Omskæring: Vi skal fastholde jødisk kultur i Danmark

Et forbud mod omskæring vil udgøre endnu et slag mod en i forvejen udsat jødisk minoritet.
For de fleste danskere er sagen om omskæring på overfladen simpel. Gud har vigepligt og individets rettigheder må altid komme forud for religiøse skikke.

Selv nok så stærke kulturelle og religiøse overbevisninger kan aldrig blive et argument for, at gennemføre ikke-medicinske indgreb, for hvor stopper det så? 

Der findes givetvis mennesker af østafrikansk herkomst, for hvem omskæring af pigebørn i egen optik er lige så identitetsskabende, som omskæring af drengebørn er for jøder.

Alligevel har vi som samfund med rette sat foden ned og forbudt denne praksis. Lige så med revselsesretten. Siden Peter Sabroe har socialdemokrater valgt børnenes side.

Således går statsminister Mette Frederiken (S) imod mange danskeres grundholdning, når hun melder ud mod et forbud mod rituel omskæring af mindreårige drengebørn.

Nej, det er ikke forskelsbehandling

Men det er værd at lytte til statsministerens argumenter, for selv om det giver sig selv, at man sætter børnenes tarv først, så er diskussionen alligevel ikke så simpel.

Jødedommen er nemlig under hårdt pres. Der er kun én skole i Danmark, der skal beskyttes af bevæbnede vagter: Den jødiske. Kun et tempel: Det jødiske. Kun én slagter der skal beskyttes: Den jødiske.

Soldater med skarpladte geværer er en evig påmindelse om den voksende antisemitisme, der har givet sig udtryk i hærværk mod jødiske gravsteder og det morderiske terrorangreb mod synagogen i Krystalgade i 2015, der kostede Dan Uzan livet.

Det er det Danmark jødiske børn vokser op i. Et Danmark, hvor legeaftaler skal koordineres med voksne med våben.

Jøder udsættes atter for vold og had

Diskussionen om omskæring kan således ikke tages løsrevet fra den skammelige virkelighed. Over alt i den vestlige verden udsættes jøder atter for vold og had. Derfor giver det også mening, at tage særligt hensyn til netop jøderne.  

Selv om der ikke er noget antisemitisk ved at være tilhænger af et forbud mod omskæring, så kan man ikke ignorere, at et sådant forbud vil ske på et bagtæppe af forfølgelser.

Men hvorfor fremhæver statsministeren ikke også muslimerne, der også udsættes for racisme og som også vil blive ramt af et forbud? Er det ikke forskelsbehandling? 

Nej. For selv om handlingen - omskæringen er den samme, så er der en verden til forskel. Ikke bare på betydningen af omskæring, men også jødernes og muslimernes stilling i Danmark.

Omskæring praktiseres af muslimer og jøder, men sker af forskellige årsager. Muslimer omskæres primært af kulturelle grunde. Der står ikke noget i koranen om omskæring, mens den er et direkte påbud i jødedommen.

Det kan virke uforståligt for os andre, men for muslimer og jøder er det afgørende. Et omskæringsforbud vil blive udlagt som et forbud mod jødedommen. Det samme kan ikke siges om muslimerne.

Vores “Finest Hour”

Det officielle Danmark spillede ikke nogen heroisk rolle under 2. verdenskrig. Det var op til krigssejlerne og modstandskæmperne at bidrage til den allierede sejr. Noget vi dog med rette kan være stolte over, er indsatsen for at redde jøderne.

Det var Danmarks “Finest Hour”, hvor partierne, embedsværket, kirken, fagforeningerne, civilsamfundet - ja, stort set alle ansvarlige kræfter stod sammen i forsvaret af vores jødiske landsmænd.

Det er en arv som forpligter og derfor er valget svært, men også enkelt. Danmark kan ikke i den nuværende situation bidrage yderligere til marginaliseringen af den jødiske tilstedeværelse i Europa.

Danske muslimer kan regne med den samme beskyttelse, som blev og bliver ydet deres jødiske landsmænd, men et forbud mod omskæring er ikke en trussel mod muslimsk tilstedeværelse i Danmark.

Det er forbuddet mod omskæring af drenge for jøderne. Hvis vi ønsker, at jødiske børn skal vokse op i Danmark og sikre, at jødisk kultur fortsat skal være en del af dansk kultur, så dur det ikke at indføre et forbud mod omskæring af mindreårige drengebørn.
 

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg er osse imod et forbud, men jøderne må kunne tilpasse omskærelse til en moderne verden og gøre omskærelse til en symbolsk handling, hvor der ikke skæres i små drengebørn.
Omskærelse kan i mine øjne ikke legitimeres med en henvisning til Abraham og Det gamle Testamente, ligesom omskærelse af pigebørn, der ofte er lemlæstende, ikke kan legitimeres med henvisning til oldgamle skikke hos visse stammer i Afrika.

Hvor er det plat, ynkeligt og historieløst at sammenligne forbud mod omskæring med jødeforfølgelserne under besættelsen. Her er der hverken tale om forfølgelse. Ingen jøder bliver indfanget med våben. Ingen jøder kommer til Auswitz med kreaturvogne.
Chefredaktøren mangler helt klart historisk indsigt. Det er simpelthen uanstændigt. Med det plan, som denne leder er skrevet, så tegner det ikke godt for fremtiden

Plejer man ikke at sige at den der trækker nazikortet, har tabt debatten?
Således også pigernes statsminister, ikke drengenes.

Hvem er 'nazisten' i denne debat???

Jeg skrev "nazikortet", ikke nazistkortet. Den kære Mette trækker jo tråde tilbage til krigen.

At være eller ikke at være....
Jeg har i mange år ikke kunnet lade være med at undre mig over at voksne indvider af menneskeslægten - først og sidst hankønsvæsnerne - åbenbart mener at deres religiøse identitet står og falder med eksistens eller ikke-eksistens af en lille hudlap, og at hele religionen står og falder med dette fænomén

Roald Als ramte sømmet på hovedet for ti-femten år siden.
To mænd - en palæstinenser og en ortodoks jøde - gnubber skuldre på et pissoir, mens de skæver til hinandens ædlere dele. Hvor den ene så siger
'der er da én ting vi kan enes om'

Hvad er mest absurd: At Trump vil købe Grønland, eller at Mette Frederiksen vil købe Det jødiske samfund i Danmarks goodwill?

Nedenstående citater er fra Niels Jespersens leder i piopio.dk. d. 14. sep. 2020. Alt andet står for undertegnedes egen regning.

Hvis nogen af jer – efter at have læst nedenstående kommentar – skulle finde på at beskylde mig for at være antisemitisk, så lad mig på det kraftigste understrege, at det på ingen måde er mit budskab. Min intention med dette indlæg er tredelt:

1. Dels at udtrykke min afstandtagen fra alle former for fysiske og psykiske overgreb på børn – uanset hvad grunden er til overgrebene er
2. Dels forfægte det synspunkt, at det efter min mening er horribelt at tillade omskæring af jødiske drengebørn, fordi det er et overgreb, den voksne udøver over for barnet, som ikke selv er i stand til at sige fra
3. Dels at kritisere, at den socialdemokratiske statsminister og den socialdemokratiske chefredaktør for Netavisen Pio misbruger deres autoritet og status til at få menige socialdemokrater og ligesindede til – på baggrund af usaglig argumentation - at tilslutte sig et usympatisk synspunkt om, at det er okay at omskære jødiske drengebørn

Når den socialdemokratiske chefredaktør for Netavisen Pio i sin leder argumenterer for, at det er fedt nok at omskære jødiske drengebørn, så lyder hans argumentation reelt således:

”Men det er værd at lytte til statsministerens argumenter, for selv om det giver sig selv, at man sætter børnenes tarv først, så” … gælder det dog ikke jødiske drengebørns tarv.

”Jødedommen er nemlig under hårdt pres. Der er kun én skole i Danmark, der skal beskyttes af bevæbnede vagter: Den jødiske. Kun et tempel: Det jødiske. Kun én slagter der skal beskyttes: Den jødiske.” … Derfor er det selvfølgelig logisk, at jødiske voksne skal have lov at begå overgreb mod deres drengebørn ved at omskære dem.

”Soldater med skarpladte geværer er en evig påmindelse om den voksende antisemitisme, der har givet sig udtryk i hærværk mod jødiske gravsteder og det morderiske terrorangreb mod synagogen i Krystalgade i 2015”… Derfor er det selvfølgelig klart, at jødiske voksne skal have lov at begå overgreb mod deres drengebørn ved at skære forhuden af penis.

”Det er det Danmark, jødiske børn vokser op i. Et Danmark, hvor legeaftaler skal koordineres med voksne med våben.” … En naturlig følgevirkning af disse bevæbnede legeaftaler er selvfølgelig, at jødiske voksne skal have lov at begå overgreb mod deres drengebørn. Det' da klart.

”Diskussionen om omskæring kan således ikke tages løsrevet fra den skammelige virkelighed. Over alt i den vestlige verden udsættes jøder atter for vold og had. Derfor giver det også mening at tage særligt hensyn til netop” … de voksne jøder ved at give dem lov til at begå fysisk overgreb på deres drengebørn.

”Selv om der ikke er noget antisemitisk ved at være tilhænger af et forbud mod omskæring, så” … signalerer det alligevel antisemitisme, hvis man ikke giver de voksne jøder lov til at begå overgreb på deres små drengebørn ved at snitte forhuden af.

”Men hvorfor fremhæver statsministeren ikke også muslimerne, der også udsættes for racisme og som også vil blive ramt af et forbud? Er det ikke forskelsbehandling? Nej. For selv om handlingen - omskæringen er den samme, så er der en verden til forskel. Ikke bare på betydningen af omskæring, men også jødernes og muslimernes stilling i Danmark.” … For det er klart, at selv om vi i Socialdemokratiet naturligvis ikke går ind for racisme og forskelsbehandling, som er religiøst begrundet, så er det lige så klart, at der er en verden til forskel på jøderne og muslimerne, så derfor går vi ind for forskelsbehandling alligevel. Det er da logik for perlehøns.

”Omskæring praktiseres af muslimer og jøder, men sker af forskellige årsager. Muslimer omskæres primært af kulturelle grunde. Der står ikke noget i koranen om omskæring, mens den er et direkte påbud i jødedommen.” … Heraf kan naturligvis klart udledes, at muslimernes omskæring er noget værre pjatværk, fordi det bare handler om kultur, så det skal de naturligvis ikke have lov til. Men jøderne derimod – deres omskæring af drengebørn er jo legitimeret i selveste deres hellige skrifter – og når der står i hellige skrifter, at man skal begå fysiske eller psykiske overgreb mod andre mennesker, så skal man selvfølgelig acceptere det. Det er da soleklart.

”Det officielle Danmark spillede ikke nogen heroisk rolle under 2. verdenskrig. Det var op til krigssejlerne og modstandskæmperne at bidrage til den allierede sejr. Noget vi dog med rette kan være stolte over, er indsatsen for at redde jøderne. (…) Ja, stort set alle ansvarlige kræfter stod sammen i forsvaret af vores jødiske landsmænd.” …. Det er da oplagt, at fordi jøderne blev forfulgt under 2. Verdenskrig, så skal jødiske voksne selvfølgelig have lov at begå overgreb på deres drengebørn. Hvis du ikke kan forstå den logik, så skal du have dine skolepenge tilbage, for så har du ikke fået lært, hvad en socialdemokratisk chefredaktørs argumentationslære går ud på. Den går jo ud på, at man drager slutninger på baggrund af nogle præmisser, som slet ikke har noget med sagen at gøre.

”Danske muslimer kan regne med den samme beskyttelse, som blev og bliver ydet deres jødiske landsmænd, men et forbud mod omskæring er ikke en trussel mod muslimsk tilstedeværelse i Danmark. Det er forbuddet mod omskæring af drenge for jøderne. Hvis vi ønsker, at jødiske børn skal vokse op i Danmark og sikre, at jødisk kultur fortsat skal være en del af dansk kultur, så dur det ikke at indføre et forbud mod omskæring af mindreårige drengebørn.” …. Ups, selv om jeg i min leder godt nok skrev ovenfor, at man godt kan forbyde muslimers omskæringer af børn, fordi det bare er en del af deres kultur, og at jeg nu skriver, at vi skal give lov til, at jødiske voksne kan omskære deres drengebørn for at bevare jødisk kultur i Danmark, så underminerer det ikke min argumentation, for den bygger jo hele vejen igennem på falske præmisser.

Summa summarum: Alt, jeg har skrevet i denne leder, er fuldstændigt Erasmus Montanusk. For lige som det er helt gakgak, når jeg påstår:
1. Præmis: Muslimerne omskærer af kulturelle grunde.
2. Præmis: Jøderne omskærer også af kulturelle grunde
Konklusion: Ergo skal muslimernes omskæring forbydes, og jødernes tillades

… er det ganske hieroglyffisk, når jeg argumenterer på følgende måde:
1. Præmis: Soldater med skarpladte geværer vogter synagogen i Krystalgade.
2. Præmis: Alle ansvarlige kræfter i Danmark stod sammen i forsvaret af vores jødiske landsmænd under 2. Verdenskrig
Konklusion: Ergo skal jødiske voksne have lov at begå overgreb på jødiske drengebørn ved at skære forhuden af tissemændene

… og det er den skinbarlige galimatias, når jeg i min leder her i piopio.dk bygger min argumentation op sådan her:
1. Præmis: Nazister begik overgreb mod jøder før og under 2. Verdenskrig
2. Præmis: Terrorister begik overgreb mod jøder i Krystalgade i 2015
Konklusion: Ergo skal jødiske voksne have lov at begå overgreb på jødiske drengebørn ved at fjerne et lille udsnit af dem

Hvor ville det have været befriende – om end efter min mening ikke specielt sympatisk – hvis den ellers sædvanligvis ret redelige – om end tendentiøse - chefredaktør havde kaldt en spade for en spade og havde skrevet: Ja, jeg synes, det er i orden at tillade omskæring af jødiske drengebørn, fordi drengenes tarv er ikke så vigtige som den goodwill, regeringen kan få fra det jødiske voksne samfund ved at undlade forbud mod overgrebet.

I artiklen lyder det som om danskerne er antisemitter og forfølger jøder. Alle normale ved godt hvem der i Danmark forfølger og terroriserer jøderne. Så drop mistænkeliggørelsen af danskerne.
En helt anden ting : Biblen og kristne har tilrettet og moderniseret troen efter nutiden. Man kunne nok forlange at jøderne kom ud af middelalderen og ind i en mere human nutid.

Dette er i særklasse den ringest historisk funderede leder, jeg endnu har læst i Pio... Og så er den fuld af usympatiske "stråmænd", hvor modstanderne (de tænkte) af forfatterens populistiske og alt for statsministertro baglæns-fortolkede pseudo-argumenter for, hvorfor lige præcis det jødiske samfunds ultrakonservative og ortodokse "overgrebstradition" med omskæring af uskyldige og umyndige drengebørn skal nyde officiel beskyttelse, når de muslimske samfunds religiøse og kulturelle traditioner på en og samme tid er ...farlige.. Og det amerikanske samfunds omskæringstradition er så også i orden, fordi ... det er USA. Normalt er NJ en tænkende, reflekterende og velskrivende person. Her var vist kun personen (om end grammatisk velskrivende) tilbage, efter min ringe mening.

Til kommende kan hver vælger undersøge kandidatens holdning til blandt andet omskæring af drenge, og derefter beslutte hvor krydset skal placeres.

"Danske muslimer kan regne med den samme beskyttelse, som blev og bliver ydet deres jødiske landsmænd" skriver redaktøren, og sådan skal det naturligvis være. Men så må det også være på høje tid at få ophævet forbuddet mod at bære burka, som jo netop er en religiøs praksis, som et mindretal har.

Det kan sagtens argumenteres, at det langt fra ville være uproblematisk for Danmark at være de første og eneste i verden til at forbyde rituel omskæring af børn, og havde det været statsministerens begrundelse, kunne jeg ikke have andre indvendinger, end at man nogle gange bare må finde modet til at gøre det rigtige uanset omkostningerne. Men det var desværre ikke hendes argument.

Hvor ville det være stort, smukt og flot hvis Danmark gik i front for afskaffelse af omskæring. Vi ville kunne være stolte over denne rolle i fremtidens historieskrivning.
palle bo

Ja middelalderen skulle for længest være et lukkede kapittel, og alle almindelig tænkene mennesker
ved også at igennem det sidst ca århundere er der blevet vedtaget en masse konventioner bla om børns rettigheder.
Men når det gælder jøderne så skal man ikke prøve at ænder så meget som et koma i deres Bibel elle komme med noget som helst andet der går imod deres middelalder,for så trækker de kortet HOLOCAUST
Og sådan har det været siden anden verdenskrig og sådan bliver det jo nok ved med at være i al fremtid.
Men de står ikke alene muslimerne lever også efter en koran der heller ikke må røres et koma ved.
Og til sagens kerne hvis denne middelalderlighed der gør at man skære i spædbørn skal ænderes skal man starte et andet sted.
Og det er (meget svært) finde løsningen på Isral-Palistina konfligten
Jeg er noget dertil, hvor at alle lande der støder op til isral-palistina
skal være med i en proces hvor en løsning kan være at nogle af disse land giver en del af deres land til en to-stats løsning og disse lande skal betales af hele verdens-samfundet,og ja det bliver milliarder det handler om.
Og palistina skal også have en start-kapital, også milliarder.
Og hvis man kan finde en sådan fredlig løsning på denne mere end 2000 år gammel middelalderlig konfligt
så der kan blive en to-stats løsning.
Og det vil også kun ske hvis man kan gå på kompromier altså politik, og ikke bibelen
Vil man kunne gå videre til næste punkt på dagsorden,,, omskæring af spædbørn.
Og tro mig hvis ikke, så skære de også i spædbørn om hundere år

Annonce