Annonce

Regeringen vil frede kvotekongerne

Afsløring: Regeringens forslag om at stramme reglerne for fiskekvoter, er i virkeligheden en forøgelse af det nuværende kvoteniveau.
Regeringen arbejder på et forslag, der skal stramme reglerne for ’kvotekongerne’ – altså de få storfiskere, der ejer en meget stor andel af retten til at fiske i bestemte områder.

Regeringen vil sætte et loft over, hvor mange kvoter en enkelt storfisker kan have, men regeringens ’stramning’ er i virkeligheden en lempelse – det viser et dokument, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

”Jeg synes, at regeringen med det her dokument viser sit sande ansigt og sin iver efter at beskytte kvotekongerne. Det er jo et slag i luften at indsætte et loft, som ingen rammes af,” siger Simon Kollerup, fiskeriordfører for Socaldemokratiet, til Netavisen Pio.

’Ingen skal afhændes noget’
Kritikken af ’Kvotekongerne’ er gået højt siden Rigsrevisionen i august måned kritiserede Miljø- og Fødevareministeriets lemfældige kontrol med fiskekvoterne. Derfor diskuterer man nu en reform af fiskerisektoren, der skal sikre bedre kontrol. Men en baggrundsnotits afslører, at Regeringen ikke har tænkt sig at ændre kurs:

Grænsen lægges lige over de fiskere, som har den største kvoteandel, dvs. at ingen skal afhændes noget,

”Grænsen lægges lige over de fiskere, som har den største kvoteandel, dvs. at ingen skal afhændes noget,” står der i regeringens notat. Det vil sige, at regeringen vil tillade storfiskerne at besidde lidt flere kvoter, end de største af dem gør i dag.

Derudover vil man tillade, at en kvoteejer overskrider den maksimale grænse med ti procent i op til fire år – uden nogen form for sanktion.

Nært forhold mellem Løkke og kvotekonger
”Jeg kan kunne tage den beskyttende tilgang som udsagn for et nært forhold mellem regeringen og kvotekongerne. Det er svært at vide præcist, hvem det er man tager hensyn til med dette dokument, men jeg har som så mange andre også kunnet læse om økonomiske forbindelser mellem Lars Løkke og kvotekongerne,” siger Simon Kollerup.

Vi har en ny venstreminister, men samme venstrepolitik, og den er til skade for det danske fiskeri.

Han forklarer, at han havde ønsket, at det havde gjort en forskel, at vi i august måned fik Karen Elleman som fiskeriminister i stedet for Esben Lunde Larsen: ”Men man må sige, at regeringen i den grad holder fast i den samme linie. Vi har en ny venstreminister, men samme venstrepolitik, og den er til skade for det danske fiskeri.”

Socialdemokratiet mener, at kvotekongerne skal bremses i at opkøbe kvoter, og at kvoterne skal spredes ud på flere hænder.

Karen Ellemann: Ingen kommentar
Ekstra Bladet har bedt den nye fiskeriminister om en kommentar til regeringens notits, hvortil hun har svaret, at hun ikke ’kommenterer igangværende forhandlinger.’

Ministeren skal mødes med fiskeriordførerne igen den 21. september for at diskutere stramningerne over for kvotekongerne.


Flere artikler om emnet