Annonce

Paradigmeskiftet blev en tynd kop te

Paradigmeskiftet betyder tæt på ingenting på trods af, at regeringen og Dansk Folkeparti kalder det for ”mærkbart”.
Den 30. november blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en Finanslov for 2019. Frem til aftalen lovede de en helt grundlæggende ændring af udlændinge- og integrationspolitikken herhjemme med et såkaldt paradigmeskifte. Et skifte, der skulle fokusere mere på udsendelse af indvandrere i stedet for integration.

Men det endte dog kun som en tynd kop te

Men det endte dog kun som en tynd kop te. Lad mig give et par eksempler.

Hjemsendelsesloven: Nyt omslag - samme indhold

For det første, skifter Integrationsloven navn til ”Hjemrejseloven”. Og så skulle man tro, at der stod noget radikalt anderledes i loven, når man slår op i den. Men indholdet er stadig det samme. Loven har fået et nyt omslag, men indeni ændres intet. Nye borgere får stadig tilbudt en bolig og en læge, og der tilbydes stadig gratis danskundervisning, ligesom beskæftigelseskravene er de samme. Heldigvis. Socialdemokratiet har talt imod afskaffelse af integrations grunduddannelsen (IGU) og de andre forslag, der skulle spænde ben for integrationen.

Nye borgere får stadig tilbudt en bolig og en læge, og der tilbydes stadig gratis danskundervisning

Derudover afskaffes flygtninges retskrav på permanent bolig. Men også her har jeg svært ved at forstå den praktiske betydning. Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) har tidligere understreget, at det ikke betyder noget for flygtninges plads i boligkøen, da flygtninge i forvejen ikke får fortrinsret.

Dernæst ændrer regeringen og Dansk Folkeparti ordlyden i loven, så der står at flere opholdstilladelser gives “med henblik på midlertidigt ophold” i stedet for ”med mulighed for varigt ophold”. Det lyder som en stor ændring. Men det bliver ikke sværere at få permanent ophold, og det bliver hellere ikke nemmere at inddrage opholdstilladelser, fordi formuleringen ændres til ”med henblik på midlertidigt ophold”. Faktisk har det ifølge mine oplysninger ikke rigtig nogen konsekvenser.

Det bliver ikke sværere at få permanent ophold

Endelig, er der blevet indført et såkaldt ”familiesammenføringsloft”. Det er slet ikke et loft, som man ellers skulle tro. Det er derimod en prioriteringsregel, som kun må aktiveres under helt særlige omstændigheder.

Paradigmeskiftet betyder tæt på ingenting

Paradigmeskiftet betyder altså tæt på ingenting på trods af, at regeringen og Dansk Folkeparti kalder det for ”mærkbart”. Det skyldes, at vi allerede går til kanten af konventioner med vores udlændingepolitik herhjemme.

Det kan og vil Socialdemokratiet ikke støtte

Til sidst har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at sænke integrationsydelsen yderligere. Faktisk med 2.000 kroner for hver familie. Det kan og vil Socialdemokratiet ikke støtte. Ydelserne er blevet gidsler i det taktiske spil på Christiansborg – både på højre- og venstrefløjen. Der er brug for stabilitet og et mere klogt system af boligstøtte, børnepenge, fripladser og andre ydelser.

Det er derfor, at vi foreslår at nedsætte en Ydelseskommission, hvis vi bliver betroet ansvaret efter et valg. Indtil ny lovgivning kan vedtages vil vi kompensere de ramte familier. Det kan for eksempel være med støtte til fritidsaktiviteter eller mere direkte økonomisk hjælp.

Vi skal hjælpe mennesker på flugt

I Socialdemokratiet vil vi fortsat føre en stram udlændingepolitik, hvor afviste asylansøgere og kriminelle udvisningsdømte så hurtigt som muligt sendes ud af Danmark. Vi skal hjælpe mennesker der er på flugt og som har brug for vores beskyttelse. Men de flygtninge skal også vende hjem igen, når forholdene i deres hjemlande tillader det.

Ydelserne er blevet gidsler i det taktiske spil på Christiansborg

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Integrationsordfører for Socialdemokratiet


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Til sidst har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at sænke integrationsydelsen yderligere. Faktisk med 2.000 kroner for hver familie. Det kan og vil Socialdemokratiet ikke støtte." Men har S ikke stemt for forslaget?

Jo, Emil. Men hold lidt lav profil med det, så de sen-blinde og -døve og IQ-svækkede socialdemokratiske vælgere ikke opdager det!!