Annonce

Lige barsel er ret og rimeligt

Det må og skal være en socialdemokratisk mærkesag at sikre en ligelig fordeling af barselsorloven mellem begge forældre. Det er ganske simpelt ret og rimeligt.
I denne uge viste en undersøgelse fra Rockwool Fonden, at kvinder kan tjene mellem 7.300 og 53.300 kroner mere om året ved at far tager en større del af barslen. Andre undersøgelser har tidligere dokumenteret, at graden af ligestilling i det hele taget er større i familier, hvor far har taget en del af barslen. Og så er der den sunde fornuft, at barnet ikke er mere mors end det er fars – småbørn har også brug for begge forældre.

Socialdemokraterne er formet ud af ædle tanker om lighed – også mellem kønnene. Alligevel står vi i 2016 stadig med uligeløn, og en ulige fordeling af orloven med baby. Selvfølgelig skal børn og forældre have tid med hinanden.

Og selvfølgelig skal noget af tiden øremærkes til far. Vi ved fra de andre nordiske lande, at det virker; at øremærkning har en positiv effekt på mænds barsling.

Mænd skal ikke frygte for jobbet
I Danmark er der stadig arbejdspladser, hvor mænd må frygte for jobbet, hvis de ønsker barsel. Får mænd en lovsikret ret, vil det selvklart have en enorm betydning. Samtidig vil en ligelig fordeling af barslen mellem begge forældre også betyde en mere ligelig fordeling af byrden på de danske arbejdspladser. Måske kunne en ligelig fordeling af barslen endda være med til at gøre op med den store kønsopdeling, der også er på arbejdsmarkedet.

Da den tidligere regering skrinlagde den øremærkede barsel til far lød argumentationen, at det var for dyrt og at man frygtede en rigid ordning. Vi socialdemokrater er ikke bange for at indføre incitamenter til snart sagt hvad som helst, men lige her har vi – næste bogstavelig talt - tabt sutten.

Så kære sosser. Kom nu! Kom ind i kampen for kvinderne ved at komme ind i kampen for mændene. Og kom ind i kampen for mændene ved at komme ind i kampen for kvinderne. Og kom ind i kampen for børnene ved at komme ind i kampen for mor og far. Det er ikke kun sund fornuft, det er ganske simpelt ret og rimeligt.

Jeanette Ellen Bauer er uddannet kontorassistent og cand. comm. Hun er tidligere regionspolitiker for Socialdemokratiet og arbejder som chefkonsulent i en fagforening.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.


Flere artikler om emnet