Annonce

Minkavlere uden mink står til at få del i erstatning for milliarder

Hver fjerde af de minkavlere, der har søgt om erstatning fra staten, havde ikke en eneste mink på sin farm, da samtlige mink i Danmark skulle aflives i 2020
Foto: Coulorbox
Kik ind i nu tom minkfarm
Der er foreløbig afsat 29,5 milliarder kroner til erstatninger til minkavlerne. Fødevareminister Jacob Jensen (V) ville forleden ikke udelukke, at de endelige erstatninger kan løbe op i et endnu højere beløb.

Mediet Zetland og Netavisen Pio har i en række artikler afdækket, at minkerhvervet og landbruget sidder på langt hovedparten af pladserne i de erstatnings- og taksationskommissioner, der afgør størrelsen på erstatningerne til de enkelte minkavlere (72 af 118). Det samme gør sig gældende i ankeinstanserne (28 af 42).

Nu kan DR Nyheder  føje til, at hver fjerde af de minkavlere, som har søgt om erstatning fra staten, ikke havde en eneste mink, da S-regeringen under coronakrisen november 2020 krævede samtlige mink i Danmark aflivet af hensyn til folkesundheden.

En opgørelse, som Minksekretariatet har udarbejdet for DR, viser således, at cirka 290 af i alt 1.222 minkfarmere, der har søgt erstatning, ikke havde en eneste mink i burene, da meldingen om at aflive samtlige mink i Danmark blev fremsat.

Minister: Kun rimeligt

Ifølge den aftale, som et bredt flertal af partier har strikket sammen omkring rammerne for erstatninger til minkavlerne, ja, så er det helt efter bogen at mink-løse minkfarmere også får del i erstatningerne.

Mink-løse minkfarmere kan ikke få erstatning for tab af mink, men de mink-løse minkfarmere kan derimod få erstatning for bygninger, maskiner og redskaber. De kan også få erstatning for tab af potentiel indtjening af hvad de kunne have tjent i perioden frem til 2030, hvis de havde startet deres mink-løse minkfarm op igen.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) finder det rimeligt, at også mink-løse minkfarmere kan få erstatning:

Der kan jo være forretningsmæssige forhold

“Der kan jo være forretningsmæssige forhold, der gjorde, at man lige præcis på det tidspunkt, hvor minkerhveret blev lukket ned fra den ene dag til den anden, ikke havde mink. Så er det jo ikke rimeligt, at man, fordi man helt tilfældigt ikke havde mink i den periode, skal afskæres fra at få en erstatning, hvis man er berettiget til det,” siger fødevareministeren til DR.

Det fremgår også af aftalen, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance 25. januar 2021, at minkfarmere, der i 2020 ikke havde udnyttet deres kapacitet fuldt ud, kan få erstatning for minkfarmens fulde kapacitet.

Bredere sammensætning blev aldrig til noget

Minksekretariatet beskriver på sin hjemmeside, at erstatnings- og taksationskommissionerne, som skal afgøre størrelsen af erstatningen til minkfarmerne, ifølge en bekendtgørelse skal bestå af typisk en dommer eller tidligere dommer som formand.

Kommissionerne består derudover af fire øvrige medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren efter indstilling fra følgende brancheorganisationer:

Dansk Pelsdyravlerforening, Det Danske Minkerhverv, Landbrug og Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv, FinansDanmark og FSR - Danske Revisorer.

hverken Dansk Industri eller Dansk Erhverv har udpeget et eneste af de 118 medlemmer

Men Netavisen Pios gennemgang af listen over de menige medlemmer viser, at hverken Dansk Industri eller Dansk Erhverv har udpeget et eneste af de 118 medlemmer til erstatnings- og taksationskommissionerne - eller et eneste medlem af de 42 medlemmer af Overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Dansk Industri har over for Netavisen Pio begrundet fraværet af DI-udpegede medlemmer med, at DI "ikke har fundet relevante personer til udpegning". Mens Dansk Erhverv aldrig vendte tilbage på Netavisen Pios henvendelse.

DI's og Dansk Erhvervs manglende udpegning af medlemmer er medvirkende til, at erstatningskommissionerne er blevet domineret af minkerhvervet og landbruget.

Minister parat til at ændre på sammensætning

Under et samråd onsdag erklærede fødevareminister Jacob Jensen sig parat til at se på om sammensætningen af de enkelte erstatningskommissioner er den rette.

Fødevareministeren forhandler fredag med forligspartierne om sammensætningen. Op til forhandlingen foreslår ministeren konkret, at der højst må sidde et enkelt medlem, der har baggrund i minkerhvervet, i hver erstatningskommssion.

SF’s Carl Valentin mener, at samtlige medlemmer med baggrund i landbruget og minkerhvervet er inhabile.

De Radikales Christian Friis Bach håber, at regeringen og forligskredsen kan blive enige om en model, hvor minkerhvervet slet ikke er repræsenteret i erstatningskommissionerne:

Min ønske-model er, at vi får helt uafhængige taksationskommissioner

“Min ønske-model er, at vi får helt uafhængige taksationskommissioner, der er helt uafhængige af erhvervet, men at man så til gengæld beder om faglige input fra erhvervet. Vi bør have en domstolslignende institution, som vi har i andre erstatningssager,” understregede Christian Friis Bach onsdag over for Netavisen Pio.

Sort på hvidt

I “Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19,” hedder det:

“Avlere, der ikke har haft produktion i 2020, men som har haft produktion i 2019 og/eller 2018, vil også kunne modtage erstatning. Dette vil ske efter opgørelsesmetoden baseret på ‘handel og vandel’.”

“Ligeledes vil avlere med produktion i 2020, som i året kun har udnyttet deres kapacitet delvist, kunne modtage erstatning også for den uudnyttede kapacitet. Denne uudnyttede kapacitet erstattes efter opgørelsesmetoden baseret på 'handel og vandel'.”

“Det vil være en forudsætning for at få erstatning, at der fortsat er de relevante miljøtilladelser mm. til at producere mink på den uudnyttede kapacitet.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Stop dette VANVID - kære minister! Danskerne mister tilliden både til dig og andre politikere. Minkavlerne har danskerne forlængst mistet tilliden til og vel også dig Jacob.

Det bliver da mere og mere grotesk som dette erstatningscirkus udvikler sig - Minkskandalen ! Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om hvad det skandaløse i den sag er- Det skulle aldrig været kommet så vidt at pelsbranchens lobbyister kunne få lov til at spænde politikere og de tandløse medier op på deres fortælling om et stakkels sagesløst erhverv- Der blev udsat for et politisk overgreb -

Der er efterfølgende blevet fremlagt flere veldokumenterede udsagn om at det ikke helt forholdt sig - som hvad politikerne og medierne i deres blinde blodrus mod Mette Frederiksen og hendes regering -turnerede rundt med -

I følge debatprogrammet på P1 så udbetales der erstatninger der ikke er hjemmel til, jf. den/de juridiske dommere det sker som konsekvens af ankesagerne. Her er det erstatningerne for tab af potentiel indtjening af hvad de kunne have tjent i perioden frem til 2030, hvis de havde startet deres mink-løse minkfarm op igen. Her er antallet af det potentielle antal åbenbart oftest voldsomt store (her den manglende hjemmel). Hvor ser man ikke på hvilke forventninger minkfarmene havde til antallet af fremtidige mink, i for forbindelse med deres seneste låneforhandlinger med deres respektive långiver inden aflivningen af mink skete.
Yderligere så er det vel en oplagt opgave for Folketingets ombudsmand, at se på erstatningernes størrelse når juriske dommere så klart siger der ikke forligger hjemmel.

Det er tyveri og beviset på at man kan lobby/sponsorere sig til gode aftaler i det politiske system samtidig med at 99,9 af den danske presse som er BLÅ eller ultrakonservativ førte en hetz som lå udover ALLE moralske grænser.

Hvis slagteriarbejderen mister sti arbejde om torsdagen så skal han arbejde normalt om fredagen og møde på jobcenteret om mandagen, og hvi han ikke gør det så falder der stop af understøttelse - altså han får ikke 10 års
GULD understøttelse.

Du har så fuldstændig ret, både hvad medier og dagpenge angår.
Det er tankevækkende at i had-kampangen, mest drevet af den betalte blå presse deltog også selveste DR, helt fremme i spidsen. DR er skattefinancieret, vi betaler alle, uanset om vi vil eller ej. Alligevel stillede DR sig også på det blå hold, ganske uanset at et flertal af de skatteydende betalere måske ikke havde den holdning, der var da et politisk flertal til den ikke Blå side? Så var der også købt og betalt her?

Godt svar Tage

Jeg havde egentlig tænkt at starte minkfarm i min garage, der kan sagtens være mange mink i et stort rottefælde- bur, derefter ville jeg have lejet en meget nedlagt industrihal i nærheden, der var sagtens plads til mindst 20000 mink. Jeg havde forestillet mig langt, langt flere. Havde jeg nu indsendt en ansøgning i tide kunne jeg nu se frem til at modtage mange 100-tusinde kroner, måske millioner. Desværre nåede jeg det ikke, jeg har dybest kun en huskat men måske også retfærdigheds sans nok til ikke for alvor at lave et så umoralsk men desværre 100% lovligt stunt.
Fanden hytter sine, sagde man engang.

Tja og så bestilt en Porsche

Fødevareminister Jacob Jensen (V) finder det rimeligt, at også mink-løse minkfarmere kan få erstatning:
Vi ved jo alle, hvem der har betalt store summer til den korrupte ministers valgkamp. Han er en skændsel for vores demokrati.

Det er for vildt som det har udviklet sig. Det bør undersøges hvad er ret og rimeligt. Ombudsmanden er et godt bud.

Og så må TV 2 gerne genudsende Minkfarmens skjulte smitte. Den udsendelse blev jo nærmest tiet ihjel. Hvorfor ?

Siden at Mette F. og S. har accepteret denne skandaløse aftale for at blive fri for en rigsretssag, er jeg blevet voldsomt i tvivl om hun virkelig er juridisk uskyldig.
Hvis hun ikke har haft noget at skjule, hvorfor var hun så bange for en retssag.
Nu gør hun alle minkavlere til mangemillionærer, takket være Venstres trusler og afpresning.
Jeg kan godt forstå, at hun er fuldstændig tavs om skandalen.

Altinget dk - 8/11 22
Her kan man læse en artikel hvor tre jura professorer uopfordret gennemlæste minkkommissionens redegørelse - og på den baggrund fandt de ikke at der var grundlag for at der skulle rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen -

Det er svært ikke at være enig med hver eneste af ovenstående indlæg!

Molin fra Zetland skriver - DEN KORTE FORKLARING PÅ, at regningen er eksploderet, er altså, at afgørelserne indtil videre er gået i minkavlernes retning. De har samlet set fået skruet op for både antallet af mink og prisen på pelsene. Og ned for deres udgifter. Alt sammen noget, der fører til højere erstatning. Også værdien af minkavlernes “kapitalapparat”, det vil sige alt det grej, de skal have erstatning for, er blevet vurderet “højere end oprindeligt antaget”.

30.000.000.000 kr. i erstatning til ca. 1.250 minkavlere. 245.000.000 kr. pr. styk i gennemsnit.

Er I blevet fuldstændig vanvittige???

Mine skatte kroner skal gå til velfærdsstaten og ikke til dette vandvid med en Euro lotto gevinst til minkavlere. Et fuldkommen overflødigt erhverv, som skulle have været forbudt for årtier siden.

245.000.000 kr.. Så meget er ingen mink farm værd. Ikke bare tilnærmelsevis.

Jakob der er nok et lille problem med din regnemetode , jeg tror der er tale om kr. 24.000.000,00 i gennemsnit , vi er nok enige om at det stadig er helt gag gag .
Jeg spekulerer på om det ikke er partiet venstre der skal betale 3/4 af pengene.

Krige koster kassen!

Det er altid taberne der betaler!

Lad os håbe at Mette Frederiksen vinder krigen imod Putin!

De første 200 milliarder er afsat og i Norge 380 milliarder!

Med minken havde vi ikke noget valg?

Men hvad med Putin?

Er det en virus, som vi kan forhandle med?

Krigsskadebetalingerne bliver ikke blot Store Bededag, men alle weekender i det næste århundrede!

Hvis vi taber!

Hvad vandt vi for alle mink-milliarderne?

Covid-19 har kostet mange menneskeliv i de seneste to år, men virussen har ramt forskellige lande vidt forskelligt. Danmark er et af de få lande, hvor dødelighedsniveauet er blevet meget lidt påvirket, og hvor den forventede levealder ikke har ændret sig radikalt til det bedre eller værre i løbet af de seneste to år.

- Inden pandemien steg danskernes forventede levealder i gennemsnit med lidt mere end to måneder årligt. I pandemiens første år, 2020, forblev stigningen positiv, men på et noget lavere niveau (1,1 måned), for derefter at blive svagt negativ i 2021 med et tab på 1,5 måneder, når man sammenligner fra år til år, fortæller José Manuel Aburto.

Sverige og Schweiz formåede i pandemiens andet år at komme tilbage til niveauet for den forventede levealder fra før pandemien. Dermed var de sammen med de førnævnte nordiske lande de mindst ramte samlet set, siger José Manuel Aburto.

Alting har en pris!

Krigsskadeerstatninger har med at løbe løbsk!

Sejrherrerne tager sig dyrt betalt!

Oprustning koster! Krig koster! Krigsskadeerstatninger koster!

Enhver krig har vindere og tabere! Godt at huske nu hvor alle vil være våbenføre!

Minken fik ikke en chance! Og Putin er i samme kategori! Hvis vi forstår statsministeren!

Krigsskadeerstatningerne venter! Statistisk set! Det glemmer alle midt i blodrusen!

Læs lige denne artikel og forestil dig at du er minkavler i 2018 eller 2019. Du har ikke kunnet tjene penge på det i flere år. I 2018 vælger du at pelse alle mink, selvom prisen på skind er lav. Du lader minkhaller mv stå, fordi der jo ingen er, der vil købe det. Du tager dig et nyt job og begynder en ny tilværelse.
I 2020 får du pludselig mulighed for at sige at du i de kommende ti år vil indkøbe tæver til samtlige bure og også udvide med ekstra bure/ ekstra tæver. Denne fantasiberegning får du fuld dækning for og til en meget bedre skindpris end den du fik, da du pelsede alle dine dyr. Og vi taler vel at mærke om erstatning i 10 år. Du får nu også fuld erstatning for alle de usælgelige minkhaller, pelsudstyr osv osv. Der til kommer at du helt selv kan bestemme hvilke uddannelse, du gerne vil have. Alt er gratis ift at tage denne uddannelse.
Det er helt galt og det forarger mig at samfundets midler bruges på denne måde.

I Danmark investerer vi nu 200 milliarder og i Norge 380 milliarder i håbet om at pelse den russiske bjørn.

Lad være med at sælge skindet før bjørnen er skudt!

Såvel kvindelige som mandlige lykkeriddere investerer nu i alle partier gladeligt hele deres liv!

Krigsskadeerstatninger er det eneste vi ved der holder!

Holdninger skifter efter enhver krig!

Alle vi være med vinderen og tiderne skifter!

Engang argumenterede alle for at minken var Danmarks fjende!

Nu koster holdningen!

I dag er fjenden Putin!

Men måske var det bedre at Danmark og Norge og verden investerede pengene i fødevarer eller skov!

Det ville måske fredeliggøre den russiske bjørn!

Af skade bliver man klog, men sjælden rig!

Rettidig omhu koster!

Man skal vælge sine fjender med omhu!

Alt sejler i dansk forsvar!

At skyde gråspurve med kanoner!

Lidt som under coronaen!

Middellevetiden er nogenlunde intakt i hele Vesteuropa!

Men hvad nu hvis de 200 milliarder og 380 milliarder bliver anledning til 3. verdenskrig?

- Danskere flyver gladeligt til Thailand på trods af forsvarets tilstand!

Men minken var altafgørende for danskernes overlevelse!

30 milliarder er småpenge sammenlignet med 200 milliarder!

Og tænk vi overlevede!

Noget helt andet er den russiske bjørn!

Han er ikke sådan at få skovlen under!

Hvem bliver vinderen? Og hvad bliver krigsskadeerstatningerne?

Da den slagne tyske hær forlod Danmark i maj 1945 efter de allieredes befrielse af Europa, efterlod den en gæld, som i nutidskroner løber op i over 200 milliarder kroner.
I alt 11,6 milliarder datidskroner skulle tyskerne betale - dels for de landbrugsvarer, de hev ud af Danmark under besættelsen, dels for de fæstningsanlæg og anden infrastruktur, de fik opført i Danmark.

Men på befrielsesdagen 70 år efter Nazitysklands sammenbrud har vores nabo kun betalt Danmark en mindre del af den krigsskadeserstatning, Tyskland blev pålagt af sejrherrerne i 1946.

Krige glemmes hurtigt! Ligeså krigen imod coronaen!

Men alle taler om krigen i Europa!

Mettes krig imod Putin!

Men danskere rejser overalt i verden uden mundbind!

Alt imens danskerne bekriger hinanden om den forrige krigsskadeerstatning og forsvarets elendige tilstand!

Og om lidt går folketinget på sommerferie!

Vi har ydet vores 2% af BNP!

Maersk scorede milliarder på coronaen og minkavlerne med lidt held scorer deres!

Den lille narcissistiske folkefærd imod nord lever i bedste velgående!

Hvorfor russiske mødre er parat til at sende deres sønner i krig spørger ingen om?

Det er da fuldstændig sindssygt, det der foregår!
Man tror jo nærmest at de fuldstændig har tabt sutten i regeringen!
Er sandheden ikke nærmere at de 290 farme uden mink var tæt på konkurs? Eller trukket ud af erhvervet fordi de kørte med underskud?
Alle minkavlerne maskiner og bygninger skal vel også takseres til nypris plus inflationstillæg?
At man så sætter ræven til at vogte gæs i denne anledning kan vel ikke undre nogen. Minkavlerne har jo som bekendt skæppet godt i partikassen hos de blå partier, med V i spidsen.
Velfærden?? I kommunerne sejler på grund af presset finansiering, pensionisterne og de svageste i samfundet er sat 25% ned i købekraft.
Men har man bare været i berøring med en mink på et eller andet tidspunkt bliver man forgyldt til op over begge ører!
Det hører da ingen steder hjemme i et retssamfund!!
Men det passer jo meget godt ind i regeringens og Socialdemokratiets slogan:
Vi har ingen kvaler, pensionistbyrden og de svageste betaler!!

Bred aftale sikrer fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv
25-01-2021
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv.

Skal man græde eller le? Det er jo helt grotesk med de erstatningsbeløb - og så slipper man jo ikke engang af det erhverv, hvor mink bliver dyremishandlet inden de hvert år slås ned og man flår pelsen af dem. Med de personer der står for erstatningesagerne kan man ikke have en åben konto. Giv dem maksimum 10 mia. og lad dem så fordele dem mellem sig.