Annonce

Pas på tilliden: Folketinget bør handle i stedet for at snakke

Kunne det tænkes, at der findes politikere, der kunne prøve noget nyt, og rette krav mod arbejdsgiverne i stedet for at presse lønmodtagerne? Det er der brug for, mener hovedkasserer i fagforbundet 3F.
Foto: 3F
Kenneth Hove, hovedkasserer i 3F.
Så fik vi for Gud ved hvilken gang bevis for, at arbejdsgiverne diskriminerer det grå guld.

På trods af, at arbejdsgiverorganisationerne morgen, middag og aften siden 2015 har talt om mangel på arbejdskraft - og på den baggrund har fået politikerne til at hoppe og danse for at sætte pensionsalderen op, sænke beløbsgrænsen for import af arbejdskraft fra lande uden for Europa og fjernet en helligdag for at øge arbejdsudbuddet.

En helligdag, der har eksisteret i mere end 300 år.

Man skulle tro, at sådanne tiltag var sidste udvej. At alt andet var prøvet af, når man ligefrem river dage ud af kirkeåret, brager frontalt ind i den danske model og tager år af folks otium.

Men det er det jo langt fra, når 45 procent af de ledige over 50 år ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2022 oplever diskrimination. Det er en stigning på 18 procent på kun fire år.

Altså i de år, hvor man ikke kunne åbne TV 2 News uden at høre en arbejdsgiver skrige på mere arbejdskraft. Alligevel viser undersøgelsen, at alder er den primære grund til at ansøgere frasorteres.

Hykleriet er til at få øje på.

Kun kortvarig interesse

Men går politikerne lige så hårdt til arbejdsgiverne som til lønmodtagerne? Nej, det ender hver gang med, at politikerne fastholder interessen i 24 timer og måske – kun måske – nedsætter et udvalg eller en kommission.

Men intet sker. Meget lidt i hvert fald.

Og derfor fortsætter diskriminationen samtidig med, at arbejdsgiverorganisationerne kører kampagne for at modvirke manglen på arbejdskraft.

Man kunne slå langt hårdere ned på den åbenlyse, ulovlige diskrimination mod den modne arbejdskraft

På arbejdsmarkedet skal vi nok selv tage os af aftaler, men når arbejdsgiverne åbenlyst diskriminerer på grund af alder samtidig med, at de siger, at de mangler arbejdskraft, så er det Folketingets opgave at skride ind.

Man kunne jo passende stille krav til arbejdsgiverne om at tage seniorer ind, før man åbner op for udenlandsk arbejdskraft.

Man kunne slå langt hårdere ned på den åbenlyse, ulovlige diskrimination mod den modne arbejdskraft.

Prøv noget nyt

Kunne det måske tænkes, at der findes politikere, der kunne prøve noget nyt: 

Rette krav mod arbejdsgiverne i stedet for hele tiden at presse lønmodtagerne, der jo leverer gang på gang.

Det er ganske enkelt på tide, at politikerne sætter arbejdsgiverne stolen for døren, inden de igen giver arbejdsgiverne alt det, som de beder op.

Så hvis bare Folketinget denne gang gør noget, i stedet for at snakke, så vil det være et skridt i den rigtige retning

Hvis man kan fjerne en helligdag, så kan man også fra Folketingets side gøre bare en ekstra indsats for at stoppe den ulovlige diskrimination.

I 3F har vi peget på mange muligheder for opstramninger.

Så hvis bare Folketinget denne gang gør noget, i stedet for at snakke, så vil det være et skridt i den rigtige retning.

Det handler om tillid

Til syvende og sidste handler det også om tillid. Det er svært at have tillid til lovgiverne, når de stiller forskellige krav til lønmodtagere og arbejdsgivere.

Og det er sådan det opleves, når våbnet over for lønmodtagerne ofte er pisken og arbejdsgiverne altid mødes af en stor fed gulerod og sniksnak.

Ingen er tjent med, at der gælder forskellige standarder – én for lønmodtagere og én for arbejdsgivere:

Det gælder ikke kun på det her område. Det gælder generelt. Fjernelsen af lønmodtagernes store bededag og den larmende tavshed.

Når arbejdsgiverne ikke leverer seniorpolitik, godt arbejdsmiljø eller praktikpladser til vores unge og der sker ingenting, sætter det hele i relief.

Men, kære Folketing: Ingen er tjent med, at der gælder forskellige standarder – én for lønmodtagere og én for arbejdsgivere: For så går tilliden fløjten, og den er vores vigtigste aktiv.

Hovedkasserer i 3F.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis HK går ind for een standard, hvorfor tjener kassedamen så ikke det samme som medarbejderne
på HKs fagkontorer.

Hvilke tilbud har fagforeningerne til deres ledige medlemmer, når det gælder uddannelse, opkvalificering, opdatering af kompetencer til imødegåelse af virksomheders iøvrigt overdrevne frygt for, at de mest voksne på arbejdsmarkedet ikke kan følge med den teknologiske udvikling?

Engang havde HK et - ganske vist dyrt for HK - tilbud til deres medlemmer, nemlig HK Modul Data.

Der kan vel ikke være noget smartere end opkvalificering mv at bruge en ledighedsperiode på?

Jeg har ikke andet at sige til det, end at jeg er fuldstændig enig.