Annonce

Minkevaluering sætter mediernes dækning i et skidt lys

De store aviser var alt for ukritiske over for minkkommisionen, hvis i forvejen overskruede konklusioner de gav et eller flere ekstra vrid
Foto: Frej Rosenstjerne
Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio
Evalueringsrapporten fra Folketingets Granskningsudvalg omkring Minkkommissionen har udløst en hård kritik af formanden, Michael Kistrup.

Kritikken går på, at Kistrup ikke har leveret den fornødne kvalitet og ekspertise, og fremhæver behovet for at konsultere uvildige eksperter ved fremtidige udnævnelser.

Som mink-kommentator Fransk Korsholm skriver på Facebook, så er der tale om “en lige højre til minkkommisionen” der i forvejen er groggy efter at være blevet underkendt af fhv. højesteretspræsident og formand for Rigsretten, Thomas Rørdam i tjenestemandssagen mod rigspolitichef Thorkild Fogde.

Voksenskældud til medierne

Denne “voksenskældud” fra udvalget er dog ikke kun en kritik af kommissionsarbejdet, men også indirekte af den dækning og rolle, som de store medier har spillet i sagen.

Da Minkkommissionens rapport i 2022 pegede på tjenesteforseelser hos flere højtstående embedsmænd, var medierne hurtige til at tænde for den store forargelsesmølle.

Især Berlingske og Ekstra Bladet kørte en dækning, der skråsikkert afsagde dom i de ekstremt komplekse juridiske spørgsmål.

Ekstra Bladets banneraktion “Gå nu hjem, Barbara” var et foreløbigt lavpunkt i dansk kampagnejournalistik, men fik alligevel opbakning fra Jyllands-Posten.

Denne tavshed fra medierne, nu hvor kritikken af kommissionen er kommet, siger mere end ord

Den massive mediedækning løb parallelt med de borgerlige oppositionspartiers agenda: at ramme Mette Frederiksen gennem hendes departementschef Barbara Bertelsen.

Hvor var den kritiske dækning af minkkommisionen?

Når der ikke var grundlag for en rigsretssag mod statsministeren, blev der skabt en narrativ om embedsmændenes grove forsømmelser. Men da Rørdam senere frikendte flere af disse embedsmænd, blev medierne pludselig påfaldende tavse.

Denne tavshed fra medierne, nu hvor kritikken af kommissionen er kommet, siger mere end ord. Det afslører en mangel på selvrefleksion og vilje til at stå til ansvar for den skingre og til tider fejlagtige dækning.

Som det store regeringsparti fortjener Socialdemokratiet et ekstra nidkært blik

Hvorfor stiller ingen de nødvendige kritiske spørgsmål til den oprindelige rapport? Hvorfor hører vi ikke fra de journalister og redaktører, der med stor iver førte kampagne mod de udpegede embedsmænd?

Man skal blive klogere af at læse avis

Medierne skal selvfølgelig være kritiske over for magthaverne og som det store regeringsparti fortjener Socialdemokratiet et ekstra nidkært blik.

Men den ensidige og ureflekterede dækning af regeringskritiske emner som Minkkommission og FE-sagen underminerer mediernes egen troværdighed.

Når medierne kaster sig over en sag uden at undersøge alle vinkler og konsekvenser, risikerer de at være en forlænget arm for politiske interesser.

Hvad værre er, så forbryder de sig imod deres egen eksistensberettigelse:

Nemlig at man skal blive klogere af at læse avis.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Men da Rørdam senere frikendte flere af disse embedsmænd, blev medierne pludselig påfaldende tavse."

Sandt nok, at mange medier pludselig blev påfaldende tavse,da Thomas Rørdam frikendte embedsmænd - og kvinder - for deres ansvar i en af danmarkshistoriens største skandaler, men tavsheden kan vel i bedste fald tilskrives udsigten til håbløse ørkenvandringer i en sag, som oprindelig handlede om jura, men som Rørdam nu politiserede ved ansvarsfritagelsen.

Rørdam cementerede den til stadighed omsiggribende tendens med, at jo højere på strå man er placeret - og aflønnes for! - jo mindre ansvar kan man pålægges!

Den "dom" som Rørdam afsagde, vil nu og i al fremtid fritage embedsfolk og ministre fra ansvar.

Er vi i fuld gang med, at etablere den danske version af Sumpen"?

Nej det er vi ikke

Helle.
Tak for dit ikke-argument!

Skal vi i Danmark og tilstødende lande, undgå, at en "folkelig" bevægelse mister (endnu mere!) tillid til vores folkevalgte, og deres venner i administrationen, skal der som minimum være en god grund til tillid - som vel at mærke ikke kommer af sig selv.

Tillid skal man gøre sig fortjent til, og ikke som her, hvor Thomas Rørdam freder vennerne fra kritik og undersøgelser, og vil man lære lidt om, hvorhen den slags r--slikkeri fører, kan man kigge lidt til United Bluff, hvor Trump lykkedes med, at mobilisere "de uønskede" i en stadig voldsommere kamp mod Sumpen.

I Danmark plejer vi at overtage amerikanske værdier med 10 års forsinkelse.

Hvorfor ikke her?

Jens Bruun, Thorkild Fogde var stabsleder af NOST og var ikke en del af
minkaflivningen, når der menes mink i Zone et og zone 2, Beredskabsstyrelsen
som er en naturlig del af NOST, har ikke aflivet en eneste mink i Zone 3.
Hvorfor skulle han så hjemsendes, det skulle han fordi medierne forlangte det.
Thorkild Fogde har som Stabsleder af NOST kun den funktion, at han sidder for
bordenden når der er møder i NOST, hvor de forskellige styrelser byder ind
med den hjælp som de kan bidrage med, og som bliver efterspurgt af
myndighederne, det er myndighederne, eksempelvis fødevaremyndighederne, som
beder NOST om assistance ved større udbrud af eksempelvis udbrud af
dyresygdomme, det kan være Fugleinfluenza, mund og klov sygdom eller nu Covid-19.
Det er de veterinære myndigheder som har ansvaret for at bekæmpe disse sygdomme.
Og Thomas Rørdam er ikke og har ikke været ansat i de veterinære myndigheder,
det var fødevarestyrelsen, som havde ansvaret for alle indsatser i denne
bekæmpelser af alt der skulle ske. Jeg kan fortælle dig at Departement chefen i
Fødevareministeriet ikke længere er ansat i statens tjeneste, han levede ikke op
til sit ansvar, chefen i Fødevarestyrelsen veterinær direktør Hanne Larsen blev
efter minkkommissionen afgørelse "Forfremmet" til et job i Indonesien, hun havde
heller ikke passet sit job. Men det er så nemt at skyde på regeringen, da man
altid kan finde angreb på statsministeren i medierne.
Statsministeren udstedte ikke en ordre på mødet den 4 November, hun forklarede
hvad regeringens politik var efter anbefalinger fra de veterinære myndigheder
og fra Sundhedsstyrelsen.

"Statsministeren udstedte ikke en ordre på mødet den 4 November, hun forklarede
hvad regeringens politik var . . "

Jamen, hvis alle så har handlet så legalt, hvorfor så den krampagtige modstand imod en advokatundersøgelse?

Jeg bakker helt op om Arne Jensens indlæg. Brun taler om tillid men udviser det modsatte med teorier og floskler. Brun forudsætter en masse fordomme han har og tillægger dem hos de pågældende personer, der var i mediernes søgelys.

Der var jo advokater som tjekkede efter og kom til samme resultat som Arne Jensens. Mere advokat undersøgelse var at smide penge ud i luften. Der var IKKe baggrund for nogen rigsretssag overhovedet.

Jens Bruun, Du glemmer helt , at sådan en har der været, betalt af Ny Borgerlige,
hvad tror du resultatet var, der var grundlag for en "Rigsrets" men de advokater
kender åbenbart ikke reglerne for en rigsret, der skal være begået en handling,
som er uforenelig med det embede som den pågældende beklæder. Statsministeren har
ingen resort under sig så hun kan ikke have begået en handling som kan sende hende
for en rigsret, da hun optræder som regerings leder, og hun udtalte sig på
regeringens vegne, så skal man kunne sende en hel regering for en rigsret, det
er og kan ikke være din mening.
Du skal huske på, at der sidder et helt embedsværk som rådgiver en regering.
Man kan ikke sende en regerings beslutning, til en advokat undersøgelse, PUNKTUM.

Jeg kan bidrage med følgende til debatten om hvorvidt statsministeren kan gøres retslig ansvarlig i minksagen -

På eget initiativ har tre juraproffesorer i strafferet gennemlæst minkkommissionens redegørelse . Og på den baggrund finder de ikke at der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod Mette Frederiksen -

* De tre proffesorer i strafferet er Albæk Jensen , Elo Rytter samt Jørn Vestergård -

Professorer -

Aviser skal sælges!

Ligesom sand i Sahara!

Og senest er der også mediestøtten at tænke på!

Vinden skifter retning!

Sandet følger efter!

Rettidig omhu!

Transport af sand er blevet dyrt efter de fossile energikilder er yt!

Aviser lever kun så længe demokratiet ønsker dem!

Sandflugt!

Især når tørken rammer!

“Når medierne kaster sig over en sag uden at undersøge alle vinkler og konsekvenser, risikerer de at være en forlænget arm for politiske interesser.

Hvad værre er, så forbryder de sig imod deres egen eksistensberettigelse:

Nemlig at man skal blive klogere af at læse avis.”

Hvornår har politikere sidst ønsket at gøre danskerne klogere???

Store Bededag smuttede i al klogskaben!

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag om mediestøtte, der implementerer ændringer i mediestøtten og sikrer støtte til ugeaviser og publicistiske magasiner. Det sker som følge af ”Medieaftale 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold” mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti af 14. juni 2023.

KULTURMINISTER JAKOB ENGEL-SCHMIDT SIGER:
”De lokale og regionale medier er de lokale journalistiske vagthunde, der holder beslutningstagere i ørerne og orienterer os om alt det, der er tæt på og betyder noget i dagligdagen. De har i de seneste år været hårdt ramt af, at en stor del af deres annonceindtægter er flyttet til techgiganterne. Derfor er jeg meget glad for den brede opbakning til, at vi hjælper dem. Samtidig glæder det mig, at vi også hjælper de publicistiske magasiner, som gør os klogere, når de laver indhold af samfundsmæssig relevans.

Med lovforslaget etableres en pulje til redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser på 52,8 mio. kr. (2023-pl) årligt i 2024-2026. Puljen skal sikre den lokale nyhedsdækning i hele landet.

Klogskaben er sat i system!

Minken kom alligevel til at klæde det politiske landskab.

Af skade bliver man klog, men sjælden rig!

Hvornår den kunstige intelligens skal på finansloven bliver interessant at følge!

Her henter aviserne efterhånden det meste af sin klogskab!

Niels Jespersen og co. er dyre herrer!

Klogskab koster!

10 år senere ser det stadig sådan ud. Der tjener RUC-journalister 45.000 kr. om måneden, hvilket er den højeste løn blandt de journalistiske uddannelser. Ledigheden for nyuddannede er på 11 procent, mens ledigheden efter 10 år på arbejdsmarkedet falder til fire procent.

Spørgsmålet er?

Har vi råd til klogskab med de lønninger?

Kritik kræver mange arbejdstimer! Gange timelønnen!

Det er hvad vi har råd til?

Mette Frederiksen taler om at det er “et kald at være offentlig ansat”!

Hvornår journalist-standen igen føler sig “kaldet”, kræver måske lidt mere end kroner og ører og et svirp fra Niels Jespersen!

Børn, syge og gamle består!

Aviser lever så længe vi har råd!

Niels Jespersen går garanteret ind for lavere løn!

For at redde klogskaben!

Jeg bedømte - og bedømmer - altid indlæg i denne debat på om de siger at Mette ulovligt dræbte alle mink, eller, hvad meget få gør, skelner, for det er jo kun en meget lille del , derøvar ulovlige, nemlig dem udenfor diverse sikkerhedszoner.
Ingen tvivl om at der var et par dage hvor beslutningen var ok, men da myndighederne blev klogere, var løbet kørt.
Skandalen er, at det hensygnende erhverv med de borgerlige partiers pres fik/får alt for meget for at forlade branchen. Ikke underligt at Venstre mister stemmer - men andre burde også.

august, Dit indlæg gør ikke vi andre klogere.
Du skriver : "at Mette ulovligt dræbte alle mink"
Det er et direkte tåbeligt udsagn, mink bliver født til at blive aflivet.
Da deres pels er grundlaget for at de bliver opfodret.
Men denne debat handler ikke om Mette Frederiksen, men om mediernes ensidige
fordummende løgnagtige skriverier. Thorkild Fogde rigspoliti chefen,
han skulle aldrig være blevet hjemsendt, da hans opgave var at koordinere den opgave
der var for myndighederne, at aflive alle smittede besætninger og intet andet.
Hvis du har andre oplysninger, har du ladet dig vildlede af medierne.
Michael Kistrup har end ikke fattet at TF var "Stabsleder af NOST" og hvis du heller
ikke ved hvad det går ud på, så lad være med forsøge at vildlede vi andre.

Nemlig Jespersen! Men det er ikke blot i forhold til kommissionens arbejde, at mediernes dækning - vel at mærke de gamle mediers dækning - har været en SKANDALE. Det gælder hele forløbet, hvad vi jo så kan tænke over, indtil en person med indsigt og format kan skrive historien om der samlede forløb og mediernes ageren.

Men det er da i det mindste dejligt, at minkfarmene er lukket og det ulækre dyreplageri ophørt. Også selvom det ikke var det, der var drivkraften.

Enig Thor.
Men på grund af mediedækningens dramaopsætning har minkavlerne og deres organisationer haft held til - stort set uden kritisk vurdering - st mætte deres griskhed.

Mink avlerne kan læne sig tilbage sammen med deres kommende generationer og glæde sig over, at leve et arbejdsfrit liv på skatteydernes bekostning.

Mon ikke landbruget allerede glæder sig til erstatnings udsigten grundet krav om afvikling af deres mega ødelæggelser af Danmark?

Og det gennem eksport, som oven i købet modtager milliarder i landbrugsstøtte. Hvor vanvittig kan det lige blive? Helt ærlig. Vi betaler over skatten for ødelæggelserne. Kapitalismens vanvid.

Det er virkelig sygt og viser vejen mod afgrunden er uundgåelig. Og særligt med Liberal Alliances succes er vejen banet - De vinder ikke fremgang (LA) grundet deres politik, men grundet hæmningsløs manipulation af særligt unge mennesker.

De ægte griske har været forbrugerne!

Hver gang inflationen har truet har de økologiske landmænd klogeligt fulgt forbrugernes ønsker!

Charterrejser skal der være råd til!

Ned i varmen til endnu billigere måltider!

Hykleriet skriger til himlen!

Og denne problematik har endnu ingen aviser turdet gribe fat i!

De sidste annonceindtægter kommer fra flyarrangørerne til Thailand, Thailand og Maldiverne!

Kæmpestore annoncer i hvert et weekendtillæg plus dagens aviser!

Man skulle jo nødigt save den grønne gren af som man selv sidder på!

Og forbrugerne - de hyklere- er allerede på vej til de næste to chartermål!

Velplanlagt og lagt i hænderne på de danske medier!

På trods af sol og varme i Danmark!

Den største af alle hyklerne kan læses på disse sider!

Hils ham i flyet!

C02 afgifter på flyrejser?

Med co2 på blot en valgplakat kan du køre 10 km i din gamle benzinbil!

Med co2 afgifter på den reelle co2 udslip ved en charterrejse, ja, så har du råd til en bondegård!

Men hvem gider luge gulerødder og hakke kål, når du kan drikke champagne og kigge ud over et forurenet Middelhav, der fortsat er blå på overfladen!

Alt lovet i en fed reklame i Politikken!

Medierne sætter altid flyrejser i et lyst lys!

Og redaktører og forbrugere elsker det!

De mennesker der om nogen skaber menneskeskabte klimaforandringer!

Her til morgen er him,en blå, blå ,blå,
men kun med masser af flystriber på.

En streg i regningen for hele parnasset!

Men kun en sviner til landbruget fra den almindelige forbruger!

Ellers fald man jo selv ned fra himlen!

På en hjemrejsedag fra pinseferien!

“Om vi så pinsesolen danse?

“Ja hen over Rusland på vej hjem fra Thailand!

Og se de grønne og gule marker over lille Danmark?!?

De landmænd de er og bliver nogle svin!

Jyde-forfølgelsen sat i system!

Anti-semi-tismen for fuld udblæsning!

Men sandheden er at forbrugeren har et frit valg!

Den anden halvdel af ansvaret er forbrugerens fuld og holdent!

Men pressen og chartergæsterne er tavse!

Øl fås i 0,0, men fly udleder CO2 blot ved deres produktion!

Luksus!

Præcist som minkpelse!

Ren luksus!

Men den har vi for længst vænnet os til!

Og det er mediernes sidste sikre indtjening!

Billige fødevarer blev en selvfølge allerede i 1970erne.

Billige flyrejser kom til i 1980erne.

Nu kommer regningen!

Fra alle de menneskeskabte forbruger klimaforandringer!

I 1930erne startede Hitler med at give jøderne skylden for “alt det dårlige”

I 2030erne lider jyderne i form af landmænd den samme skæbne!

Det indre svin vil have billige fødevarer og billige charterrejser!

Parisaftalerne satte den nye nar-zisisme i gang!

Spis mindre, drop flyrejserne og brug de danske strande, skove og cykelstier!

Så er den ikke længere!

De første der ville dø er Politiken!

Absolut enig i, at især de borgerlige medier gik i selvsving ved tanken om at kunne ramme MF og BB særligt hårdt.

Det ville være mere passende at rette kritik imod, at Regeringen først meget sent forholdt sig til anbefalingerne fra embedsværket om at gribe ind over for den hastigt voksende smitte. I bagklogskabens lys skulle man meget hurtigere og mere resolut havet lukket ned for minkerhvervet i de særligt smitteramte zoner (nok en 3 -4 måneder tidligere i sommeren). Og så er det jo bare i eftertiden endnu et eksempel på, hvor helt vildt dyrt det bliver for os skatteydere, når S og V i fællesskab har et ønske om at lægge en sag ned, - godt nok ud fra helt forskellige motiver!

Niels Fischer, hvis du var bedre informeret om hele denne smitte
situation, ville du også vide at FØDEVARESTYRELSEN hver eneste dag udsendte
såkaldte "bekendtgørelser" som omhandler forholdsregler i minkerhvervet,
jeg vil garantere dig for at ikke en eneste minkavler har overholdt
disse bekendtgørelser, hvis de havde forholdt sig til disse ville smitten
slet ikke kunne brede sig med en sådan hast som det skete.
Fødevarestyrelsen har passet deres arbejde, minkavlerne har under ingen
omstændigheder levet op til de forholdsregler, som har været fødevarestyrelsens
anbefalinger til minkerhvervet, hvis du fulgte med i disse bekendtgørelser
ville du vide hvor hastig smitten bredte sig. I starten af oktober var der 40
smittede besætninger nord for Limfjorden, i midten af november var det tal
vokset til 863 registrerede minkfarme som enten var i Zone 1 smittede eller i
Zone 2, minkfarme liggende indenfor 7,5km. fra en smittet minkfarm.
Der var i Danmark kun 319 minkfarme som ikke var registreret som værende i
Zone 1 eller 2 men værende i Zone 3. Men det tal kan ikke være rigtig, da
ca. 500 ansatte på pelserierne er blevet smittede med Covid-19, smittet
ved at pelse raske mink, da smittede mink ikke måtte sendes til pelserierne.
Til din oplysning er der pelset/aflivet mink på 319 minkfarme i Zone 3, hvor
det har været minkavlerne selv, der har stået for aflivning af de pelsede mink.
Disse oplysninger er udsendt den 10 december 2021, af ministeriet for Fødevare,
Landbrug og Fiskeri, Journalnummer 2021-47-169-02335. Endelig svar på spørgsmål 181.

Niels Fischer, for at lette forståelsen af det skrevne, så er det område
som smitten har bredt sig til, været Midt og Vestjylland.
Bekendtgørelser helt tilbage til juli måned, er det et krav fra myndighederne,
at man bruger værnemidler, når man arbejder ude på minkfarmen.
Den skrøne med, at det var mågerne, som bragte smitten fra Farm til Farm,
er opstået i minkerhvervet, for at fjerne smittekilden som værende fra de ansatte.
Og at området fra en smittet besætning Zone 1, til besætninger Zone 2, på
de 7,5 km. er en anbefaling fra Dansk Veterinær Konsortium til myndighederne.
Hvis dette var den rigtige afstand, hvordan forklares det at smitten blev
spredt til Læsø, hvor afstanden er på 37 km. til fastlandet.