LA-profil: Ikke belæg for menneskeskabte klimaændringer

FN’s klimapanel er et politisk projekt, og man skal ikke stole på modeller, der prøver at forudsige noget i en fjern fremtid, mener LA’s klimaordfører Villum Christensen.
Liberal Alliances klima- og energiordfører, Villum Christensen, afviser, at der er videnskabeligt belæg for, at den globale opvarmning og de deraf følgende klimaændringer er menneskeskabte. Til Information siger han, at ”Der er ikke videnskabeligt belæg for at påstå, at klimaændringerne i overvejende grad skyldes menneskelig aktivitet”.

Det er ellers ikke mere end et halvt år siden, at FN’s klimapanel (IPCC) i deres femte rapport slog fast, at det er ”ekstremt sandsynligt”, at udledningen af CO2 er hovedårsagen til den globale opvarmning, der har fundet sted.

Men Villum Christensen giver ikke meget for FN’s klimapanel: ”Jeg mener, at IPCC er et politisk projekt, som har vist sig konstant at overdrive konsekvenserne af den stigende CO2-udledning, og jeg synes ikke, det er klædeligt at påberåbe videnskabelighed, når der er tale om et lukket system uden transparens og uden at lukke kritikere indenfor”.

Hvorfor alle verdens lande skulle være gået sammen om at nedsætte klimapanelet som et ’politisk projekt’, og hvad det præcist er Christensen savner indsigt i, at noget dunkelt. Villum Christensen kommer her mistænkeligt tæt på den form for konspirationsteorier om skjulte, globale sammensværgelser, man ellers normalt forbinder med den yderste venstrefløj.

Og skulle det endelig vise sig, at FN’s klimapanel alligevel har ret, mener Christensen ikke, at det er så slemt endda: ”Der vil under alle omstændigheder blive tale om marginale ændringer, som menneskeheden altid har kunnet håndtere. Og husk, der er rigtig mange fordele forbundet med en varmere verden, eksempelvis i forhold til produktion af fødevarer og generel overlevelse”.

Liberal Alliance er skeptisk over for modelberegninger
Villum Christensen er sammen med Anders Samuelsen det eneste tilbageværende folketingsmedlem fra dengang, hvor partiet hed Ny Alliance og havde Naser Khader som formand. Det er ikke første gang, han gør sig bemærket i klimadebatten. For to år siden udtalte han til magasinet Ræson, at ”Klimapanelets rapporter er tro, ikke videnskab”.

Her kommer Christensen også ind på, at det er problematisk at betragte modeller der inddrager komplekse størrelser og regner mange år ud i fremtiden for eksakt videnskab:

Det er en politisk organisation, som ikke arbejder i et åbent og kritisk rum, og som i hele sit udgangspunkt er uegnet til at komme med valide forudsigelser. Det er og bliver tro, når man har med så komplekse størrelser at gøre, som at skulle forudsige klimaet mange årtier frem. Det lykkedes mange interessenter i dette felt at foregøgle politikerne, at der er tale om eksakt videnskab”.

Man må formode, at Christensen har delt sine bekymringer med Anders Samuelsen. Samuelsen har som bekendt baseret hele sin økonomiske politik på modelberegninger, der ikke er udarbejdet i et åbent og kritisk rum, som har med komplekse størrelser at gøre, som forudsiger udviklingen mange år frem i tiden, og som af politikere fremlægges som eksakt videnskab.

Flere klimaskeptikere i blå blok
Det er ingen hemmelighed, at klimapolitikken aldrig har stået højt på Liberal Alliances dagsorden. Partiet var som det eneste ikke en del af energiaftalen fra 2012, og søgninger på ’klima’ og ’co2’ på partiets hjemmeside fører kun frem til artikler om, at miljøafgifter skal fjernes. I partiets arbejdsprogram handler afsnittet om klima- og energipolitik ligeledes om at sænke energiafgifterne.

Villum Christensen er langt fra den første i blå blok, der åbent erklærer sig som klimaskeptiker. Tidligere har også Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl sat spørgsmålstegn ved de menneskeskabte klimaforandringer, og i forbindelse med klimatopmødet i København i 2009 inviterede Dansk Folkeparti klimaskeptikere til et ”alternativt klimatopmøde”.

Hos Venstre har tidligere finansminister Thor Pedersen ved flere lejligheder markeret sig som en klimaskeptiker. Også tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen var i sine unge dage skeptisk over for ”teorien” om global opvarmning, men ændrede senere kurs og støttede op om arbejdet for at nedbringe CO2-udledningen.

 


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce