Elevråd på Lyngby Handelsgymnasium kritiserer medier

Mediestorm om ytringsfrihed fordrejer vigtig sag om mobning, siger elevrådsformand
Foto: Mads Kjær Christoffersen
17-årige Nathalie - blev i debatindlæg hængt ud for at være doven og sløv. Nu udtaler Pressenævnet kritik af Berlingske
Elevrådet på Lyngby Handelsgymnasium kritiserer nu en række medier for deres håndtering af en mobbesag.

Medierne har, mener elevrådets formandsskab, alene fokuseret på den elev på skolen, Katrine Fischer, som i et debatindlæg i Berlingske 26. december beskrev gymansieelever som dovne og sløve.

Katrine Fischer, der er fremtrædende medlem af Liberal Alliances Ungdom, omtalte i debatindlægget en klassekammerat, der “ikke laver noget.”

Det beskrives blandt andet, hvordan den pågældende elevs “ugidelighed overfor gruppearbejdet ender med at være vores problem". Den omtalte elev kan let genkendes ud fra debatindlægget.

Efter ugers tøven har Katrine Fischer denne uge fået en skriftlig advarsel fra gymnasiets ledelse, fordi hun med debatindlægget og adfærd i øvrigt har overtrådt gymnasiets mobbelregler.

Katrine Fischer går til pressen og fortæller at hendes ytringsfrihed knægtes. Medierne - anført af Berlingske og BT - sluger ukritisk denne vinkel på sagen.

Tilbage står den elev, der er blevet krænket og mobbet i Katrines oprindelige debatindlæg

"Hele debatten tager pludselig afsæt i netop denne uenighed mellem skolens ledelse og Katrine Fischer. Tilbage står den elev, der er blevet krænket og mobbet i Katrines oprindelige debatindlæg. Den elev, der i sin tid indgav en klage over mobning men pludselig slet intet fokus får i den offentlige debat," skriver elevrådsformand på Lyngby Handelsgymnasium, Andreas Guldborg Hansen - med opbakning fra sine to næstformand i eleverådet - i en udtalelse til Netavisen Pio.

I går fortalte den angiveligt dovne medstuderende i Netavisen Pio, hvordan hun oplever at blive identificeret på baggrund af debatindlægget – og om et forløb, der har efterladt hende sygemeldt og med en følelse af været blevet nedgjort.

"Du belaster gruppen...”

17-årige Natalie er ordblind og har ADHD, hvilket hun har været åben om. Hun er sygemeldt på tredje uge fra Lyngby Handelsgymnasium, hvor hun til daglig læser international marketing.

Da jeg ser debatindlægget bryder jeg fuldstændigt sammen

"Da jeg ser debatindlægget bryder jeg fuldstændigt sammen. Jeg græder, får rysteture og flashbacks. Jeg har ikke betragtet konflikten om gruppearbejdet, som om at jeg er uvenner med nogen. Nu føles det, som om al skyd og ansvar pludseligt lægges over på mig. Nu er det mig, der skal bevise, at jeg ikke er doven eller et dårligt menneske. Jeg tænker, “hvorfor kan du aldrig finde ud af noget. Det her er din egen skyld,” sagde Natalie torsdag til Netavisen Pio.

Efter indledningsvis at have forhold sig tavst, skriver formand for elevrådet på Lyngby Handelsgymnasium, Andreas Guldborg Hansen, og hans to næstformænd nu, hvordan elevrådet ser på sagen.

Det sker på baggrund af grundige overvejelser hos elevrådet, der under indtryk af de seneste dages meget hektiske medieaktivitet, har skulle balancere hensyn til ytringsfrihed, privatliv og almindelig empati på en guldvægt.

Ifølge elevrådsformanden, kan elevrådet ikke kommentere nærmere på den konkrete sag, men bekræfter at man fra elevrådets side, samstemmende med gymnasiets ledelse, men uden at udtale sig om skyld og ansvar, betragter sagen som en såkaldt mobbesag.

I elevrådets vurdering af dette, indgår ikke kun en vurdering af indholdet i Katrine Fischers debatindlæg, men også forhold på gymnasiet, der vedrører perioden før udgivelsen af debatindlægget. Disse forhold kan elevrådsformanden dog ikke kommentere nærmere på.

"Fordrejning af den offentlige debat"

Ifølge elevrådsformanden er der i elevrådet opbakning til både ytringsfriheden – og til de elever, der selv vælger at deltage i debatten. Dog skal alle overholde gymnasiets studie- og ordensregler, der blandt andet omfatter respekt for medstuderende.

I forhold til mediernes konkrete behandling af sagen stiller elevrådet sig dog mindre opbakkende:

"Hele debatten tager pludselig afsæt i netop denne uenighed mellem skolens ledelse og Katrine Fischer. Tilbage står den elev, der er blevet krænket og mobbet i Katrines oprindelige debatindlæg. Den elev, der i sin tid indgav en klage over mobning men pludselig slet intet fokus får i den offentlige debat. Som elevrådsformandskab vil vi gerne udtrykke vores fulde ærgerlighed over denne fordrejning af den offentlige debat, der uden kontekst forsøger at finde offer og forulemper," skriver Andreas Guldborg Hansen og forsætter:

Det nytter ikke, at en sag om mobning og nedladende udtalelser i landsdækkende medier bliver fordrejet til en sag om ytringsfrihed

"Det nytter ikke, at en sag om mobning og nedladende udtalelser i landsdækkende medier bliver fordrejet til en sag om ytringsfrihed. I hvert fald ikke før den sygelagte elev igen kan gå på Lyngby Handelsgymnasium og afslutte sin uddannelse samme sted, som hun startede den," skriver elevrådets formandsskab i udtalelsen, der fortsætter:

"Elevrådets hensyn er selvfølgelig både, at alle på skolen skal trives samt at alle elever har retssikkerhed på gymnasiet. Af den grund deler vi sagen op i to problemstillinger om henholdsvis mobning og elevrettigheder på gymnasiet. Som elevråd er det ikke muligt at gå ind i den konkrete sag, men i stedet er det muligt at lave tiltag, der forebygger fremtidige lignende sager. Af den grund har denne sag medført, at der er blevet skabt et trivselsudvalg, der netop skal arbejde med retorikken blandt elever og sikre, at både det psykiske, fysiske og sociale miljø bidrager til elevernes dannelse og uddannelse. Desuden skal dette trivselsudvalg også arbejde med elevers rettigheder – og det oplagte udgangspunkt er selvfølgelig ytringsfrihed for elever," slutter udtalelsen fra elevrådsformand Andreas Guldborg Hansen og hans to næstformænd.

Skarp kritik af Berlingske

Jacob Mollerup er ekspert i medieetik og har tidligere været lytternes og seernes redaktør i DR. Han kritiserede torsdag Berlingskes beslutning om at bringe debatindlægget.

Sagen er et godt eksempel på, at presseetik også gælder for opinionsstof

"Sagen er et godt eksempel på, at presseetik også gælder for opinionsstof," sagde Jacob Mollerup til Netavisen Pio og forsatte:

"Grænserne er godt nok videre, når det handler om meninger og debat. Men når det handler om beskyldninger, der rettes mod navngivne eller let identificerbare mennesker, skal man tænke sig om også i opinionsstoffet. Det har man ikke haft held med på Berlingske i dette tilfælde. Redaktionen skulle fra starten have sikret sig mod, at et let identificerbart menneske blev udsat for så stærkt nedsættende omtale," siger Mollerup.

Mads Kjær Christoffersen, journaliststuderende på Syddansk Universitet

Forældre-orientering om sagen fra Lyngby Handelsgymnasium

5. februar skriver rektor Pernille Bogø Bach følgende orienteringsbrev til skolens forældre om mobbesagen: 

"Lyngby Handelsgymnasium er i disse dage involveret i en større mediestorm om ytringsfrihed.

Sagen udspringer af en kommentar i Berlingske d. 26/12, hvor en elev fra skolen ytrer sig om skolekammeraternes manglende engagement og respekt.

På skoler findes der regler for hvordan man behandler sine studiekammerater, på samme måde som der i samfundet findes regler for injurier. Skolen har fra starten set kommentaren i Berlingske som problematisk ift skolens mobbepolitik. Vi forholder os ikke til om der er tale om injurier, men har vurderet at den er
omfattet af skolens mobbepolitik, når kritikken retter sig mod konkrete, genkendelige personer på skolen.

Berlingske har d. 10. januar ændret i den oprindelige kommentar, med henvisning til at de kritiserede elever ikke skal kunne identificeres. Vi har pligt til at agere i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgangspunktet for vores handlinger er skolens studie og ordensregler, der siger at:

”Du skal tænke dig godt om, inden du lægger oplysninger på f.eks. Facebook eller Youtube. Dette gælder også, når du er med til at skrive om dine klassekammerater i den såkaldte ”blå bog”. Du har lov til at ytre dig og sige din mening, men du har også et ansvar, og ytringsfriheden er ikke ubegrænset. Hvis du krænker andre personer både i skoletiden og i din fritid, kan du komme i konflikt med skolens ordensregler og straffeloven. Det er derfor naturligvis forbudt at lægge krænkende billeder, videoer, underlødige kommentarer og historier om andre personer på Facebook eller andre sociale medier.”

På den baggrund har vi sanktioneret den ovennævnte elevs adfærd.

Vi kunne aldrig drømme om at begrænse ytringsfriheden. Derfor glædes vi også over at have et velfungerende elevråd og at eleverne har nedsat et debatudvalg, som kan tage vigtige temaer op til debat.

Ytringsfrihed er en væsentlig del af det demokrati som vi danner og uddanner de unge til. Men med ytringsfriheden kommer også et ansvar og enhver debat skal holdes generel og må aldrig være personlig og krænkende."


placeholder

Kommentarer

Ja uha er der nogen som hævder at der findes dovne studerende!
Mobning for at pege på et kæmpe problem i vores uddannelsessystem?
Det rabler jo fuldstændig for socialisterne!

Thomas igen må jeg desværre konstatere at Du ikke har fattet en meter af hvad der står i artiklen og er uden respekt for de følger der har for den elev som det er gået ud over.
Du og Kathrine mangler fuldstændigt medmenneskelige følelser, så som empati, næstekærlighed, solidaritet og evnen til at hjælpe de svage i samfundet, jeres "mig først" princippet syntes at være udbredt og det markere Du også i dine kommentarer.
Som tidligere skrevet har jeg også en mistanke om at Du er medlem eller sympatisør for Liberal Alliance da de holdninger også er meget kendetegnede for LA's ideologi!

PS: Kan i øvrigt ikke se hvad det har med socialisterne at gør, udover at det er et meget fornuftigt udgangspunkt at være Socialdemokrat når vi taler om medmenneskelighed og omsorg for de svage i samfundet.

Der kan snakkes stolpe op og stolpe ned om empati o.s.v, men det ændrer ikke det faktum, at den unge dame er en belastning for gruppen.

Respekt til skolens definitioner om "ytringsfriheden"..men? .. hvad sker når den bliver ideologisk interpreteret og /ell `fastlåst´?
(jeg `"ytrer" mig her for klarhedens skyld.. fordi den hele problemstilling lyder forvirret..)
Sikken `hård sag´ at hænge nogen ud som dovne ! Men? ..det fortæller også at Katrine er meget inficeret´ af neoliberal ideologi: albuekampe om viden , status og magt..(niks med den SOCIALDEMOKRATISKE idé om "at tage vare om de svage" , vær empatisk , solidarisk og hjælpsom?)
Kritikken skal også rettes imod handelsgymnasiet selv og imod de ansvarlige lærer ! Den engang af `socialisterne´(!) proklamerede gruppearbejde var (er) jo ment at være gavnlig for indbyrdes dialog , for fælles dialektisk oplysningsproces mht emnet , for at lære at være empatisk og solidarisk , for at lære at forholde sig til de svage ! Har lærerne svigted ?
I gruppearbejde findes tit ambitiøse elever , som glænser i deres viden og gå på mod , panzervogne som ruller hen over de svage ! Frustration er udbredt på mange gymnasier !
Katrine og Natalie `burde´ finde sammen i en venskabelig , fælleskab , præget af empati i lyset af rational talent og æstetisk følelse ! De er begge to bleven ofre af lærernes ideologisk/neoliberale blindhed ? NO SHAME GIRLS :-) !!!

Samarbejde kræver mere end 1 person. Hvis manglende evne til rummelighed, forståelse og sociale kompetancer betyder, at elever der godt kan, har evnerne og mulighederne mobbes, så mister ikke kun min datter noget, men også samfundet en ressource. Kort kan siges: dem der dømmer har uret i alle deres antagelser, og dermed konklusioner - jeres urimelige krav er nu, at min datter skal bevise at en udokumenteret påstand om hende er usand. Er det fair...?

Mor til eleven citat.
Hvis manglende evne til rummelighed, forståelse og sociale kompetancer, det er der vist ingen der har beskyldt din datter for?
Hvor har du disse fordomme fra?
Man må sige at den slags dømmende kommentarer er ret patetiske!
Har du flere udokumenterede påstande?

Annonce