Annonce

Tænketank: For få faglærte i Folketinget

En ny opgørelse fra Tænketanken Cevea viser, at de nyvalgte medlemmer ikke ligner befolkningen. Politikområder risikerer at blive overset, lyder advarslen.
Foto: Colourbox
Der er stadig en skævhed i fordelingen af ufaglærte, faglærte og akademikere i Folketinget i forhold til hvordan fordelingen blandt faggrupperne ser ud i virkeligheden.

Det viser en ny analyse fra centrumvenstre-tænketanken Cevea, hvor de har kigget på de 175 danske valgte folketingsmedlemmer uddannelsesbaggrund.

Andelen af faglærte og ufaglærte udgør ifølge analysen 61 procent af de 20 til 69-årige i befolkningen, men kun 17 procent af det nyvalgte Folketing.

49 procent af de valgte folketingsmedlemmer er akademikere, men den gruppe udgør til gengæld kun 13 procent af befolkningen mellem 20 og 69 år.

Problemer risikerer at blive nedprioriteret

At vælgerne kan spejle sig i de folkevalgte politikere, er ikke helt uden betydning for den politiske dagsorden.

”Hvis en befolkningsgruppe er voldsomt underrepræsenteret i Folketinget, risikerer vi, at visse politiske problemstillinger bliver fejlfortolket eller nedprioriteret på grund af manglende kendskab til eller erfaring med problematikken,” lyder det i analysen.

gymnasieskolerne er en verden, som størstedelen af folketingsmedlemmerne i kraft af deres akademiske baggrund kender til.

Som eksempel nævner Cevea, at der har været stor debat om det retten til frit at vælge gymnasium, mens det har været sværere at få erhvervsskolernes vilkår sat på dagsordenen.

Det kan ifølge tænketanken skyldes, at gymnasieskolerne er en verden, som størstedelen af folketingsmedlemmerne i kraft af deres akademiske baggrund kender til.

Skævhed på opstillingslisterne

Der er ifølge Ceveas analyse ikke kun en skævhed i de valgte kandidater ved det seneste folketingsvalg, men også i selve de opstillede kandidater.

Selvom faglærte og ufaglærte udgør 61 procent af befolkningen mellem 20 og 69 år, var kun 35 procent af de opstillede kandidater fra den gruppe.

Det er også omtrent dobbelt så mange som den andel på 17 procent som blev valgt til Folketinget. Det betyder ifølge analysen at ”gruppen både er underrepræsenteret blandt de opstillede, og at vælgerne ikke stemmer på dem, når de har muligheden.”

Der bliver altså stillet langt flere akademikere op, end deres andel i befolkningen tilskriver. Og samtidig har de en bedre chance for at blive valgt

Selvom kun 13 procent af befolkningen i den nævnte aldersgruppe er akademikere, havde 34 procent af de opstillede kandidater en lang videregående uddannelse.

Som tidligere nævnt havde hele 49 procent af de valgte folketingsmedlemmer denne uddannelsesbaggrund.

”Der bliver altså stillet langt flere akademikere op, end deres andel i befolkningen tilskriver. Og samtidig har de en bedre chance for at blive valgt.” ifølge Ceveas analyse.

Cevea opfordrer flere ufaglærte og faglærte til at melde sig ind i et parti og søge opstilling til Folketinget

Opfordring til kandidater, partier og vælgere

Nøglen til at komme problemet med skæv repræsentation til livs ligger ifølge Cevea både hos de faglærte og ufaglærte kandidater, hos partierne og hos vælgerne:

”Cevea opfordrer flere ufaglærte og faglærte til at melde sig ind i et parti og søge opstilling til Folketinget og partierne til at stille dem op som kandidater, og vælgerne til at have deres kandidaters uddannelse i baghovedet næste gang de stemmer.

Til sidst mener tænketanken også, at partierne bør have større fokus på at klæde de faglærte og ufaglærte kandidater bedre på til at debattere og optræde i medierne.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Cevea har ellers alt for ofte fremstået som nærmest en slags talerør for de Radikale, men lige her rammer de faktisk skiven. Så en sjælden ros til dem fra mig.

Nævn mig lige et demokrati, hvor det er almindelige mennesker, som styrer landet? Du kan vist lede meget længe. Det er eliten, ikke mindst en økonomisk elite, som sidder på taburetterne. Alle vegne.

Hvorfor tror du lige der er så mange fattige i demokratierne? De har INGEN stemme. INGEN taler deres sag. Kun de velhavenes formuer skal sikres i de "moderne" liberale demokratier bygget på frihed for de få og udbytning af de mange.

Det er ikke et mål i sig selv at Folketinget afspejler befolkningens sammensætning. Jeg stemmer på den bedste, Peter Hummelgaard og ikke på en gammel mand som mig selv

“ Cevea opfordrer flere ufaglærte og faglærte til at melde sig ind i et parti og søge opstilling til Folketinget og partierne til at stille dem op som kandidater, og vælgerne til at have deres kandidaters uddannelse i baghovedet næste gang de stemmer.”

Cevea glemmer, at der er en meget væsentlig forskel på arbejdere og akademikere. For akademikerne er karriere og avancement deres kultur. For arbejderne er man en dårlig fyr, hvis man rager individuelle fordele til sig, for næsen af kollegaerne.

Og iøvrigt, er der bestemt ikke nogen garanti for, at arbejderen er nogen bedre repræsentant/forkæmper for mine klasseinteresser. Min afvejning plejer at være: er den tidligere kranfører Leif Lahn Jensen er bedre repræsentant for arbejderklassen end den statskundskabsuddannede Svend Auken?

De var begge valgt i Aarhus.

“ Cevea opfordrer flere ufaglærte og faglærte til at melde sig ind i et parti og søge opstilling til Folketinget og partierne til at stille dem op som kandidater, og vælgerne til at have deres kandidaters uddannelse i baghovedet næste gang de stemmer.”

Cevea glemmer, at der er en meget væsentlig forskel på arbejdere og akademikere. For akademikerne er karriere og avancement deres kultur. For arbejderne er man en dårlig fyr, hvis man rager individuelle fordele til sig, for næsen af kollegaerne.

Og iøvrigt, er der bestemt ikke nogen garanti for, at arbejderen er nogen bedre repræsentant/forkæmper for mine klasseinteresser. Min afvejning plejer at være: er den tidligere kranfører Leif Lahn Jensen er bedre repræsentant for arbejderklassen end den statskundskabsuddannede Svend Auken?

De var begge valgt i Aarhus.

Kommende CO2 afgifter på landbruget vil reducere landbruget med 25%.

25% færre vil være beskæftiget i landbruget allerede i 2030!

Og fødevarepriserne vil stige imellem 35-50%.

Ikke blot i 2030, men i alle årene fremover.

Det er dette scenarie som SV regeringen med snuhed kan undgå!

Et Kanslergadeforlig 2, der redder velfærdssamfundet!

Med de kæmpestore fødevareprisstigninger bliver der ikke råd til pædagoger, skolelærere, sygeplejersker, sosuer, og plejehjemspladser der er til at betale.

Allerede nu sættes ernærings-betalingen for plejehjemsbeboere op med flere tusinde kroner i visse jyske kommuner.

De unge VUere har ikke fattet at det er ved denne regeringsdannelse 2022 at Danmarks fremtid afgøres!

Det velfærdssamfund som Kanslergade-forliget i 1933 skaffede oven på kæmpe-inflationen i 1930erne, skal fornyes!

Klima-tiltagene med CO2 afgifter på landbruget bliver velfærdssamfundets undergang!

Kun en bonde/arbejder regering kan skaffe mad på bordet til alle!

Det Stauning forstod så glimrende i 1933 og befolkningen genvalgte manden i de næste 10 år!

Skulle det samme ske for Mette Frederiksen, kan VUerne glæde sig over to afgørende ting:

Landbruget overlevede og vores forsyninger af fødevarer til danskerne og vores nærmeste naboer blev sikrede!

Velfærdssamfundet overlevede nogenlunde. Selv om det globale samfund uddøde med stop for al flytrafik!

Kære Akwsel Jensen
Har du en eller anden forventning om at nogen, andre end dig selv, gider læse dine lange og forvrøvlede indlæg?
Det er der ikke. Stop dig selv.

Kære Aksel Jensen
Har du en eller anden forventning om at nogen, andre end dig selv, gider læse dine lange og forvrøvlede indlæg?
Det er der ikke. Stop dig selv.

Aksel Jensen - hvad mener du om at Rosa Lund, på grund af sygdommen sklerose, bliver nødt til at at tage sygeorlov fra folketinget, da hun skal behandling med en ny medicin der giver bivirkninger???

Du springer jo let hen over emnet i denne artikel:

https://piopio.dk/efter-sygemelding-stor-stoette-fra-baade-roede-og-blaa

https://piopio.dk/comment/31456#comment-31456

Aksel Jensen - har du nogen menneskelige egenskaber eller er du bare ude på at se dit eget navn på tryk???

Personligt mistede jeg i går al sympati jeg ellers havde for Rosa Lund, da jeg hørte at hun kører en sag mod en tidligere blogger, Kim Møller, fordi han på sin blog engang har bragt et billede af damen, et billede som han ikke havde ret (copyright) til at bringe hævdes det. Rosas advokat kræver 10.000 i bøde!
Politikere skal ikke "gå" efter kritikere på den måde, det er for usselt, og i dette tilfælde tilmed kun et enkelt sagsanlæg i en bebudet lang række sagsanlæg. Ren personlig chikane begået af bl.a. Rosa Lund. Føj, siger jeg.

Gunnar Johansen - politisk er jeg milevidt fra Rosa Lund og enhedslisten - har aldrig stemt på dem og kommer heller ikke til det - MEN det er ikke det samme som at ønske dem alt muligt ondt, ikke at kunne synes at det har de ikke fortjent.

Adskil det menneskelige fra det politiske! Det tror jeg godt du kan, ikke?
.

Det er netop det jeg kunne med Rosa Lund, men ikke kan mere, når jeg ved hun deltager i en ussel personhetz for at få en politisk modstander lagt så grundigt ned at han ikke rejser sig igen. Så siger jeg lede kælling eller andet i den dur.

De har jo evigt ret, ingen vil være med i partier længere.
Vi vælger eller retter hovedparten er idioter og vælger mere, af det samme lort.
Stem personligt.
LAndet er snjart kørt ned på mange områder af DFØJ'er uden virkeligheds sans
skær mindst 20 % på gym, og giv pengene til erhvervskolerne. Det komemr så desvære ikke, til at ske,
deres små puds, skal jo ikke ijnd på erhevrvs skolerne, så de bliver udsultet, mens de andre svømmer i penge