S vs. DF: Hvem er det sande arbejderparti?

Med Ryanair som baggrund tørnede Peter Hummelgaard og Martin Henriksen sammen i en debat om, hvem der er Danmarks sande arbejderparti.
Da klokken er lidt over tre, letter et Ryanair-fly fra Københavns Lufthavn. Det danner dermed et symbolsk baggrundstæppe for debatten om social dumping mellem socialdemokraten Peter Hummelgaard Thomsen og Dansk Folkepartis Martin Henriksen på ’Flyvergrillen’ i Kastrup. Godt 100 mennesker er mødt frem for at følge debatten om, hvem der i dag er det sande arbejderparti.

Det er ikke kun Ryanairs indtog i den nærliggende lufthavn, som gør placeringen symbolsk. Kastrup illustrerer måske tydeligere end noget andet område i landet, hvordan Socialdemokraterne på mindre end tyve år har tabt store, traditionelle vælgergrupper til Dansk Folkeparti.

Tilbage i 1998 fik Socialdemokraterne næsten halvdelen af stemmerne i Kastrup. Siden er det gået stødt ned ad bakke, samtidig med at Dansk Folkeparti er stormet frem. Ved det seneste folketingsvalg i 2011 fik Socialdemokraterne 28 procent af stemmerne i Kastrup, mens Dansk Folkeparti fik 19,3 procent.

Alle forventer, at det denne gang bliver endnu flere. Ved Europa-Parlamentsvalget sidste sommer blev Dansk Folkeparti det suverænt største parti med næsten 40 procent af stemmerne – dobbelt så mange som Socialdemokraterne.

Politikerne skal ikke svække fagbevægelsen
Ordstyrer Lars Trier Mogensen lægger ud med at spørge de to kandidater om, hvad folketingspolitikere egentlig kan gøre ved social dumping. Begge kandidater er enige om, at social dumping skal bekæmpes. De har dog meget forskellige syn på, hvad der er årsagen til, at virksomheder kan slippe afsted med at tilbyde deres ansatte dårlige forhold, ligesom de har forskellige bud på, hvad det politiske svar bør være.

Ifølge Martin Henriksen er Folketingets muligheder for at bekæmpe social dumping begrænset. EU-reglerne overtrumfer nemlig de danske regler, og gør det muligt for firmaer som Ryanair at operere i Danmark uden at følge vores spilleregler. Han lægger også en del af ansvaret hos Socialdemokraterne, som sammen med De Radikale, Venstre og Konservative har støttet op om, at østeuropæerne fik adgang til Danmark gennem EU’s indre marked.

Det her valg er også et valg om EU-regler” mener Henriksen, der også henviser til, at Dansk Folkeparti sammen med de øvrige blå partier har indgået en aftale om blandt andet indføre optjeningsprincipper for velfærdsydelser til EU-borgere fra andre lande.

Peter Hummelgaard lægger vægt på, at kampen for gode løn- og arbejdsvilkår er en kamp, der skal føres af fagforeningerne. Men det politiske system skal sikre ordentlige rammer for det faglige arbejde, og her har Dansk Folkeparti ifølge Hummelgaard ført en skadelig politik sammen med Venstre og De Konservative.

Han fremhæver blandt andet halveringen af dagpengeperioden, indførelsen af tværfaglige a-kasser, den øgede beskatning af strejkekasserne, loftet over fradragsretten for faglige kontingenter og ikke mindst de borgerlige partiers opbakning til Restaurant Vejlegården under konflikten med 3F for tre år siden.

Hummelgaard fremhæver også, at Dansk Folkeparti, sammen med Venstre, i forlængelse af Vejlegårdskonflikten, stillede et berygtet beslutningsforslag i Folketinget om at indskrænke fagforeningernes konfliktret. Forslaget ville, vurderede både arbejdsmarkedsforskere og Beskæftigelsesministeriet, i praksis gøre det umuligt for fagbevægelsen at konflikte over timelønninger på helt ned til 30 kroner.

Peter Hummelgaard mener heller ikke, at Dansk Folkeparti i de ti år som støtteparti for VK-regeringen var optaget af at gøre noget ved social dumping. Derimod har den nuværende regering taget en hel række initiativer mod social dumping. Det gælder især skrappere kontrol og højere straffe for at bryde reglerne, ligesom regeringen har kæmpet i EU for at stramme reglerne for carbotagekørsel.

Hvorfor peger Dansk Folkeparti på Løkke?
Anden del af debatten handlede især om, hvorfor Dansk Folkeparti støtter op om Lars Løkke Rasmussen, når partiet på en række centrale områder ønsker at trække i en anden retning end de øvrige partier i blå blok. Det gælder eksempelvis udviklingen i den offentlige sektor, hvor Dansk Folkeparti ligger langt tættere på Helle Thorning-Schmidt, end på Lars Løkke.

Politik handler om at få indflydelse. Og Helle Thorning-Schmidt har besluttet sig for at holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse”, mener Martin Henriksen.

Hummelgaard borer også i, hvordan Dansk Folkeparti kan støtte Løkke, der over for Dansk Industri har tilkendegivet, at der skal åbnes et såkaldt ”arbejdskraftsmarkedsopland” på 600 millioner mennesker. ”Der kommer ikke 600 millioner udlændinge til Danmark for at arbejde. Det kan jeg godt love”, lød det fra Martin Henriksen.

De to kandidater får også vendt dagpengereformen fra 2010. Her stemte Dansk Folkeparti for, at forkorte dagpengeperioden fra fire til to år. Henriksen forsvarede dagpengereformen med henvisning til, at dansk økonomi var presset, og at alternativet var store nedskæringer på overførselsindkomsterne. Han indrømmede dog samtidig, at reformen ikke var gået efter hensigten: ”Nogle gange må man erkende, at hvis vi kunne gøre det det om, så ville vi have gjort det anderledes”.

Han foreslår i stedet at der indføres en fleksibel dagpengeperiode, hvor udgangspunktet bør være to år, med mulighed for forlængelse i perioder med høj arbejdsløshed.

Efter tre kvarter er debatten slut. At dømme ud fra klapsalverne blandt de fremmødte tyder det på, at Socialdemokraterne stadig kan kalde sig det sande arbejderparti. Men meget kan se anderledes ud efter stemmeoptællingen på torsdag. Imens gør endnu et fly klar til afgang.


placeholder

Annonce