Mobbesagen: Elevformand føler sig misbrugt af BT

Formand for handelselever: "Det føles som om vinklen på historien er lagt fast på forhånd" - Justitia-direktør trækker i land
Formanden for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, HHX-student Oliver Asmund Bornemann, føler sig misbrugt af BT.

Formanden er i en artikel den 4. februar i BT blev citeret på en måde, der efter hans vurdering slet ikke er dækkende.

Sagen tager afsæt i et debatindlæg i Berlingske 26. december, hvor gymnasieelev fra Lyngby Handelsgymnasium, Katrine Fischer, beskriver sine medstuderende som dovne og sløve. Katrine Fischer, der er fremtrædende medlem af Liberal Alliances Ungdom, omtalte i debatindlægget en klassekammerat, der “ikke laver noget.”

Fischer beskriver blandt andet, hvordan den pågældende elevs “ugidelighed overfor gruppearbejdet ender med at være vores problem". Den omtalte elev kan let genkendes ud fra debatindlægget. Katrine Fischer nævner ikke i debatindlægget, at den omtalte elev er ordblind og lider af ADHD.

Katrine Fischer nævner ikke i debatindlægget, at den omtalte elev er ordblind og lider af ADHD

Efter ugers tøven har Katrine Fischer sidste uge fået en skriftlig advarsel fra gymnasiets ledelse, fordi hun med debatindlægget og adfærd i øvrigt har overtrådt gymnasiets mobberegler.

Katrine Fischer går til pressen og fortæller at hendes ytringsfrihed knægtes. Medierne - anført af Berlingske og BT - sluger ukritisk denne vinkel på sagen.

Føler sig fejlciteret af BT

I artiklen fra BT citeres Oliver Asmund Bornemann på en måde, som han mener kan tolkes som fuld opbakning til Katrine Fischer – og som om sagen udelukkende handler om Katrines ytringsfrihed. Men for Bornemann handler sagen ikke mindst om mobning af en 17-årig, der nu på fjerde uge er sygemeldt som følge af sagen.

“Det er klart at Landssammenslutningen af Handelsskoleelever bakker op om ytringsfrihed," siger Oliver Asmund Bornemann til Netaviosen Pio, men fortsætter:

Det føles som om vinklen på historien er lagt fast på forhånd

"Isoleret set er jeg korrekt citeret om ytringsfrihed. Men i samtalen med BT talte jeg faktisk næsten kun om mobning, der jo også er et væsentligt aspekt af sagen. Alligevel bliver jeg kun citeret for den del, der handler om ytringsfrihed. Det føles som om vinklen på historien er lagt fast på forhånd, og så udelader man bare substansen af det jeg har sagt. Det føles som om jeg bliver fejlciteret,” siger Oliver Asmund Bornemann.

Netavisen Pio afventer reaktion fra BT's chefredaktion.

17-årig bryder sammen

Netavisen Pio talte torsdag med den sygemeldte, udhængte studende på Lyngby Handelsgymnasium, 17-årige Natalie:

Da jeg ser debatindlægget bryder jeg fuldstændigt sammen. Jeg græder, får rysteture og flashbacks

"Da jeg ser debatindlægget bryder jeg fuldstændigt sammen. Jeg græder, får rysteture og flashbacks. Jeg har ikke betragtet konflikten om gruppearbejdet, som om at jeg er uvenner med nogen. Nu føles det, som om al skyd og ansvar pludseligt lægges over på mig. Nu er det mig, der skal bevise, at jeg ikke er doven eller et dårligt menneske. Jeg tænker, “hvorfor kan du aldrig finde ud af noget. Det her er din egen skyld,” sagde Natalie.

Torsdag kritiserede Jacob Mollerup, der er ekspert i medieetik og tidligere har været lytternes og seernes redaktør i DR, Berlingske. Han kritiserede avisens beslutning om overhovedet at bringe debatindlægget.

Sagen er et godt eksempel på, at presseetik også gælder for opinionsstof

"Sagen er et godt eksempel på, at presseetik også gælder for opinionsstof," sagde Jacob Mollerup til Netavisen Pio og fortsatte:

"Grænserne er godt nok videre, når det handler om meninger og debat. Men når det handler om beskyldninger, der rettes mod navngivne eller let identificerbare mennesker, skal man tænke sig om også i opinionsstoffet. Det har man ikke haft held med på Berlingske i dette tilfælde. Redaktionen skulle fra starten have sikret sig mod, at et let identificerbart menneske blev udsat for så stærkt nedsættende omtale," siger Mollerup.

Justitia-direktør trækker i land

Direktøren for tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, kritiserede onsdag den 5. februar i en artikel i BT Lyngby Handelsgymnasiums skriftlige advarsel til handelsgymnasielev og LA-ungdomspolitiker, Katrine Fischer:

“Jeg synes, det er meget, meget kritisabelt, at man går ind og giver hende en advarsel og sanktion. Hun har deltaget i samfundsdebatten, og det må være helt inden for rammerne at forholde sig kritisk til, hvordan undervisningen foregår på et gymnasium,” udtalte Jacob Mchangama til BT.

Men i et opslag på Facebook trækker Jacob Mchangama nu kendeligt i land.

I sit Facebookopslag den 7. februar fortæller Jacob Mchangama, at han har været i kontakt med moren til den i debatindlægget omtalte elev. Her er han nu blevet oplyst om, at den pågældende elev lider af ADHD og ordblindhed, hvilket ifølge Jacob Mchangama, “stiller LHs (Lyngby Handelsgymnasiums, red.) ageren i et noget mere nuanceret lys end de artikler om sagen som jeg udtalte mig på baggrund af, og hvor disse informationer ikke var med,” skriver Mchangama og understreger på den baggrund at hans udtalelser i BT derfor "ikke var retvisende":

"Men det er også klart, at LH i denne sag havde et særligt hensyn at tage til den udsatte elev, og at min udtalelse ”Det virker, som om man prøver at tage fat i et halmstrå, der hedder mobning, men i virkeligheden vil man ikke have kritik af gymnasiet udstillet offentligt”, derfor ikke var retvisende."

placeholder


Justitia er en juridisk tænketank, der har som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i offentligheden.

"Det har jeg det ikke fedt med"

Lørdag bragte P1-programmet 'Shitstorm' et indslag om sagen. I indslaget bliver Katrine Fischer spurgt, hvad hendes reaktion er på, at Natalie bryder sammen, da hun ser Katrines debatindlæg i Berlingske - og at Natalie lige siden har været sygemeldt:

"Det har jeg det ikke fedt med," indrømmer Katrine Fischer. I samme 'Shitstorm' konstaterer Fischer samtidig, at "det er fedt med al den fokus", som hendes debatindlæg i Berlingske har ført med sig.

Hør hele radio-indslaget her.

Opdateres

Mads Kjær Christoffersen er journaliststuderende på Syddansk Universitet


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er dejligt at flere sider end een høres i denne sag. Hvis en diskussion om ytringsfrihed ikke skete på ryggen af en sygemeldt mindreårig elev, og hvis værdier for LA's ungdomspolitiker FK såsom medmenneskelighed, inklusion og dannelse også blev forsvaret og ikke mindst respekteret, ville hele denne sag være anderledes. Desværre for den elev der uberettiget hænges ud.

Mor, du har ihvertfald travlt med at hænge andre mennesker og politiske holdninger ud!

Men du har tydeligvis et behov for at hænge andre mennesker ud som uden medmenneskelighed!

Trist at dette ikke kan holdes på et niveau hvor vi får gode studerende og uddannelsesinstitutioner med plads til alle holdninger og synspunkter!

Thomas jeg kan se at dit medmenneske er blevet glemt et sted. For du skriver til en mor som har et syg meldt barn på 4 uge. At hun har travlt med at hænge andre mennesker ud. Ej nu stopper du! Hendes barn er blevet hængt ud i en stor avis så hvorfor skulle hun nu gøre det til andre?
Det ville være dobbeltmoralsk

Når du så snakker om at havde gode studerende så skal der også være plads til de ikke faglige elever som, elever med ADHD, ordblindhed samt andre udfordringer og handicap

Men når vi har ret til at udtales os har vi os ret til at stille spørgsmålstegn ved de udtalelser der kommer!

Jens medmenneskelighed;-)
I socialister er sgu da patetiske at høre på!
Hvem er det lige jeg hænger ud? Komiske Jens!

Men du ønsker måske ikke
at vi får vi får gode studerende og uddannelsesinstitutioner med plads til alle holdninger og synspunkter!

Jens lille pus, du skyder jo langt forbi målet!

Kære Nathalie. Jeg hørte dig i radioen i dag. Stor respekt for den styrke du har, der står frem med din side af sagen. Håber der er mange medelever og forældre på Lyngby gymnasium der støtter dig. I gymnasiet som i arbejdslivet skal vi arbejde sammen på tværs af forudsætninger og baggrund. Det giver større grobund for innovation og kreativitet som kommer os alle til gode. Gennem et arbejdsliv kommer de fleste ud i perioder hvor vi har brug for forstående og støttende kollegaer. Når folk bliver syge eller nær familie rammes af ulykker, forsøger man at rykke sammen og løfte i flok. Sådanne kollegaer vil vi også gerne have i fremtiden. Nathalie, jeg håber du kommer stærkt tilbage og får fuldført din uddannelse 💪

Jeg er ked af, at jeg ikke har læst PIO før. Da jeg først læste om ytringsfrihed og Lyngby Handelsgymnasium syntes jeg, at det var for galt. Nu når jeg forstår at det er en mobbesag, der bruges til at få opmærksomhed, at elevrådet må gå ud for at afklare misforståelser, at elever misciteres og fagfolk ikke får et ordentlig grundlag at vurdere sagen på - vil jeg håber, at de ansvarlige siger undskyld og retter for sig. Der må være nogen som skammer sig.

Christina jeg tvivler stærkt på at skole ledelsen og elevrådet kommer med noget som minder om en undskyldning.
Lidt ligesom når fagbevægelsen udøver hærværk!
Specialister har bare svært ved at indrømme egne fejl og mangler!

En klog kommentar jeg fandt og som jeg tillade mig at gengive var :

Hvorfor en person har behov for at skrive om en anden bestemt person, og ovenikøbet om en bestemt person, som har de her udfordringer rent læringsmæssigt aner jeg ikke!

Personer med ordblindhed/dysleksi, eller adhd, eller begge dele, er aldeles ikke dovne, lade, og gider ikke skole-arbejde; de kan have svært ved det, de kan også have svært ved at få struktur på skole-arbejdet, ligesom det kan være (er!) svært for dem at indgå i et (ustruktureret) gruppe-arbejde;

Her kan læreren gribe ind og bl.a. anvende co-operative learning, hvor man har helt faste pladser, altså hvor en læser teksten, en anden genfortæller hvad teksten handler om mm. og mv.

Keld har du nogen form for dokumentation for at
Personer med ordblindhed/dysleksi, eller adhd, eller begge dele, er aldeles ikke dovne?
Eller er det bare mere socialistisk propaganda her på netavisen Pio?

Thomas nu tror jeg er det tid til at du slappe af og komme ud af din lille Bubble og får øjne op for verden.

Det er ikke propaganda men folk der stiller spørgsmåltegn ved artiklen og dine meget markante holdninger

Og der efter skal du rette din tone! For jeg har ikke ramt ved siden af med det er dig der ikke kan se din fejl og anerkende dem. jeg er ikke et “lille pus”! Kom med noget bedre og konkret Thomas!!

Jens jeg er helt rolig.
Det er jo ikke mig der stiller spørgsmålstegn ved andres medmenneskelighed.

Så måske du ikke skulle nævne min tone!

Og du mener vel heller ikke den korte avis er propaganda?

Du er da patetisk!

Thomas
Tror at ADHD- og Ordblindeforeningerne både statistisk og reelt kan dokumentere, at baggrunden for andres misopfattelse af disse diagnoser IKKE er at de pågældende reelt er dumme eller dovne, men at de arbejder på en anden måde - og endda oftest forholdsmæssigt er bedre begavet end gennemsnittet, men at deres muligheder begrænses på grund af de misforståelser og den behandling de oplever generelt.
Forståelse og accept af at være den man er øger trivsel og læring - for alle.

Keld så du har ingen som helst dokumentation for at den pågældende elev ikke er doven?
Er det fordi hun er medlem af LA at du mener det er iorden at dømme hende på forhånd?
Du er godt nok et usympatisk venstreorienteret menneske!

Tror at det skal finde på noget bedre at lave en at kommentere på noget du ikke forstår :)

Jens det burde både du og Keld!
Men i venstreradiksliseret et bare ikke klogere!

Det er trist…

…at der findes unge mennesker, der er parat til at ofre skolekammerater for at sætte sig selv i et bedre lys, uden nogen hensyntagen til andre end sig selv.

…at et gymnasium vægter deres renommé højere end at handle på en hændelse, hvor de med stor sandsynlighed godt vidste der var tale om mobning, - tænk at det kan tage dem en uge at give en skriftlig advarsel – Håber ikke det tager dem mere end et øjeblik at give den udsatte elev en KÆMPE undskyldning. Det ville være klædeligt.

… hvis der overhovedet skulle kunne findes dokumentation for om en bestemt gruppe af mennesker med et handicap som fx dysleksi eller ADHD, er dovne eller ej. De er jo som mennesker er flest. De unge mennesker jeg kender der har dysleksi, er nogle arbejdsomme unge mennesker der ved, at de skal kæmpe hårdt for bare at kunne være nogenlunde deltagende i undervisningen. Det er sørme ikke det, jeg vil betegne som dovenskab tværtimod, så kæmpe de, som sagt en ekstra hård kamp hver eneste dag i forhold de unge mennesker, som er så heldige ikke at være født med det handicap.

…at der findes mennesker der har behov for at kommenterer på alt, samtidig med at deres empati svinger lidt i alle retninger.

Anette ja det elevråd er helt udenfor pædagogisk rækkevidde.
Men det glæder mig at du erkender at mennesker med
dysleksi eller ADHD ikke er mindre dovne end andre!
Sjovt at en diagnose ifølge visse socialister kan være en fribillet til at sabotere undervisning!

Pio offentliggører navnet på den forurettede ? Med vedkommendes accept? Mærkeligt!

Annonce