Minister om ny aftale: Sundhedsvæsenet rykker tættere på den enkelte

Hele Folketinget bag aftale om at styrke sammenhængen og nærheden i sundhedsvæsenet.
Foto: Sundhedsministeriet/Lars Bertelsen
Miljøminister Magnus Heunicke (S).
Regeringen og alle Folketingets mange partier er blevet enige om at afsætte omkring fire milliarder kroner til oprettelsen af op til 25 nye nærhospitaler.

De nye nærhospitaler er bare en del af den aftale, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag morgen har indgået sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Liselott Blixt på vegne af “arbejdsfællesskabet af løsgængere” - afhopperne fra Dansk Folkeparti - om en reform af sundhedsvæsenet.

“Der er nu bred politisk opbakning til at sætte retningen for en ambitiøs og nødvendig omstilling og løfte sundhedsvæsenet med 6,8 milliarder over de næste otte år,” siger sundhedsminister Magnus Heunicke om aftalen og fortsætter:

“Sundhedsvæsenet rykker tættere på den enkelte med op til 25 nye nærhospitaler, mennesker med kroniske sygdomme sikres højere og ensartet kvalitet i behandlingen, og der kommer fokus på rekruttering af flere medarbejdere herunder læger.”

Flere praktiserende læger

Udover penge til de nye nærhospitaler, tage de første skridt til en kvalitetsplan, der i første omgang afsætter ekstra penge til at styrke kvaliteten af behandlingen til mennesker med kroniske sygdomme i kommunerne og styrke de kommunale akutfunktioner.

Derudover vil partierne fremme udbredelsen af digitale løsninger i eget hjem, fremme og udvikle ordningen om patientansvarlig læge m.m.

Desuden er det aftalt at sikre flere læger og bedre lægedækning i områder med lægemangel blandt andet ved indførsel af praksispligt. Praksis-pligten betyder, at uddannelsen i almen medicin forlænges med et halvt år, som skal bruges ude i en almen praksis.

Der er bl.a. sat et mål om at antallet af alment praktiserende læger skal stige fra i dag 3.500 til 5.000 - i 2035.

Endelig er det også blevet besluttet, at der nedsættes en kommission, der skal se på robusthed i sundhedsvæsenet.

Kommissionen skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven.

Fagforbund: Pengene skal følge med.

Sundhedsaftale har været længe undervejs, så aftalens indhold overrasker ikke FOAs formand Mona Striib.

”Sundhedsaftalen holder overordnet retningen fra regeringens udspil fra marts, med fokus på forebyggelse, en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, flere hænder og bedre tid til arbejdet. Det er i sig selv positivt,” siger Mona Striib ifølge en pressemeddelelse.

FOA-formanden understreger, at uanset hvad politikerne ønsker og håber for fremtidens sundhedsvæsen, så nytter det hele ikke noget, uden den nødvendige økonomi.

”Regeringen har lovet at reservere et beløb i det økonomiske råderum, svarende til det demografiske træk, som skal udmøntes i de kommende økonomiaftaler og finanslove. Det løfte er en forudsætning for en seriøs reform af sundhedsvæsenet. Men det er ikke gjort med det, hvis vi skal lappe huller og udvikle sundheden,” siger hun.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Nu har man snakket og snakket om forbedring af det danske sundhedsvæsen i årtier samtidig med man har skåret ned og ned økonomisk på sundhedsvæsenet i lige så mange år.

- Er det bare mig der føler sig lidt snot forvirret. Eller hvad er der gang i???

Samtidige er sundhedspersonalets kerne kompetencer gået væk fra patienten over til digitalisering og journalisering, hvor patienten følges nøje. Elektronisk. Snart behøver du som patient slet ikke møde ind på sygehuset længere. Det klares elektronisk.

Før i tiden i 60'erne skulle man slet ikke til læge. Lægen kom hjem til en og tilså en der. Bare et ring og så kom han, den praktiserende lokale familielæge som kendte sine partienter.

Jo, det er sandeligt herligt med de her nye onlinetider.

Hvis en kassedame hos Føtex bliver afskediget efter 3 års ansættelse for hun ifølge sin overenskomst 2.500 kr. i fratrædelsesgodtgørelse. Hvis en chef i sygehusvæsenet bliver afskediget for uansvarlighed for han 6.500.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse.

Er det kun mig, som synes det er vanvittigt eller er det bare det blå svindlerhold, som synes den slags er helt OK. For chefen har jo et koloenormt ansvar. Ha ha ha.

Snart har det blå svindlerhold overtaget dit liv og gjort dig til slave for slev at kunne leve i vild luksus.

Dine børn for det virkeligt sjovt fremover med slidsomt arbejde for en overlevelsesløn til døden indtræde så det blå svindlerhold kan leve livet i luksus på dine børns bekostning.

Hvis det er det du vil have, så stem du bare videre på Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Så er vejen banet for dine børns fremtid som nyttige idioter.

det blå svindlerhold
det blå svindlerhold
det blå svindlerhold

skriver den blå 'røvvasker' smølf
skriver den blå 'røvvasker' smølf
skriver den blå 'røvvasker' smølf
.

Annonce