FOA-medlemmer i social- og sundhedssektoren. Hvilket svarer til godt og vel 15 procent af fagforeningens medlemmer på området.

placeholder

"Jeg er rent ud sagt chokeret over, at dette her finder sted i den målestok, som det gør,” siger FOA’s formand, Mona Striib

”Det strider mod al sund fornuft, når der er så stor og stadig stigende mangel på social- og sundhedspersonale i takt med, at vi bliver flere ældre borgere i samfundet.”

Sygdom koster arbejdet

Af de afskedigede var langt størsteparten ansat i ældreplejen ved plejecentre, plejehjem og i hjemmeplejen.

Særligt slemt er det, at langt størsteparten af afskedigelserne, nemlig 62 procent, skyldes sygdom, mener Mona Striib:

Gør mig virkelig gal

"Det ligner næsten, at der hersker sådan en "brug-og-smid-væk-kultur," hvor man bare slider den enkelte ansatte helt i bund for så at skille sig af med dem. Det gør mig virkelig gal."

Kommunale forskelle

Opgørelsen afslører samtidig, at der er forskel på, hvor flittigt kommunerne deler fyresedler ud.

Hvor antallet af sager i nogle kommuner ligger på to procent af FOA’s medlemmer i social- og sundhedssektoren, er det i andre oppe på 27 procent.

"Nogle steder ser det fredeligt ud,” siger FOA’s formand.

Bekymret for arbejdsmiljøet

”Andre steder er den helt gal, hvor vi må spørge, hvordan deres fastholdelsesindsats egentlig ser ud og om den overhovedet eksisterer. Jeg kan også være bekymret for arbejdsmiljøet helt ude på den enkelte arbejdsplads, hvis så mange afskediges på grund af sygdom. Vi må helt enkelt til bunds i, hvad der foregår, så det vil jeg da gerne invitere Kommunernes Landsforening til at undersøge sammen med os.”

Fremskrivninger viser nemlig, at Danmark har behov for at tiltrække 40.000 uddannede social- og sundhedsmedarbejdere som følge af alder allerede om 10 år.

Rekrutteringspulje

Senest har Kommunernes Landsforening og de kommunalt ansatte aftalt i den nye treårige overenskomstaftale at oprette en såkaldt rekrutteringspulje på 140 millioner kroner, som er målrettet social- og sundhedsassistenter.

Rekrutteringspuljen skal være med til at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i årene, der kommer, og et andet centralt punkt i forhandlingerne har været fastholdelse af de erfarne kommunale medarbejdere. Her blev parterne enige om at søsætte et partnerskab på seniorområdet, som skal skabe en ny praksis for, at flere skal have et godt – og længere – seniorarbejdsliv.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

VELKOMMEN til virkeligheden FOA. Det har jo stået på i flere årtier, så det er da godt, I er ved at vågne op fra tornerosesøvnen!

Det virker unægtelig besynderligt. Kunne det måske tænkes at have noget at gøre med, at jobcentrene presser mange ud i at tage en uddannelse, som ganske vist er til at overskue, som skulle føre til fast arbejde, men nok også et arbejde som mange af de pågældende ikke føler noget for, og som de langt fra alle er egnet til.

FOA er tydeligvis ligeglad med de ældre, Else sagen viste at der ikke er blevet fyret nok udulige medarbejder i det offentlige!
Man bliver sgu træt af lobbyister fra FH!

Annonce