Kviklåns-konger har frit spil i Danmark

Modsat de fleste EU-land, har Danmark intet loft over renter på lån. Det udnytter kviklånsselskaberne, afslører en ny DR-dokumentar.
For nogen kan det være svært at stå for fristelsen, når hverdagen byder på tonsvis af reklamer for nemme, hurtige lån til ferien, et nyt TV eller blot huslejen.

De populære kviklån, som oftest tages af samfundets svageste borgere, er dog en rigtig dyr fornøjelse af låntagerne - særligt i Danmark.

I flere tilfælde ender låneren med at skulle betale mere end 10 gange beløbets størrelse tilbag

I Danmark er der nemlig intet loft over, hvor meget kviklånsselskaberne må opkræve i renter.

I flere tilfælde ender låneren med at skulle betale mere end 10 gange beløbets størrelse tilbage. Det svarer til en forrentning på mere end 1000 procent. Derfor har mange svært ved at undslippe gælden.

Det viser en ny DR-dokumentar i to dele ved navn ”Kongerne af Kviklån”.

Splittet EU – Danmark det sorte får

Det står i kontrast til store dele af de øvrige EU-lande, der har lovgivet om, hvor store de årlige omkostninger, den såkaldte ÅOP, må være.

Vores nordiske nabo Sverige har ved lov bestemt, at man maksimalt må opkræve 40 procent i renter på et år, mens man i Tyskland har fastsat et loft på 12 procent. I England må renterne ikke overstige 0,8 procent dagligt og derudover er der et såkaldt ”back-stop” der betyder, at omkostningerne på et lån ikke kan overstige to gange beløbets størrelse uanset løbetid.

S vil forbyde kviklån

Socialdemokrati har igennem længere tid forslået at komme kviklånsselskabernes ofre til hjælp. Partiet foreslog sidste år et loft på maksimalt to kviklån per borger, men har i det nye år meldt sig klar til at skrue bissen endnu mere på over for kviklånsselskaberne.

”Vi ønsker at forbyde den lånetype, fordi det lokker for mange unge ud i fordærv og håbløs gæld. Derfor skal det slet ikke være en lånetype, man kan udbyde. Lige nu er der ikke flertal i Folketinget for at forbyde kviklån, men her og nu kunne man jo starte med at forbyde al form for markedsføring for de her lån,” sagde Socialdemokratiets Trine Bramsen til TV2 i marts.

De her lån er skabt til at binde mennesker, som ikke kan gennemskue lånene, til gæld

”De her lån er skabt til at binde mennesker, som ikke kan gennemskue lånene, til gæld. Det er vores pligt som samfund at beskytte mennesker mod at ende i en uoverkommelig gæld, og derfor vil vi meget gerne begrænse dem”, lød det afslutningsvis fra Trine Bramsen.

Støttet af Forbrugerrådet Tænk

Hos Forbrugerrådet Tænk tager man godt imod Socialdemokratiets ønske om at begrænse kviklånenes udbredelse

vi skal tænke på at få det indført i Danmark

”Dybest set burde man på EU-plan lave et ÅOP-loft og lave en samlet regulering. Men hvis ikke det er muligt, så synes jeg i hvert fald, vi skal tænke på at få det indført i Danmark” siger Morten Bruun Pedersen, der er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

Forbrugerrådet Tænk foreslår et loft over de årlige omkostninger på 25 procent, mens Bankernes brancheorganisation Finans Danmark har foreslået en øvre grænse på 50 procent.

De seneste tre år er antallet af kviklån i Danmark næsten tredoblet. I 2018 blev der optaget hele 357.000 kviklån.

 

 

Frederik Ingemann er student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Straffeloven § 282

“§ 282 For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.”

Loven er krystalklar. Hvorfor passer Anklagemyndigheden ikke sit arbejde ?

Den "lille mand"..får størrer og størrer problemer i forhold til at kunne "klare sig" i livet. ALT bliver nemlig mere og mere besværliggjort for disse.Og HVEM ER så "de små mænd" ? Personerne der blev født af lavindskomstforældre. Eller af forældre der måske end ikke har haft et arbejde.Eller været på en eller anden form for "overførselsindkomst". "Den lille mand" er "offeret" for social arv,som FATTIGDOM er."Den lille mand" er LÅNEREN der LÅNER penge hvor penge kan skaffes.For at overleve. Naturligt nok. Naturligt nok at "den lille mand" også har lyst til at LEVE,DRØMME og mere end bare trække vejret.Har bare IKKE pengene til det. Det benytter "lånehejer" sig naturligvis af. NATURLIGT nok at "den lille mand" låner. Selvom det koster ham masser af rentepenge. Men,HVOR skal vedkommende ellers gå hen for at skaffe sig de penge vedkommende aldrig har kunnet tjene,eller lægge til side...opspare som det hedder. Hvorfor skal så godt som alle muligheder og chancer for "den lille mand" lukkes ? Hvorfor skal ULIGHEDEN for hvert år der går VOKSE SIG STØRRER OG STØRRER i samfundet ? Hvorfor skal nogen have alle muligheder næsten serveret,og andre får aldrig et ben til jorden ? "Den lille mand",jævne borger, kan sjældent låne så meget som en krone i gængse banker. Selvom de lånte penge BLIVER betalt tilbage. Hvor meget "LIV" kan der LEVES på f.e.x kontanthjælp,folkepension,førtidspension,dagpenge,sygedagpenge,og på job med lavtløn ? Der er kun til "dagen og vejen". Eller knap det. Derfor ligger nogen endda på gaden som hjemløse. De har ingen huse eller ejendom. Og HVIS de har tag over hovedet bor de i "ghettoer", eller lejlighedskomplekser der er som "bure".Små kvadratiske rum, hvor 50 familier er stablet sammen akkurat som "burhøns".DER kan børn vokse op. Der kan familier bo i lag,TÆT uden egentlig bevægelsesfrihed,eller trivsel. I disse "kasser" udvikles generationer,..stress og den daglige hovedpine, nætters søvnløshed.ALT disse beboere har udsigt til, er en anden "kasse" overfor. Hvordan kan børn udvikle sig der ? I disse skræmmende byggerier ? Hvordan kan voksne ? Imens eliten,overklassen og hvem der måtte være " ved muffen", hygger sig i stuerne ved pejsen.I 180 til 400 kvadratmeter hus,eller mere.På landstedet eller i patriciavillakvarteret. Det er IKKE dem der låner hos KVIKlånesudbydere.Det behøves ikke.De har rigeligt.Til mere end ET liv. Værd at tænke over denne ULIGHED. Hvor nogen skal have ALT og mere, og andre så godt som intet.

Annonce