Lyden af EU i en brydningstid

Ny podcastserie sætter fokus på EU’s centrale spørgsmål og dilemmaer

Hvordan kan EU-samarbejdet fastholdes på tværs af landegrænser og politiske skel i en tid, hvor corona-krisen blot er ét eksempel på grænseoverskridende problemer, som kræver grænseoverskridende løsninger?

Hvor går grænserne for samarbejdet, og hvordan sikres en passende balance mellem de fælles løsninger og de enkelte medlemslandes selvbestemmelse? Er der eksempelvis grund til at være bekymret for den danske arbejdsmarkedsmodel?

Podcast-serien er produceret af Netavisen Pio for Socialdemokratiet med støtte fra Europa-Nævnet

Er der ligefrem grund til at gentænke EU-projektet? Og i så fald i hvilken retning?

Netavisen Pios chefredaktør Niels Jespersen stiller spørgsmålene gennem tre afsnit, hvor et hold af politikere og eksperter sætter fokus på nogle af unionens helt centrale udfordringer: klima, fattigdom og grænsen mellem EU, Danmark og verden.

Podcast-serien er produceret af Netavisen Pio for Socialdemokratiet med støtte fra Europa-Nævnet.

1. afsnit: Europas ”working poor”

I det første afsnit er der fokus på fattigdom i EU.

Hver tiende arbejdstager i Europa lever i fattigdom. De tilhører en voksende gruppe af mennesker, der arbejder for så lav en løn, at de knap kan få hverdagen til at hænge sammen. Denne gruppe kaldes også ”working poor”.

Der er akut behov for, at de europæiske lande i fællesskab bremser presset på løn- og arbejdsvilkår – men hvordan skal det gøres? Og hvordan skal man forholde sig til en eventuel lovbestemt fælles europæisk mindsteløn og den betydning, det kan få for den danske arbejdsmarkedsmodel?

Medvirkende: Gruppeformand i 3F Transport og bestyrelsesformand i tænketanken Cevea, Jan Villadsen, og folketingsmedlem Jens Joel (S).

Find afsnittet her: Europas ’working poor’

2. afsnit: Europas grønne omstilling

I dette afsnit sætter vi fokus på Europas grønne omstilling midt i en krisetid.

Den grønne omstilling står højt på EU’s dagsorden, og med en Green New Deal synes Europa at være godt på vej til en mere bæredygtig fremtid.

Men Europa står ligesom resten af verden midt i en corona-krise, der rejser nye spørgsmål og kræver svære prioriteringer, ikke mindst af økonomisk karakter. Hvordan kan man eksempelvis undgå, at den grønne omstilling medfører større økonomisk og social ulighed? 

Hvordan kan man håndtere evt. tabte arbejdspladser som følge af den grønne omstilling, og hvor går grænsen for, hvor store omkostninger omstillingen må medføre?

Medvirkende: Klimaminister Dan Jørgensen (S) og tidligere formand for Folketinget, finansminister og udenrigsminister Mogens Lykketoft (S).

Find afsnittet her: Europas grønne omstilling i coronaens skygge – kan vi gøre det retfærdigt?

3. afsnit: Danmark, Europa og verden – hvor går grænsen?

I historien om det europæiske samarbejde har vores grænser – både de indre og de ydre – altid været genstand for heftig debat.

Da corona-krisen ramte verden og Europa, lukkede EU’s medlemslande deres grænser på stribe.

Men krisen understregede også, at vi lever i en grænseløs verden, hvor lokale sygdomsudbrud hurtigt kan udvikle sig til globale pandemier, og hvor det er vigtigt, at vi står sammen på tværs af lande i en krisetid.

Hvordan kan vi værne om nationalstaten, vores egen kultur og interesser, men samtidig engagere os i det europæiske fællesskab for at imødegå nogle af de globale udfordringer, som kun kan løses i fællesskab?

Medvirkende: Medlem af Europa-Parlamentet Niels Fuglsang (S) og professor i statskundskab og leder af Center for Europæiske politik ved institut for statskundskab ved Københavns Universitet, Marlene Wind.

Find afsnittet her: Danmark, Europa og verden – hvor går grænsen?


placeholder

Annonce