Annonce

Løkke afviser at fortælle om egen rolle i kvotekongesag

Løkke erkendte på dagens samråd, at flytningen af fiskeriområdet var en fyring af Esben Lunde, som ikke havde forvaltet området godt nok.
”Det har ingen relevans i forhold til det, jeg er blevet bedt om at svare på”. ”Det er interessante spørgsmål, men det har ikke noget med samrådet at gøre.” ”Jeg har givet en fuldstændig redegørelse for det, jeg er blevet bedt om at svare på”.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var ikke i det snaksaglige hjørne, da han torsdag eftermiddag – noget utraditionelt – var indkaldt i samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her blev Løkke gang på gang bedt om at svare på, hvorvidt han var vidende om, at Esben Lunde Larsen i sin tid som minister for fiskerområdet tilbageholdt oplysninger for Folketinget. Noget, der gjorde forholdet til støttepartiet Dansk Folkeparti så belastet, at Løkke i august i år valgte at fyre ham som fiskeriminister.

Men trods en lang række ihærdige forsøg, så blev udvalget ikke klogere på Løkkes rolle i hele sagen. Heller ikke, om han havde kendt til de forslag, som Lunde tilbageholdt for Folketinget. Løkke afviste at svare med henvisning til, at det lå uden for samrådsspørgsmålet.

Tilbageholdt oplysninger for Folketinget
På samrådet skulle Løkke redegøre for baggrunden for, at han i august måned valgte dels at udskille fiskeriområdet i en ny Fiskeristyrelse og dels at flytte den nye Fiskeristyrelse fra Esben Lunde Larsens Miljø- og Fødevareministerium til Karen Ellemanns Ministerium for Ligestilling, Fiskeri og Nordisk samarbejde, der er en del af Udenrigsministeriet.

Flytningen, der ifølge et internt notat vil koste skatteborgerne knap 27 millioner kroner de næste to år, kom efter længere tids uro om Esben Lunde Larsens håndtering af sagen om de såkaldte kvotekonger. Lunde Larsen blev hen over foråret og sommeren gentagne gange beskyldt for at have tilbageholdt oplysninger for Folketinget, hvor et politisk flertal uden om regeringen krævede en strammere kurs over for kvotekongerne.

Kvotekonger er storfiskere, som har tilegnet sig en så stor andel af de samlede fiskerikvoter, at de har en dominerende rolle inden for fiskeriområdet. I december 2016 enedes et politisk flertal uden om regeringen om, at reglerne skulle strammes.

Partierne uden om regeringen efterspurgte derefter konkrete værktøjer fra regeringen, men Esben Lunde Larsen hævede, at ud over at afkræve tro-og-love erklæringer fra fiskerne, så kendte han ikke til yderligere tiltag. Senere kunne Berlingske imidlertid afsløre, at Lundes ministerium havde ligget inden med en lang række af forslag, som ikke var givet videre til Folketinget.

Løkke bekræfter fyring af Lunde
Lars Løkke Rasmussen indledte med at slå fast, at grundloven giver ham et 'prærogativ' til suverænt at bestemme antallet af ministre og ressortfordelingen mellem dem, og at der ikke fra Folketingets side kan stilles nogen krav om begrundelse for en statsministers valg. Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti tog ordet og gjorde opmærksom på, at 'prærogativ' betyder 'særlige rettigheder'. ”Så tror jeg, at lidt flere kan følge med”, som han sagde.

Løkke gentog dog flere gange den forklaring, han også gav i en pressemeddelelse 7. august, den dag hvor han meddelte offentligheden, at Esben Lunde Larsen var færdig som fiskeriminister. Nemlig at Brexit udgør en stor udfordring for det danske fiskeri, og at området derfor bør flyttes til Udenrigsministeriet. Og dels, at der var en kritisk rapport på vej fra Rigsrevisionen – en rapport som siden er blevet offentliggjort og har peget på svigt i den måde, hele indsatsen mod kvotekonger er blevet administreret på i Fødevareministeriet siden årtusindeskiftet.

Endelig nævnte Løkke også, at ”klimaet” mellem udvalget – og i særdeleshed Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen og Esben Lunde Larsen ”ikke var tilstrækkeligt tillidsfuldt”, og at der derfor var brug for en ”frisk start”.

Dansk Folkepartis Ib Poulsen, som har været en af Lundes skarpeste kritikere, ville gerne vide, om flytningen af Lunde skulle ses som et udtryk for, at der nu er placeret et politisk ansvar i sagen om kvotekongerne. Det bekræftede Løkke:

”Det siger sig selv, at hvis fiskeriområdet havde været forvaltet til UG med kryds og slange, og at samarbejdsrelationerne med vores parlamentariske grundlag var uforlignelige, så ville det hensyn til, at det er en styrkepostion, der ligger i at Udenrigsministeriet får en aktie i det her, jo ikke være bærende i sig selv.” Eller sagt på en anden måde: Havde Lunde holdt sig gode venner med udvalget, var fiskeriområdet ikke blevet flyttet.

”Ulækre og uværdige” spørgsmål om kvotekonger
Også spørgsmålet om Venstres og Lars Løkke Rasmussens egne forbindelser til kvotekongerne blev vendt på mødet. Det er blandt andet kommet frem, at kvotekongen John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn har doneret 800.000 kroner til Lars Løkke Rasmussens fond ’Løkkefonden’, ligesom han ejer en virksomhed sammen med Venstres fiskeriordfører Thomas Danielsen.

”Nu ved vi jo, at statsministeren kender kvotekonger. Kendte statsministeren også til tiltag mod kvotekonger, som blev tilbageholdt for Folketinget”, spurgte Simon Kollerup. Løkke ville ikke svare på det sidste, men kaldte det første en ”mærkelig bemærkning om, at jeg kender kvotekonger. Jeg ved ikke, hvad der gemmer sig bag den upassende bemærkning”.

Løkke anerkendte, at han havde afholdt et ”velgørenhedsarrangement” sammen med ”en fisker fra Thyborøn”, men sagde, at arrangementet byggede på ”en henvendelse fra en person, jeg ikke kendte”, og at den meget fokus på forbindelserne mellem Venstre og kvotekongerne var udtryk for en ”smædekampagne”.

Han kaldte det desuden ”ulækkert og uværdig” at ”insinuere”, at hans forbindelse til kvotekonger skulle have haft indflydelse på regeringens politik på fiskeriområdet.


Flere artikler om emnet

Annonce