Miljøministeren forbyder PFAS i brandslukningsskum i Danmark

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Miljøminister Magnus Heunicke (S) forbryder PFAS i brandslukningsskum i Danmark. Og Lederne Søfart indleder samarbejde med Serviceforbundet.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt.

 

Miljøministeren forbyder PFAS i brandslukningsskum i Danmark

Ved årsskiftet træder et dansk forbud mod import, salg og anvendelse af PFAS-holdigt brandslukningsskumkoncentrat på øvelsespladser i kraft.

Forbuddet skal forhindre, at brandøvelsespladser forurener miljøet, som det var tilfældet i Korsør, hvor medlemmer af et kogræserlaug blev udsat for høje værdier af PFAS, fordi de spiste kød fra kvæg, der havde græsset på arealer, som støder op til brandøvelsesarealer.

Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, har udarbejdet et forslag om at forbyde PFAS i brandslukningsskum i hele EU. Med det nationale forbud kommer Danmark altså et EU-forbud i forkøbet.

"Nu går vi foran EU og fjerner en direkte kilde til udledning af PFAS til miljøet. Arbejdet er dog langt fra gjort med dét. Herhjemme er vi i gang med arbejdet på en kommende national PFAS-handlingsplan, som både skal give os et overblik over, hvor og hvordan vi bedst sætter ind og gøre noget ved problemerne. Og i EU arbejdes der også med et forbud mod alle PFAS. Men det er en omfattende og kompleks opgave, som vil tage tid," siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Det nationale forbud betyder, at al salg og import af brandslukningsskumkoncentrat med PFAS forbydes på brandøvelsespladser fra 1. januar 2024. Desuden forbydes al anvendelse af brandslukningsskumkoncentrat med PFAS på brandøvelsespladser fra 1. juli 2024.

Læs mere her.

 

Lederne Søfart indleder samarbejde med Serviceforbundet

Lederne Søfart forlader Ledernes Hovedorganisation og bliver en selvstændig fagforening i Serviceforbundet.

Det betyder, at Lederne Søfart fra 1. februar 2024 bliver en del af FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Lederne Søfart er fagforeningen for specialister, kaptajner og andre ledere i det maritime Danmark.

”Vi forlader Lederne, fordi vi der ikke havde mulighed for at være den bedst mulige fagforening for vores medlemmer. Blandt andet oplever vi, at medlemskabet er en hindring for selv at kunne vælge at konflikte for bedre vilkår for de medlemmer, som er omfattet af en overenskomst,” siger direktør hos Lederne Søfart, Helle Andsbjerg.

”Vi bliver igen en selvstændig fagforening og tager vores gamle navn tilbage: Søfartens Ledere.”

Ved igen at være en selvstændig fagforening har Søfartens Ledere mulighed for at arbejde målrettet mod at forbedre medlemmernes arbejdsforhold nationalt og internationalt, hvad enten det skal ske ved forhandling, politisk interessevaretagelse, faglige voldgifter eller konflikt om nødvendigt.

”Man kan sige, at vi genopstår og bliver stærkere end nogensinde. Vi bliver igen Danmarks nummer 1-talerør for ledere i søfarten og vil i endnu højere grad samarbejde med interessenter på området, herunder andre forbund, organisationer og politikere,” fremhæver direktør hos Lederne Søfart Helle Andsbjerg.

”Søfartens ledere har aftaler, overenskomster, kontakter og viden, som giver en klar identitet og interessevaretagelse, der gør alle medlemmer stærkere.”

Efter grundig research har Søfartens Ledere valgt at samarbejde med Serviceforbundet og dermed også blive en del af FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det betyder, at fagforeningen kommer til at stå fagligt stærkere, når den bliver en del af den største faglige hovedorganisation.

Serviceforbundet skal løfte administrative opgaver for Søfartens Ledere som fx bogholderi, HR, IT o.l. og give adgang til ressourcer som advokater, socialrådgivere, kommunikation m.v., og fra dag ét også adgang til strejkekassen ved lovlige konflikter. Det betyder, at Søfartens Ledere i endnu højere grad kan koncentrere sig om det faglige arbejde og medlemmernes interesser.

”Søfartens Ledere får med denne løsning en klarere profil og mere selvstændighed og frihed end hos Lederne,” slår direktør Helle Andsbjerg fast.

Også i Serviceforbundet er der stor tilfredshed med aftalen om samarbejdet.

”Vi er sikre på, at Søfartens Ledere vil stå stærkere i fremtiden. Serviceforbundet tæller i dag 15 selvstændige mindre og mellemstore fagforeninger, som har det tilfælles, at de ønsker at være en fagforening for lige netop deres branche uden at skulle fusionere ind i et stort forbund,” siger John Nielsen, som er formand for Serviceforbundet.

I 2023 er Serviceforbundet vokset med to nye forbund, nemlig Kriminalforsorgsforeningen og Danish Maritime Pilots.

Lederne Søfart har 2.400 medlemmer. Medlemmerne er specialister, kaptajner og andre ledere i det maritime Danmark.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce