Annonce

Alvorlig kritik af forvaltningskulturen på fiskeriområdet

Der er tale om meget grelle eksempler på mangelfuld og fejlbehæftet administration,” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V)
Kammeradvokaten kritiserer forvaltningen på fiskeriområdet efter at have gennemgået 785.000 dokumenter.

”Der er tale om meget grelle eksempler på mangelfuld og fejlbehæftet administration,” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), der nu vil have hele forvaltningskulturen ændret.

Kammeradvokatens kritik kommer efter at Rigsrevisionen sensommeren 2017 i en beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri påviste store mangler i administrationen af fiskekvoterne – og konstaterede at store dele af kvoterne var koncentreret på meget få hænder, nemlig i hænderne på de såkaldte kvotekonger. Beretningen medførte særdeles kras kritik fra de politisk valgte statsrevisorer.

Allerede før offentliggørelsen af beretningen valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at fratage daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fiskeriområdet. I stedet blev det lagt i hænderne på daværende minister for ligestilling og Nordisk Råd, Karen Ellemann, at rydde op i kvotekoncentrationen. Da Karen Ellemann blev udnævnt til gruppeformand før sommerferien blev det så Eva Kjer som ny minister på området, der fik ansvaret for den fortsatte oprydning i fiskerihvervet.

Samlet set vurderer Kammeradvokaten, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel


Administrationen har været ”meget kritisabel”
Kammeradvokaten har undersøgt udvalgte sager på fiskeriområdet på baggrund af en række forhold, som Udenrigsministeriet blev opmærksom på i efteråret 2017, skriver Udenrigsministeriet – som fiskeriområdet hører ind under – i en pressemeddelelse.

Kammeradvokaten finder, at forvaltningen har været meget imødekommende over for erhvervet generelt, og at administrationen har været mangelfuld og fejlbehæftet. Samlet set vurderer Kammeradvokaten, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel. Undersøgelsen viser ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere. Eva Kjer Hansen vil have området undersøgt yderligere.

"Der er tale om meget grelle eksempler på mangelfuld og fejlbehæftet administration. Derfor er der brug for en opfølgende undersøgelse. Det er meget alvorligt, når Kammeradvokaten vurderer, at det er forvaltningskulturen, der er kritisabel. Jeg hæfter mig dog også ved, at der ikke er fundet tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkeltpersoner," udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Det er meget alvorligt, når Kammeradvokaten vurderer, at det er forvaltningskulturen, der er kritisabel


Opfølgning i gang
Sidste efterår blev der iværksat en række tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om administrationen af kvotekoncentration. Ledende medarbejdere blev flyttet fra området, der er etableret en selvstændig Fiskeristyrelse, og der er indsat en ny ledelse. Senest har området fået tilført ekstra midler, så der kan ansættes flere personer, særligt jurister.

Kammeradvokaten anbefaler, at der indledes tjenstlige forhør mod to medarbejdere. Denne anbefaling vil blive fulgt.

"Jeg tager det her meget alvorligt. De første skridt til genopretning af fiskeriområdet blev allerede taget sidste år. Hele forvaltningskulturen skal ændres. De regler, der gælder, skal implementeres og administreres korrekt. Det siger sig selv," udtaler Eva Kjer Hansen.

Partierne på Christiansborg er torsdag formiddag blevet orienteret om kritikken på et lukket samråd i Miljø- og Fødevareudvalget.


Genopretningen af fiskeriområdet
Siden offentliggørelsen af Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri i august 2017, har regeringen arbejdet med at styrke forvaltningen af fiskeriområdet:

  • Kammeradvokatens forvaltningseftersyn var en del af genopretningen af administrationen af fiskeriområdet.
  • Fiskeriområdet er overflyttet til Udenrigsministeriet, og der er oprettet en selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet med en ny ledelse.
  • Efter offentliggørelsen af beretningen om kvotekoncentration blev to ledende medarbejdere fra fiskeriområdet desuden forflyttet.
  • I efteråret 2017 udarbejdede revisionsfirmaet Deloitte en analyse af grundlaget for den fremtidige administration af kvoterne og digitalisering af området.

Du kan læse den fulde rapport fra Kammeradvokaten her.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet