Ny undersøgelse: Tilliden til politikerne stiger

2019 blev året, hvor vælgernes tillid til politikerne steg – lidt.
Efter mere end 15 år med dalende tillid til politikerne, går det atter den anden vej. Det viser en stor valgundersøgelse, foretaget af Mandag Morgen.

Siden 2001 har tilliden til politikerne været faldende. Men den udvikling vendte tilsyneladende ved valget i juni. Dermed blev folketingsvalget 2019 et brud med en såvel dansk som international tendens, hvor tilliden til politikerne har været faldende gennem de sidste 15-20 år.

Det er bemærkelsesværdigt, at vælgerne nu har mere tillid til politikerne

Valgforsker og professor ved Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen, der har været med til at lave undersøgelsen, er overrasket over, at udviklingen nu går den anden vej:

”Det er bemærkelsesværdigt, at vælgerne nu har mere tillid til politikerne efter en udvikling, hvor de ved hvert eneste valg efter 2001 har mistet tillid til politikerne. Skiftet i vælgernes tillid ser ud til at være kommet sent i foråret. Det tyder på, at valgkampen, dens temaer og politiske udmeldinger har været afgørende for, at vælgerne igen tror mere på politikerne end før,” siger Jørgen Goul Andersen til Mandag Morgen.

Folketingsvalget i 2015 var et lavpunkt

Det er første gang siden 2001, at tilliden til politikerne stiger. Det hidtil største lavpunkt fandt sted ved folketingsvalget i 2015.

Jørgen Goul Andersen fremhæver politikområder som velfærd, børneområdet og klima, hvor politikerne er kommet vælgernes dagsordener i møde. Og det har haft betydning for den pludseligt stigende tillid, mener han. Også den gode økonomi og den lave arbejdsløshed har sin andel af forklaringen.

Politikerne er kommet vælgernes dagsordener i møde

”Danskernes tillid til politikerne afhænger primært af, hvordan landets økonomi udvikler sig, og om vælgerne er tilfredse med den førte politik,” siger han.

En del af regeringens forståelsespapir

Netop den dalende tillid til politikerne er nævnt i det såkaldte forståelsespapir, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) også flere gange har udtrykt bekymring for den lave tillid.

”En ny regering skal føre en politik, der genopbygger samfundsbærende institutioner som blandt andet Skat, som mindsker forskellene i Danmark, og som bidrager til at øge tilliden til politikere og medier,” står der i forståelsespapiret.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce