Børns ret skal sikres i loven

Hvis vi skal sikre børns ret i de sager, som ikke er politisk fordelagtige, kommer vi ikke uden om at implementere børnekonventionen i dansk lov, mener DUI-LEG og VIRKE.
Hvis vi skal sikre alle børns ret i alle sager, kommer vi ikke uden om at implementere børnekonventionen i loven.

DUI-LEG og VIRKE har startet en underskriftsindsamling for at få FNs Konvention om Barnets Rettigheder – bedre kendt som børnekonventionen – skrevet ind i dansk lov.

Børnekonventionen blev skrevet for 25 år siden, og bare to år efter – i 1991 – blev den ratificeret af Danmark. Vi har altså for længst tilsluttet os konventionen og forpligtet os på at overholde den. Alligevel er der behov for at få den indskrevet i dansk lov.

Selvom vi har forpligtet os på at overholde den, gør vi det nemlig ikke altid. Og når vi bryder den, har det ikke nogen konsekvens. Der er intet håndhævelsessystem, ingen børnerettighedsdomstol, der kan tvinge landene til at overholde den. Det værste man risikerer ved at bryde børnekonventionen er kritik fra NGOer og andre lande.

Desværre har denne kritik ofte været det bedste af to onder for regeringen, både den nuværende og de forrige. Det er for eksempel både økonomisk og politisk nemmere at bryde konventionen end at gennemføre den på asylområdet.

Danske og internationale organisationer og juridiske eksperter har gang på gang påpeget, at Danmarks asylpolitik bryder adskillige artikler i børnekonventionen. Helt aktuelt får regeringen helt berettiget kritik for ikke at have taget hensyn til barnets tarv i en række udvisningssager indtil en ændring i praksis i november sidste år. Det er i åbenlys modstrid med børnekonventionens artikel 3, som netop pålægger landene at lade barnets tarv komme i første række.

Regeringen frygter at blive udstillet som slappere i udlændingepolitikken og miste flere stemmer til Dansk Folkeparti. Så er det trods alt mere attraktivt at få lidt kritik for at have brudt en konvention, det i øvrigt er konsekvensløst at bryde.

Det rigtige ville være at genoptage asylsager fra de seneste år, hvor der er risiko for, at børnekonventionen på denne måde er blevet brudt. Men aktivt at opsøge udviste flygtningefamilier for at genoptage deres sag er ikke ligefrem en politisk vindersag i dagens Danmark.

Regeringen frygter at blive udstillet som slappere i udlændingepolitikken og miste flere stemmer til Dansk Folkeparti. Så er det trods alt mere attraktivt at få lidt kritik for at have brudt en konvention, det i øvrigt er konsekvensløst at bryde.

Hvis Børnekonventionen blev gjort til lov, ville det være en anden sag. Så ville det ikke være konsekvensløst at bryde den, og den nuværende og alle fremtidige regeringer ville være pålagt at give børn det, som Danmark de seneste 23 år har erklæret sig enige i, at de har ret til.

Danmark overholder stort set alle artiklerne i børnekonventionen. Vi har ikke nogen problemer med børnesoldater eller børnearbejde i Danmark. Vores børn får uddannelse og har ret til leg og fritid. De har ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og vi slår hårdt ned på misbrug af børn.

Men hvis ikke vi får gjort børnekonventionen til lov, vil den fortsat kun blive overholdt i alle de lette sager. Alle de sager, der er politisk fordelagtige og giver gode meningsmålinger. Hvis vi skal sikre alle børns ret i alle sager, kommer vi ikke uden om at implementere børnekonventionen i loven.

Vi håber, du vil skrive under her

Stig Møller er forbundsformand i arbejderbevægelsens børne- og familieorganisation DUI-LEG og VIRKE


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce