Annonce

118 personer afgør minkerstatning. Gæt hvor mange af dem, der er knyttet til minkerhverv og landbrug

SF-ordfører: Kommissionsmedlemmer med tilknytning til minkerhvervet og landbruget er inhabile
Foto: Colourbox
Mink på dansk minkfarm.
118 personer sidder i de erstatnings- og taksationskommissioner, som skal afgøre, hvor stor en erstatning de tidligere minkavlere skal have for aflivningen af deres mink og lukningen af deres minkfarm(e).

Af de 118 medlemmer - inklusive 24 formænd, som typisk er dommere eller forhenværende dommere - er de 72 udpeget af brancheorganisationer knyttet til minkerhvervet eller landbruget.

Mere præcist er medlemmer af erstatningskommissionerne udpeget af enten Dansk Pelsdyravlerforening (45), Det Danske Minkerhverv (8) og Landbrug & Fødevarer (19).

godt 61 procent af medlemmerne er knyttet til minkerhvervet og landbruget

Det betyder, at godt 61 procent af medlemmerne er knyttet til minkerhvervet og landbruget.

Det fremgår af Minksekretariatets oversigter over Erstatnings- og Taksationskommissionsmedlemmer og særskilte lister over formænd for kommissionerne.

SF: De er jo inhabile

SF’s landbrugs-, dyrevelfærds- og miljøordfører, Carl Valentin, er stærkt kritisk over for, at erstatningskommissionerne er sammensat på den måde:

Det er ikke en rimelig måde at sammensætte erstatningskommissionerne på

“Det er ikke en rimelig måde at sammensætte erstatningskommissionerne på. Det kan være med til at påvirke de afgørelser, som bliver truffet. Af den simple årsag at de her minkavlere eller folk med relation til minkerhvervet er inhabile i erstatningssagerne,” siger  Carl Valentin til Netavisen Pio og fortsætter:

“Det er mit klare indtryk, at de her medlemmer af taksationskommissionerne har en grundlæggende opfattelse af, at minkerhvervet har en større værdi, end det rent faktisk har. Og der er risiko for, at de kan være påvirket af at have tætte relationer til nogen i minkerhvervet.”

Erstatningerne vokset fra 20 til 30 milliarder kroner

“Jeg er enig i, at det er vigtigt, at der er en høj grad af faglighed i erstatningskommissionerne. Men det er jo ikke sådan, at de eneste, der har faglighed her, det er mennesker, der er tidligere minkavlere.”

den samlede udgift til erstatninger er vokset dramatisk

“Sammensætningen af erstatningskommissionerne kan også,” frygter Carl Valentin, “have haft indflydelse på, at den samlede udgift til erstatninger er vokset dramatisk fra oprindeligt under 20 milliarder kroner til nu næsten 30 milliarder.”

Minksekretariatet, som er placeret under Trafikstyrelsen, oplyser på sin hjemmeside, at ud over kommissionsmedlemmer, der er udpeget af minkerhvervet og landbruget, så er medlemmerne også udpeget af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finans Danmark og brancheorganisationen FSR - Danske Revisorer.

Men ifølge Minksekretariatets oversigter har Dansk Industri og Dansk Erhverv ikke udpeget et eneste medlem til kommissionerne.

Dansk Industri begrunder fraværet af DI-udpegede medlemmer med, at DI "ikke har fundet relevante personer til udpegning".

Minksekretariatet er placeret under Trafikstyrelsen, fordi styrelsen har erfaring med behandling af ekspropriationsudvalgssager.

Medlemmerne af taksationskommissionerne skal, oplyser Minksekretariatet, have indsigt i blandt andet:

  • Vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar mv.

  • Salg af virksomhed

  • Revision og regnskab

  • Minkproduktion, pelsindustri, fodervirksomhed mv.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det fritager dog stadig ikke Venstre for deres kæmpe andel af ansvaret for de grotesk høje erstatninger til et ellers gennem mange år underskudsgivende erhverv. Og alt sammen bare for på skatteydernes regning at drille en regering, de på det tidspunkt endnu ikke selv var med i.

Enig. Havde Ellemann holdt ord var den erstatning aldrig sket i det omfang.

Og læser man så " Det blinde øje" så undres man virkelig er nærmest forarget, over at det lykkedes dem at sno sig så voldsomt.

Ros til Carl Valentin fra SF for at pege på dette åbenlyse habilitets problem blandt de udpegede medlemmer i erstatnings og taksationskommisionenerne- Desværre tror jeg ikke at det får betydning fremadrettet - Hvor er den kritiske presse henne ? Der må da sidde nogle chefredaktører rundt omkring med en dårlig smag i munden - over at de helt kritikløst formidlede de budskaber ud som interesseorganisationernes lobbyister lod tilflyde medierne -

Som Helle i ovenstående skriver - Så undres og forarges man over hvordan de kunne sno sig så voldsomt uden om de faktiske forhold i minkerhvervet -Så rigeligt vel dokumenteret i “ Det blinde øje “ - Forfatteren er blevet belønnet for sit store arbejde med at afdække den virkelige skandale i minksagen -Med både Politikens og Weekend avisens litteraturpris -

Tja, det er jo som at sætte ræven til at vogte gæs!!
Men kan det undre nogen, med den regering vi har siddende?
Det er jo fedt med lidt vennetjenester, bare man selv har gavn af dem. Ingen nævnt, ingen glemt!!
Og når nu pengene skal findes, bruger vi bare de sædvanlige malkekøer!!
S og regeringen har nemlig ingen kvaler, pensionisterne betaler!!

Jamen det er da så super intelligent indrettet, at man er imponeret over det.

SF: De er jo inhabile
SF’s landbrugs-, dyrevelfærds- og miljøordfører, Carl Valentin, er stærkt kritisk over for, at erstatningskommissionerne er sammensat på den måde:.

Klimaforskere lever jo af at forske i klimaet!

Er de så ligeledes inhabile?

Eller er de udstyret med særlig viden som netop minkavler-folkefærden?

Carl Valentin:

Videnskab.dk mener: Politikere, lyt til klimaforskerne. Kom i gang!
LEDER: En international klimaalarm har tilsyneladende ikke formået at vække politikerne på Christiansborg.

Spørgsmålet er blot?

Har vi et habilitetsproblem?

Med klimaforskere? Med minkavlere?

De lever jo af skidtet!

Selv hele SF er bygget op på at leve af klimakrisen? Danmarks grønne parti!

Der er mandater og folketingsgager og fede pensioner i skidtet!

Og jo længere det fortsætter desto bedre for Valentin og SF!

Inhabilitet er et interessant fænomen!

Skatteyderne betaler sjovt nok altid prisen!

For andres inhabilitet!

Gæt hvor mange af SFerne der er knyttet til grønne organisationer og klimaforskere?

Valentin er den første veganer, der har haft fast sæde i Folketinget.[1]
Valentin har modtaget en række priser for sit arbejde for udbredningen af plantebaserede fødevarer. I 2021 modtog han Plantevæksts pris “Årets plantevenlige politiker”[1]. Samme år modtog han Dansk Vegetarisk Forenings Hinhede-prisen[2], og i 2022 modtog han prisen som Årets Veganer ”[3]” fra Danmarks Veganske Forening.

Er en veganer inhabil når der skal lægges co2 afgifter på køers prutten?

Jo, jow,…

Demokrati og folkestyre og erstatninger og priser er en sjov størrelse!

Inhabilitet og personlig vinding!

Folketingsmedlemmerne stemmer hvert år om egen løn og pension!

Folketingsmedlemmer stemmer nu snart om prisen på egne fødevarer samt hvilke der skal stilles til rådighed for den enkelte!

Inhabilitet?

Jo tak hr. Valentin!

I hele klimaforandringsspørgsmålet er SFere i grundprincippet inhabile!

Lige så inhabile som minkavlere i erstatningskommissionen!

Thi de står midt i det!

De menneskeskabte forandringer!

Valentin nedlagde egenhændigt minkerhvervet!

Mennesket der skabte forandringen!

Mennesket der lukkede minkerhvervet i Danmark!

Større inhabilitet kan vel næppe opnås!

Og pengene fosser ind i SFs partikasse!

Personlig vinding for alle SFere i folketinget!

Jo, jow,….

Gæt hvor mange af dem der er knyttet til de menneskeskabte klimaforandringer?

Alle der har fløjet er inhabile i enhver diskussion om klimaforandringer!

De latterlige små fly-afgifter sammenlignet med co2 afgifter på landbruget taler sit eget inhabilitetssprog!

Jo, jow,…

Det er godt at være SFer…

De flyver over vandene….

Med rene hænder….

Efter minknedslagtningen….

Hvem bliver de næste…..???

Når Barbara Bertelsen kan give sig selv 10 000 kr om måneden i bonus, så er det vel også rimeligt
at minkavlerne får en rimelig erstatning fratagelse af deres erhverv.