SF: “Falsk virkelighed” når Støjberg sidestiller ukrainske praktikanter i landbrug med udenlandske læger

Inger Støjberg påstår, at det giver mening at sammenligne landbrugspraktikanter fra Ukraine med udenlandske praktikanter i sundhedsvæsenet, hvoraf halvdelen er læger.
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forsøgte at slippe afsted med spin og manipulation, da hun under et samråd i november satte lighedstegn mellem udenlandske landbrugspraktikanter og ”sundhedspraktikanter”. Det mener SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge.

På et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg tirsdag stod Inger Støjberg fast på sin sammenligning mellem de to forskellige typer af praktikanter. Regeringen mener, at man bør “ensrette reglerne” for alle praktikanter fra lande uden for EU, så kravene til landbrugspraktikanter svækkes markant.

Det giver jo ingen mening overhovedet

Ministeren bekræftede dog, at når ministeren taler om “sundhedspraktikanter”, så dækker det hovedsageligt over et mindre antal færdige eller næsten færdiguddannede læger fra udlandet. Hvilket også fremgik af dokumenter, som udlændinge- og integrationsministeriets har udleveret til Netavisen Pio i november.

Karsten Hønge mener, at ministeren misinformerer ved at sammenligne ikke sammenlignelige størrelser:

“Hvordan kan ministeren finde på at sammenligne, at man er en udenlandsk læge -  der udtrykkeligt skal arbejde under en ansvarlig persons opsyn og ansvar - med at være en ukrainsk landbrugspraktikant uden sprogkrav. Det giver jo ingen mening overhovedet,” siger Karsten Hønge under samrådet.

Han kalder ministerens sammenligning for “en falsk virkelighed”.   
 

Småt med fællesnævnere

Landbrugspraktikanterne, som regeringen ønsker at lempe kravene til på en række områder, kommer helt overvejende fra Ukraine for at arbejde på de danske marker og i de danske stalde. Og antallet er stigende.

Ud af de 29 sundhedspraktikanter er 14 læger

I 2017 var der 1.468 udenlandske landbrugspraktikanter i Danmark, hvoraf 1.421 var fra Ukraine. Mens der i den første halvdel af 2018 var 811 ukrainske praktikanter, der arbejder i dansk landbrug.

De såkaldte “sundhedspraktikanter” er til gengæld forsvindende få.

I 2017 blev der kun givet 13 tilladelser, mens der frem til 31. oktober sidste år blev givet 16 tilladelser.

Ud af de 29 sundhedspraktikanter er 14 læger. Seks arbejder som sygeplejersker. Og ni varetager øvrige jobs i sundhedssystemet, her i blandt som jordemødre.
Det oplyser Inger Støjberg under dagens samråd.

Regeringen ønsker at lempe kravene til landbrugspraktikanter på fire områder: Man ønsker at afskaffe en sprogtest, man vil afskaffe kravet om, at landbrugspraktikanten er under uddannelse, man vil sætte alderskravet op fra de nuværende 30 år til 35 år, og man vil give tilladelse til, at opholdet forlænges fra 12 til 18 måneder.

Frygter social dumping

For SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet handler diskussionen om landbrugspraktikanter om at sikre danske arbejdere i landbruget mod social dumping.

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti er imod den lempelse, som regeringen ønsker, fordi man mener, at øvelsen alene går ud på at skaffe meget billig arbejdskraft til landbruget fra ikke-EU-lande.

Inger Støjberg og regeringen mener derimod, at det handler om, at det skal være lige så let for landbruget som sundhedsvæsenet at få en ikke-europæisk praktikant.

Ministeren påstår under samrådet, at de røde partiers skepsis handler om, at man har set sig vrede på landbruget, og har en trang til at hakke på landbruget ved at sige, at de “snyder og bedrager”.

Det er jo en gammel, kendt historie, at Venstre gerne vil levere billig arbejdskraft til landbruget

Hun fremhæver blandt andet, at landbrugspraktikanten skal bestå en sprogprøve for at kunne komme i praktik, hvorimod sundhedspraktikanternes sprogkundskaber blot skal godkendes af den danske arbejdsgiver.

Karsten Hønge køber ikke, at det handler om ensretning af regler. Han mener, at øvelsen går ud på at skaffe billig arbejdskraft til landbruget:

“Det er jo en gammel, kendt historie, at Venstre gerne vil levere billig arbejdskraft til landbruget. Så man camouflerer det nogen gange som landbrugspraktikanter - så kan man klappe landmændene på skuldrene ude på gårdene.”

Der er en god grund til at holde fast i kravene til landbrugspraktikanter

Lønmodtagernes sårbarhed over for løndumping er langt større i landbruget end blandt læger, siger beskæftigelsesordfører i Enhedslisten, Finn Sørensen:

“Det er meget enkelt: Man kan ikke sammenligne de brancher, fordi lønmodtagerne er langt mere udsatte i landbruget, end de er i andre brancher. Det er årsagen, og der er en god grund til at holde fast i kravene til landbrugspraktikanter.”

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce