Annonce

Rovfuglenes genkomst

Jens Gregersens nye bog med tekster om og skitser af havørne giver et nærmest impressionistisk indblik i en fugleelskers hverdag.
Foto: Fra bogen. Jens Gregersen(tegning)
Jens Gregersen har netop udgivet bogen 'Havørn'.
Det er faktisk et mirakel. Rovfuglene er vendt tilbage til Danmark.

Efter en næsten total udryddelse over flere omgange, er flere arter vendt tilbage, ikke blot som trækfugle, men også som fastboende, ynglende, tilpasset og medskabere af stor fornyelse af naturens kredsløb.

Det er jo noget af et paradoks, eftersom vi hele tiden taler om hvorledes naturen bestemt ikke er i fremgang.

Men det kan forklares, for vores forhold og holdninger til rovfuglene har undergået en massiv forandring i en mere positiv retning.

Sådan er det for de fleste af os. Men der er selvfølgelig også de få slanger i paradiset, der endnu i dag drypper malurt i bægeret.

Naturmaler og forfatter, Jens Gregersen, har ved flere lejligheder været med til at afsløre skruppelløse jægere og indehavere af arealer, hvor fasaner og ænder sættes ud, for senere at blive skudt af betalende gæster.

Disse mennesker hader inderligt rovfuglene, og nogle af dem kan finde på at angribe dem med gift. Det er ulovligt, og det kan straffes med bøde eller fængselsstraf, for mange af dem er fredede.

Naturlig udvikling

Jens Gregersen er på mange måder en heldig mand. Siden firserne har han haft sin bolig på den lille ø Vorsø i Horsens Fjord.

Fredningen af øen er kommet i stand via den filantropiske naturelsker, zoologen Herluf Winge, der i 1919 oprettede et legat med henblik på udstykning af et område, hvor også “de såkaldt skadelige” dyr kan leve.

Dette førte til, at Københavns Universitet i 1928 opkøbte øen, afviklede stedets landbrug, og siden har øen fået lov til at udvikle sig naturligt.

Det har blandt andet ført til, at en skarvkoloni har kunnet udvikle sig. Skarven er en af de mange fugle, som er forhadt af især fiskerne, fordi disse fugle er så forslugne og kan finde på at gå på rov i deres net.

Men det har også gjort, at skarverne har formeret sig i en grad så det næsten var for meget på øen.

Et mirakel

Derfor var det også interessant for Jens Gregersen at observere hvad der skete, da et havørnepar i 2011 slog sig ned på øen.

For det første var det jo et mirakel, og Jens Gregersen krydsede fingre for, at dette ikke bare ville ende med at fuglene tog ophold i en kort periode.

Og heldet har været med øen og Danmarks natur, for efterfølgende har flere ørnepar etableret sig rundt omkring i hele landet.

For Vorsø har havørnenes tilstedeværelse betydet, at skarvkolonien er blevet mindre omfattende samtidig med, at skarverne endnu trives.

Og flere rovfugle er fuldt i halefjerene på havørnene, så øen i dag også bebos af fiskeørne, musvåger, sporadisk besøgende kongeørne, hvepsevågen, rørhøgen, spurvehøgen og den røde glente.

En fugleelskers hverdag

Jens Gregersen nye bog om havørne, med titlen ‘Havørn’, er meget skitsepræget. Hans tegninger fremstår som noter af dagbogslignende karakter, og man fornemmer klart, at han har et ønske om at fange fuglenes karakteristiske træk så naturtro som overhovedet mulig.

Tegninger er klart skitser, foretaget via direkte observation, med små tekstfragmenter, hvor han strør om sig med forskellige beskrivelser af detaljer.

Tilsammen giver teksten og tegningerne et nærmest impressionistisk indblik i en fugleelskers hverdag

Tegningerne udstråler en levende og vibrerende skildring, og Jens Gregersen har så tilføjet mindre tekster, der giver et lidt større indblik.

Hans interesse for havørne har selvfølgelig ført til, at han også tager på små, rejser andre steder i Danmark og i Tyskland, hvor havørne er blevet observeret.

Tilsammen giver teksten og tegningerne et nærmest impressionistisk indblik i en fugleelskers hverdag, der også er fascineret af den omgivende natur, lyset og de mange forskellige forandringer, som årets cyklus består af.

Lette tegninger

Bogen er letlæselig og Jens Gregersen er ikke en tung akademiker. Hans sprog er som tegningerne: lette, flygtige og et forsøg på at indfange indtryk, der er inderlige, nærgående og spørgende.

Vi kan alle glæde os over at rovfuglene er vendt tilbage, og at mange, ligesom Jens Gregersen, er interesserede i at beskrive hvorledes disse fugle præger resten af naturen, hvor gråkrager, alliker og måger følger dem tæt, og andre fugle skræmmes, bliver opmærksomme på faren og derfor udviser træk på rovfuglenes tilstedeværelse.

For alle naturens skabninger er opmærksomme på disse konger af luftrummet.

Det er et krydderi, der giver mere dynamik, mere diversitet og mere intens og vild natur

Vadefuglene og de mere landlige fugle, der lever på overdrev, marker og i skoven, sammen med mus og andre underjordiske dyr, har nu fået en fjende mere, foruden ræven, måren og andre rovdyr.

Det er et krydderi, der giver mere dynamik, mere diversitet og mere intens og vild natur.

Bogen ‘Havørn’ er en god idé til en julegave, og den giver anledning til at man får lyst til at besøge Vorsø og Jens Gregersen, der tilbyder naturvejledning og rundvisning i vildskaben, når blot man bestiller tid i forvejen.

Sammen med et gavekort til sådan en tur, er bogen en kærkommen gave under træet i stuen.

 

Jens Gregersen: ’Havørn’. Illustreret med tegninger i farver. 187 sider. Gads Forlag, 2023.

Freddy Hagen er uddannet cand.mag. i Moderne Kunst- og Kulturformidling fra Københavns Universitetet.


Flere artikler om emnet