Regeringen indfører stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner

Fusionsstoppet er midlertidigt og sker for at sikre bedre adgang til uddannelse – også i tyndt befolkede områder

S-regeringen indfører et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner.

Det sker for at sikre bedre adgang til uddannelse – også i tyndt befolkede områder.

Fusions-stoppet gælder frem til der ligger en politisk aftale om bedre uddannelsesdækning i hele landet.

Uddannelse skal være let tilgængelige for alle – uanset hvor i landet man bor

”Uddannelse skal være let tilgængelig for alle – uanset hvor i landet man bor. Både fordi det betyder noget for den enkelte unge, der skal i gang med en uddannelse, men også fordi skoler er det stærke, bankende hjerte i lokalsamfundet,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, ifølge en pressemeddelelse.

Det midlertidige stop for fusioner er første skridt mod et Danmark i bedre balance, hvor adgangen til uddannelse ikke afhænger af, hvor i landet man bor. På 20 år er 145  uddannelsesinstitutioner blevet til kun 42. Det er sket gennem 85 fusioner, viser en optælling fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Centraliserings-bølge 

”Siden kommunalreformen har centraliserings-bølgen rullet over Danmark. Hver tredje politistation er væk. Samtidig er sygehuse lukket i mange byer. Regeringen vil en anden vej for Danmark. Vi vil ikke bare sætte en stopper for yderligere centralisering, men ændre kursen,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Siden kommunalreformen har centraliserings-bølgen rullet over Danmark

Regeringen vil nu afvente rapporter om institutionsudviklingen og af taxameter- og tilskudssystemet. Rapportene forventes færdige i løbet af de næste måneder. Herefter vil regeringen lave en plan for, hvordan uddannelses-dækningen i hele landet kan styrkes.

”Vi sætter nu fusioner på pause, fordi vi mener, der er brug for seriøse politiske drøftelser om, hvordan vi får sikret bedre uddannelsesmuligheder i hele landet,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren understreger samtidig, at særlige tilfælde bliver undtaget. For eksempel hvor en fusion kan skabe bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder, eller hvor en fusion er et nødvendigt alternativ for en alvorligt økonomisk udfordret institutions udbud.

Danske Gymnasier positive

Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, er positiv over for fusions-stoppet:

“Jeg er ikke uenig med ministeren i, at vi har haft nok af kæmpestore fusioner. Jeg synes, at det er et sundt princip, at en skole er nogenlunde defineret som én skole, én matrikel, én leder og én bestyrelse, så der ikke er så langt fra elevlokalet til bestyrelseslokalet, siger Birgitte Vedersø til Jyllands-Posten.

Jeg er ikke uenig med ministeren i, at vi har haft nok af kæmpestore fusioner

Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er derimod kritisk over for fusionsstoppet:

“Det er stærkt problematisk, at ministeren har den holdning til fusioner. For det første sætter hun lidt af selvejet ud af drift. For det andet giver fusioner rundtomkring god mening, hvis der er mindre skoler, der kan slå sig sammen og lave et stærkere udbud, ved at de har et fagligt, socialt og økonomisk bedre grundlag,” siger Ole Heinager til Jyllands-Posten.

Ole Heinager leder én af landets største institutioner med ungdomsuddannelser, Next Uddannelser København, skabt via en række fusioner.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) understreger, at der er bedre måder at sikre gymnasierne på end via fusioner:

“DGS foreslår et økonomisk løft til gymnasierne, og at vi sænker antallet af elever i klasserne, så der skal oprettes flere gymnasieklasser i hele landet. Det vil give sikkerhed og tryghed for udkantsgymnasier,” skriver DGS i et opslag på Facebook som reaktion på fusionsstoppet.

placeholder

Formanden for DGS, Martin Mejlgaard, siger uddybende:

"Vi deler ambitionen om at dække uddannelserne bredt i Danmark, og det giver god mening med kort afstand mellem elev og øverste leder. Men vi synes, det giver bedst mening at sikre økonomien på udkantsgymnasierne. Det kunne for eksempel være at sænke antallet af elever i klasserne, så man holder hånden under udkantsskolerne, siger han.

Venstre: Fusion kan være en god løsning

Venstres undervisningsordfører, tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby, mener, at fusion netop kan være vejen frem. Derfor er hun stærkt kritisk over for det midlertidige fusionsstop:

"Det faldende antal unge betyder, at der ikke længere er grundlag for at have både en handelsskole og et alment gymnasium i en by, men hvor man kan få et attraktivt uddannelsesmiljø ved, at to institutioner fusionerer. Derfor er der behov for at gå den modsatte vej i en række dele af landet."

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Vi vil ikke bare sætte en stopper for yderligere centralisering, men ændre kursen,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.
Imens den socialistiske regering ikke gør andet end at centralisering;-)
Pernille Rosenkrantz Theil er jo komiske Ali på speed!

Annonce