Paradigmeskiftet kan koste 8.700 hænder på arbejdsmarkedet

FOA og DA frygter for mangel på arbejdskraft. Støjberg vil hellere åbne op for flere udenlandske arbejdere end lade beskæftigede flygtning blive
Foto: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken forventes torsdag at blive vedtaget i Folketinget af regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Med loven ønsker udlændingeminister Inger Støjberg (V) og Dansk Folkeparti at flytte fokus fra integration til hjemsendelse af flygtninge.

Men den ny kurs i udlændingepolitikken kan koste mange hænder på det danske arbejdsmarked. 8.700 ansatte med udenlandsk baggrund står til at blive hjemsendt, hvis paradigmeskiftet gennemføres.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til Mandag Morgen.

35 procent af målgruppen for den nye lovgivning, svarende til knap 8700 personer, var i arbejde i 2. kvartal af 2018

Med den nye paradigmeskifte-lov vil flygtninge gå fra at være i et integrationsprogram til at være omfattet af et ‘selvforsøgelses- og hjemrejseprogram’.

I den såkaldte bruttomålgruppe for det nye hjemsendelsesprogram er 25.500 flygtninge, der er kommet til Danmark inden for de seneste 5 år, og som var mindst 18 år, da de kom hertil.

35 procent af målgruppen for den nye lovgivning, svarende til knap 8700 personer, var i arbejde i 2. kvartal af 2018, oplyser Mandag Morgen.

FOA: Vi kommer til at mangle sosu’er

Fagforeningen FOA har tidligere råbt op om, at paradigmeskiftet kan give mangel på sosu’er.

Nu gør regeringen ondt værre. Det er skammeligt

To ud af tre af de 10.000 FOA-medlemmer, der er i Danmark på en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, arbejder nemlig i social- og sundhedssektoren. Og man står i forvejen overfor at mangle 40.000 social- og sundhedshjælpere i Danmark om 10 år, viser FOA’s beregninger.

Forbundsformand i FOA, Mona Striib, mener, at paradigmeskiftet vil gøre ondt værre:

"Manglen på varme hænder i på plejehjem, i hjemmeplejen, hospitaler og andre institutioner er en af de største trusler mod vores fælles velfærd. Nu gør regeringen ondt værre. Det er skammeligt," lyder det i en pressemeddelelse.


Dansk Arbejdsgiverforening er kritiske

Det er ikke kun på fagforenings-siden, at man ser med bekymring på paradigmeskiftet i udlændingepolitikken.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener, at paradigmeskiftet vil svække virksomhedernes lyst til at tage flygtninge ind på arbejdspladsen og vil svække flygtningenes egen motivation for at blive selvforsørgende.

Om lovforslaget - der står til at blive til lov torsdag og de facto sætte en ny kurs i dansk flygtningepolitik - lød det i et høringssvar fra DA, at loven indeholder: “en række elementer, der fremadrettet risikerer at begrænse flygtninges selvforsørgelse og arbejdsmarkedstilknytning.”

Regeringen har en klar forventning om, at virksomhederne – som hidtil – vil fortsætte med at beskæftige udlændinge på arbejdspladserne

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg understreger, at regeringen fortsat forventer, at virksomhederne får udlændinge ind på det danske arbejdsmarked, så de kan blive selvforsørgende - også selv om de skal hjem, så snart det er muligt:

”Regeringen har en klar forventning om, at virksomhederne – som hidtil – vil fortsætte med at beskæftige udlændinge på arbejdspladserne, også selvom nogle af dem en dag skal tilbage til deres hjemland. Indsatsen i programmerne, som de nye udlændinge tilbydes efter Integrationsloven, er også uændret og med samme fokus på at komme i beskæftigelse fra dag ét,” lyder det i et skriftligt svar til Mandag Morgen.  

Støjberg: Flygtninge skal ikke udfylde manglen på arbejdskraft

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener ikke, at flygtninge skal bruges til at øge arbejdsudbuddet:

”Hvis vi fortsætter som hidtil, så får vi aldrig gjort op med, at langt hovedparten af flygtninge bliver i landet,” lyder det fra Inger Støjberg i et skriftligt svar til Mandag Morgen.

Vi skal ikke bruge asylsystemet til at rekruttere arbejdskraft – det skal vi bruge arbejdskraftsordninger til

Inger Støjberg vil hellere gøre det lettere at få ny udenlandsk arbejdskraft til landet, end lade de beskæftigede flygtninge blive i landet:

”Vi skal ikke bruge asylsystemet til at rekruttere arbejdskraft – det skal vi bruge arbejdskraftsordninger til,” lyder det fra udlændinge- og integrationsministeren.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Mette Frederiksen og Martin Henriksen er åbenbart bonkammerater i dette spørgsmål.
Det må være et slag i ansigtet for mange socialdemokrater at vide, hvor Mette Frederiksen står.

Nu ser jeg bekræftelse på, det var rigtigt af mig at udmelde mig fra socialdemokratiet! Jeg tror dette medløberi vil virke som en boomerang og forringe mulighederne for " at samle Danmark"! Det er jo totalt urimeligt overfor folk, sådan pludselig at ændre præmisserne for deres ophold i landet. Hvorfor dog insistere på at sende alle hjem uden skelen til hvad, de bidrager med? Og det burde da gælde for alle, vi lukker ind, at de skal have mulighed for at få noget brugbart ud af deres tid her, f.eks. i form af uddannelse! Hvis præmissen fra start er, opholdet forventes at være midlertidigt,- hvilket kunne være relevant i akutte krisesituationer,- skal det da være klart fra STARTEN, og folk skal så ikke være her på så meningsløst urimelige vilkår, som dette makværk af en lov tilskriver.