Så faldt dommen: Morten Messerschmidt frifundet

Retten frikender DF-politiker i Meld og Feld-sag.
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti
Retten på Frederiksberg har netop frifundet Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i sagen om svindel med EU-midler.

"Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen frifindes," lød det fra dommeren.

Anklageren havde argumenteret for at Messerschmidt skulle have mindst seks måneders betinget fængsel.

Morten Messerschmidt kommenterer kort frifindelsen foran retten:

"Jeg blev rørt. Lettet. Det her betyder rigtig meget. Sagen har kastet lange skygger over Dansk Folkeparti og mig som politiker gennem nu syv år og et par måneder. At kunne lægge det bag sig er selvfølgelig rigtig godt," siger han.

Det er nu op til anklageren at afgøre om de vil anke sagen til landsretten. Sagen mod Morten Messerschmidt har i forvejen kørt i mere end syv år.

Søren Peter Jensen var Morten Messerschmidts assistent i Europa-Parlamentet.

Sommergruppemøde eller EU-konference?

DF-formanden var anklaget for dokumentfalsk og svindel med 98.325 kroner i EU-støtte.

Pengene som blev søgt til en EU-konference, der skulle foregå sideløbende med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Men spørgsmålet har været om, der overhovedet var en EU-konference eller om pengene snarere endte med at betale en del af gildet til DF's sommergruppemøde?

Det er nemlig imod EU-reglerne, der siger, at EU-støtte ikke må gå til nationale partier.

Anden gang

Retten på Frederiksberg er dermed kommet frem til den modsatte konklusion end Retten i Lyngby gjorde for et år siden.

I august sidste år blev Morten Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel i Retten i Lyngby af en enig domsmandsret.

Men dommeren i sagen var inhabil. Og derfor er sagen gået om.

 

 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Stort tillykke til Morten Messerschmidt.
Jeg håber at han nu slukker sin e-mail og telefon og holder en velfortjent juleferie.

Hvad blev der af sagen om de falske underskrifter. Blev de pludselig ægte ?
Det kan da godt være at retten har frikendt Morten M. Men er han uskyldig eller kan retten bare ikke dømme pga. de mange modstridende forklaringer, som enten er falske, partiske eller antipartiske.
Det danske retssystem frikender hvis der er tvivl om skyldsspørgsmålet. Spændende om vælgerne også er i tvivl.

Helt ærligt, så er falske underskrifter ikke altid noget at gå så højt op i. Masser af skolebørn har i tidens løb skrevet under for en forælder i deres karakterbog, eller som voksen skrevet under på en hotelregning som måske ikke lige var 100% korrekt. Jeg er ikke fortaler for falskneri, men der er på den anden side en bagatelgrænse. Hvad var det nu partifarven var på den politiker som for nylig opdigtede falske gæster på restaurationsbesøg?

Kære Hans Jensen
Det er ikke kun det danske retssystem, der er baseret på principper om bevisret og nulla poena sine culpa. Det er bærende elementer i alle demokratiske retsstater og var også årsagen til, at Louise Borglits morder i mange år var på fri fod, selvom politiet "vidste bedre". Alternativet er en politistat, hvor vi udnævner dig som konge, hvorefter enhver anholdelse, skyld og straf beror på dine tanker og indlæg herinde. Dette system har vi allerede haft i Danmark - det hed enevælden.

Du har da ret i at retsvæsnet i demokratiske lande ligner hinanden, det har jeg aldrig anfægtet. At jeg nævner DK, udelukker jo ikke andre. Men jeg er helt uenig med dig i, at dokumentfalsk på dette niveau er en bagatel, uanset hvem der skriver, og hvor går så din grænse for bagatel ? I øvrigt har politiet være ude og advare de unge mennesker ( over 15 år) om at de kan straffes ved falske underskrifter.

Ang. Louise Borglit, så var det politisjusk, at han ikke blev opdaget noget før. De forbandt ham ikke seriøst med forbrydelsen før senere.

Jeg har i åbenbar modsætning til dig ikke adgang til efterforskningsmaterialet i den konkrete verserende sag, hvor der i øvrigt ikke er faldet dom endnu, men så vidt jeg har forstået, var der først tilstrækkeligt bevismateriale til at fremstille ham i grundlovsforhør med påstand om fængsling efter et massivt agentarbejde, hvor man opsøgte ham i fængslet og dokumenterede hans udsagn.

Det fungerer sådan i Danmark, at domstolene ikke bare fængsler folk, fordi politiet kommer og siger, at de er mordere. Politiet skal fremlægge konkret materiale i retten, der kan bestyrke en tilstrækkelig mistanke om at det er rigtigt, førend domstolene træffer afgørelse om varetægtsfængsling.

At politiet kommer ud til en psykisk syg der skaber sig i en by, hvor der kort tid forinden er begået et drab, giver ikke i sig selv politiet hjemmel til at mistænke vedkommende for drab. Der er skal være noget mere konkret, der kunne have bestyrket mistanken, hvis politiet allerede dengang skulle have anholdt ham og ransaget hans hjem. Du skal huske på, at der bor tusindvis af psykisk syge i Storkøbenhavn. Selvom det kan være fristende, så kan man ikke bare udsætte alle tosser for tvangsindgreb, hver gang der sker noget vanvittigt.

Peter. Politiet blev tilkaldt til den nu anklagede få timer efter mordet pga. uro og utryghed i opgangen.
Selv om manden var kendt for vold, ulejligede man sig ikke med at tage DNA fra hans tøj eller andre ting.
Ledelsen har senere erkendt at de udsendte betjente ikke var omhyggelige nok.
Det har intet at gøre med at bevismaterialet ikke var til fængsling. Politiet havde simpelthen ikke mistanke eller skaffet materiale.

Tilbage står så spørgsmålet hvorfor underskrev DF medarbejderen dokumentet med et andet navn end sit eget ? Jeainne Nørhave var jo ikke bare en tilfældig medarbejder men den ansvarlige for stab og pressehåndtering -
Det er jo sådanne uafklarede spørgsmål man sidder tilbage med - der gør at man tænker det er sgu mærkeligt at en så central placeret person bruger et andet navn end sit eget -
I øvrigt blev hun så træt af lugten “ i bageriet” at hun meldte sig under fanerne hos Støjberg og Danmarks Demokraterne -

Jeainne sludder - der skal stå Jeanie ;-)

Ingen tvivl om at Morten Messerschimdt i den grad har haft fingrene nede i kagedåsen. Straffen fra Lyngby ret var nok den mest korrekte, at de så stillede med en tåbelig inhabil dommer er jo skandaløst.
Det er så også vanvittigt, at det skulle tage 7 år, at få en dom, og på grund af dette er frifindelsen vel i og for sig OK.

At retssagen har taget 7 år, skyldes alene at Morten Messerschmidt har forsinket sagen ved at undlade at fremkomme med det regnskab og bilag vedr. Meld og Feld, som han blev bedt om, og fra dag 1 har modarbejdet at sagen blev opklaret, hvilket fremgik tydelig ved hans optræden i TV umiddelbart efter han blev afsløret, hvor han kaldte Rikke Carlson "en lille forvirret pige fra Jylland" fordi hun stillede spørgsmål om netop regnskab i Meld og Feld, hvor hun uden sit vidende var blevet medlem af bestyrelsen, det samme var sket for Søren Espersen, begge med "falske" underskrifter.
Jeg håber at sagen bliver anket, så Morten Messerschmidt bliver straffet for den "svindel" og dokumentfalsk han har bedrevet. At en sag trækkes i "langdrag" bør ikke medføre frifindelse eller strafnedsættelse, og slet ikke når det er den anklagede der selv er medvirkende til at det sker.

Annonce

Annonce