Tag barnets parti

Hvad er vigtigst: individets ret til kropslig selvbestemmelse eller forældres ret til at skære den yderste del af penis på deres raske sønner?
Bredt i befolkningen vokser utilfredsheden med, at det i år 2017 stadig er lovligt at omskære raske drenge i Danmark. En Megafon-måling viste i 2016, at 87 procent af danskerne ønsker disse operationer bliver bragt til ophør i Danmark. Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd anser omskæring af raske drenge for at være ”etisk uacceptabelt”, og organisationer for jordemødre, sundhedsplejersker, lægestuderende og kliniske sexologer bakker op.

Det samme gør Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet, de nordiske landes børneombudsmænd samt græsrødderne i Sex og Samfund og Intact Denmark. Enigheden skyldes blandt andet, at omskæring af raske drenge strider imod en lang række bestemmelser i dansk lovgivning og flere internationale konventioner, som Danmark for længst har ratificeret, blandt andet Europarådets Bioetikkonvention og FN's Børnekonvention.

Vi har brug for lovgivning
To folketingskandidater for S, Niels Bjerrum og Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, advokerede i Netavisen Pio den 17. september 2017 og igen den 25. september 2017 for indførelse af den lovgivning, som et massivt befolkningsflertal ønsker. Jeg har selv argumenteret for en sådan lovgivning i mange år. I 2014 præsenterede jeg som inviteret oplægsholder denne 7-minutters opfordring til Christiansborg-politikerne om at lade Danmark træde i karakter og vise vejen internationalt i dette overmodne børnerettighedsspørgsmål.

"Forhuden er ikke nogen kropsdel” og rituel omskæring er ”kærlighedens kys"

Formandskabet for den, i denne sammenhæng, langt fra uhildede forening Circuminfo kritiserede i Netavisen Pio d. 21. september 2017 Bjerrums og Stoklund Holm-Nielsens indlæg, og beklagede sig over ”tendentiøs” forskning fra min hånd. Det er tragikomisk at skulle høre klager over kvaliteten af min internationalt publicerede, fagfællebedømte forskning fra en omskæringsvenlig forening, hvis formandskab i fuld offentlighed fremfører absurditeter som ”forhuden er ikke nogen kropsdel” og rituel omskæring er ”kærlighedens kys”?

Opfordring: Tag nu stilling
Uanset hvor vigtige andre aspekter af drengeomskæringsproblemet også er, så er det afgørende i sagen efter min opfattelse ikke smerterne, de altid medfølgende operationsrisici eller de fysiske, psykiske og/eller seksuelle langtidskonsekvenser. Det helt centrale tema handler om rettigheder, som alle - og ikke mindst politisk engagerede mennesker i landets største parti - bør tage stilling til.

Er det, eller er det ikke, etisk acceptabelt i et moderne retssamfund, at forældre lovligt kan foranstalte amputation af en beskyttende, følsom og funktionel del af deres barns kønsorgan

Jeg vil derfor gerne opfordre alle – socialdemokrater og andre – til at stille sig selv spørgsmålet: Er det, eller er det ikke, etisk acceptabelt i et moderne retssamfund, at forældre lovligt kan foranstalte amputation af en beskyttende, følsom og funktionel del af deres barns kønsorgan, som led i deres religionsudøvelse eller for at indordne sig under konformitetskravet i den pågældende gruppe? Eller er det på høje tid at give drenge retskrav på beskyttelse mod medicinsk unødvendig kønskirurgi, så kropslig integritet fremover bliver en rettighed for både drenge og piger?

 

Morten Frisch er læge, ph.d. og dr.med. og adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi ved Aalborg Universitet

 


Kommentarer fra Facebook

Annonce