Annonce

Penge på vej til naboer til omdiskuteret udrejsecenter

Staten er parat til at opkøbe de nærmeste naboers huse - øvrige naboer kan se frem til kompensation på op til 150.000 kroner. Minister: Naboer løfter stor og vigtig samfundsbyrde.
Foto: Kriminalforsorgen
Udrejsecenter Kærshovedgård
Naboerne til det omdiskuterede udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland kan snart se frem til en kontant kompensation for de gener, som centeret medfører.

Folketinget behandler tirsdag eftermiddag et lovforslag fra SVM-regeringen, der giver mulighed for at udbetale kompensation til de nærmeste naboer til Udrejsecenter Kærshovedgård, der ligger ved Bording mellem Ikast og Silkeborg i Midtjylland.

Udrejsecenteret huser blandt andet udviste kriminelle, som efter endt afsoning af forskellige årsager ikke kan sendes hjem til deres hjemland.

“En hjælpende hånd”

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at regeringen anerkender, at der er naboer til Udrejsecenter Kærshovedgård, som i særlig grad kan opleve at være påvirket af udrejsecenterets beliggenhed:

som i visse tilfælde kan opfattes som utryghedsskabende

“Regeringen har på den baggrund et ønske om at give lokalområdet omkring Udrejsecenter Kærshovedgård en hjælpende hånd, da der er nogle mennesker i lokalområdet, som i deres hverdag kan opleve at blive påvirket af udrejsecentret og beboernes færden omkring udrejsecentret, som i visse tilfælde kan opfattes som utryghedsskabende.”

Under 1. behandlingen af lovforslaget har samtlige partier - undtagen Alternativet og Nye Borgerlige - tilkendegivet, at de støtter lovforslaget.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) understregede ved lovens fremsættelse i marts, at naboer til Kærshovedgård “har løftet en stor og vigtig samfundsbyrde”.

Nærmeste naboer inddelt i tre zoner

Konkret vil lovforslaget betyde følgende:

er staten parat til at opkøbe deres ejendom

Bor naboerne mindre end 500 meter fra udrejsecentret er staten parat til at opkøbe deres ejendom.

Det skal ske til en værdi, der vurderes uafhængigt af ejendommens placering klods op ad udrejsecentret. Alternativt kan de nærmeste naboer efter ansøgning få et engangsbeløb på 150.000 kroner.

Bor naboerne mellem 500 og 1.000 meter fra udrejsecenteret, kan de efter ansøgning få et engangsbeløb på 150.000 kroner.

Bor naboerne mellem 1.000 og 1.500 meter fra udrejsecenteret, kan man efter ansøgning få et engangsbeløb på 50.000 kroner.

Den tidligere S-regering fremsatte i oktober sidste år samme lovforslag, men det bortfaldt på grund af valget.

Loven om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård træder efter en tredjebehandling i kraft 1. juli.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er jo galimatias at betale naboerne, når det er de ikke-udrejste der skal ud af vagten, subsidiært interneres under lås og slå.

Den helt åbenbare løsning er at de udviste IKKE får lov til at komme uden for Kærshovedgårds matrikel. Hvad skal de dog det for?
Og så må konventionerne komme i anden række!
.

EMRK og EMD-komplekset forbyder dette.

Kun Dansk Folkeparti ønsker et opgør.

Jammen hallo - hvad med at løse selve problemt - man køber sig ikke ud af problemet !

Annonce