Annonce

Andelshaverne trætte af Blackstone-kampagne: I taler ikke på vores vegne

"Det er en helt bevidst strategi, at udlejerne skubber andelshaverne foran sig for at undgå et indgreb,” siger Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
Andelshavernes organisation, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation(ABF), er trætte af, at udlejerne – repræsenteret ved brancheorganisationen Ejendom Danmark – skubber andelshaverne foran sig i et forsøg på at undgå en ændring af den lukrative renoveringsbestemmelse 5.2. i Boligreguleringsloven.

Det siger direktøren for ABF, Jan Hansen:

Men de taler ikke på vores vegne

"Det er en helt bevidst strategi, at udlejerne skubber andelshaverne foran sig for at undgå et indgreb. Men de taler ikke på vores vegne," siger direktør Jan Hansen fra ABF til netmediet Altinget.

Jan Hansen hentyder blandt andet til, at Ejendom Danmark senest kritiserede boligminister Kaare Dybvads forslag til indgreb over for kortsigtet boligspekulation (Se faktaboks) med den begrundelse, at udspillet "i værste fald vil underminere lejeboligmarkedet og andelsboligmarkedet med store konsekvenser for andelshavere, pensionsopsparere og markedet."

Ejendom Danmark har igen og igen anført, at især andelsboliger kan blive ramt af et indgreb over for 5.2., men hos ABF er man glade for, at boligministerens seneste udspil giver mulighed for at fastfryse andelshavernes nuværende valuarvurderinger for at modvirke prisfald på boliger:

"Boligministerens forslag betyder, at der ikke er nogen andelshavere, der på forhånd er afskåret fra at sælge til den pris, der var tidligere. Vi er tilfredse med, at der er blevet lyttet til os, " siger direktør Jan Hansen til Altinget.

Udlejerne: Ejendomsbranchen hænger sammen

Netavisen Pio har forelagt ABF-kritikken for direktøren hos Ejendom Danmark, Jannick Nytoft. Han siger:

”Vi repræsenterer ejendomsbranchen bredt herunder administratorer af andelsforeninger, og har hele tiden haft fokus på de økonomiske konsekvenser af et muligt paragraf 5.2.-indgreb - hvad enten det er for andelsboliger, pensionskasser eller samfundet generelt. Ejendomsbranchen er en stor supertanker, som i den grad hænger sammen,” siger Jannick Nytoft til Netavisen Pio.

Ejendomsbranchen er en stor supertanker, som i den grad hænger sammen

Der bliver sagt at udlejerne skubber andelshaverne foran sig for at undgå et indgreb – Ejendom Danmark bliver altså direkte bedt om at holde op med at henvise til andelshaverne….

”Altså, vi forstår, at Jan Hansen mener sådan, men er det ensbetydende med, at vi skal mene det samme som Jan Hansen mener?”

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation(ABF) mener, at det er en helt bevidst strategi fra udlejernes side at skubbe andelshavernes foran sig for at undgå et indgreb. Er Ejendom Danmark enig?

”Vi vil gerne fortælle om de økonomiske konsekvenser et indgreb har. Bankerne, Forsikring & Pension og vi er ude og sige, at et indgreb vil koste i omegnen af 20-30 procent af værdierne samlet set på ejendomsbranchen. I tilfælde af at en udlejningsejendom vil falde 20-30 procent, ja, så vil alle udlejningsejendomme falde 20-30 procent. I tilfælde af at det er en pensionskasse, der ejer en udlejningsejendom, så er det klart, at pensionskassen vil tabe 20-30 procent på udlejningsejendommen. I tilfælde af at det er en andelsboligforening, der ejer en udlejningsejendom lige ved siden af, jamen så taber den også 20-30 procent. Vi er altså interesseret i at vide, hvad taber pensionskassen, hvad taber andelsboligforeningen, og hvad taber den helt private ejer, og hvad taber samfundet som helhed” siger Jannick Nytoft.

Deler ikke ABF's lettelse

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) glæder sig over, at regeringen har lyttet til ABF’s bekymringer således, at der med regeringens forslag til indgreb ”ikke er nogen andelshavere, der på forhånd er afskåret fra at sælge til den pris, der var tidligere". Det bør vel også glæde Ejendom Danmark?

”Nej, hvis markedet falder 20-30 procent, så bliver det jo bare en fiktiv fastfrysning. Man kommer i en situation med nogen fiktive høje vurderinger, som er blevet fastfrosset, men det er ikke det, som er den reelle virkelighed. Og det får betydning både, når man skal købe en andelsbolig, men også når en andelsboligforening skal have nyt tag – for hvad låner man så reelt til,” lyder det fra direktøren hos Ejendom Danmark.

Tre initiativer, der skal gribe ind over for spekulantion

Regeringen foreslår tre initiativer, der skal gribe ind overfor kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Regeringen foreslår desuden at andelsboligforeninger med valuarvurderinger kan fastholde de gældende valuarvurderinger.

Spekulantstop

Der skal gå 10 år fra en udlejer køber en ejendom, til de kan hæve huslejen efter § 5, stk. 2. Det skal modvirke, at det er muligt at gå efter hurtige, kortsigtede gevinster på lejernes bekostning.

Ejeren må i denne periode gerne udføre gennemgribende forbedringer, men kan ikke opkræve husleje efter §5, stk. 2, før lejemålet er genudlejet efter udløbet af perioden. Indtil da vil der alene kunne opkræves almindelige forbedringsforhøjelser. Regeringen foreslår, at spekulantstoppet fastsættes til 10 år.

Huslejebremse

Der skal indføres en huslejebremse, så vi bremser den nuværende prisspiral. Initiativ 2) og 3) vil betyde, at huslejen i en nyrenoveret lejlighed i gennemsnit er på niveau med en nybygget almen bolig i København.

I dag må lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, i henhold til boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi. Bestemmelsen medfører, at lejen kan sættes op på en måde, som kan føre til en prisspiral. Effekten opstår ved, at sammenlignelige lejemål gradvist over tid rykker op i huslejeniveau, hvilket løbende rykker niveauet for det lejedes værdi op. Regeringen foreslår at fjerne marginen for det lejedes værdi. Ændringen vil gælde ved indgåelse af nye lejeaftaler.

Grønt energikrav

Der skal indføres et nyt grønt energikrav, så kommende ejendomsrenoveringer bliver mere energieffektive og dermed støtter den grønne omstilling.

Der er i dag krav om energimærke D i hele ejendommen, hvis udlejer skal investere i forbedringer efter § 5, stk. 2 af de enkelte lejemål. Regeringen foreslår, at energimærkekravet hæves, så udlejer skal have bragt hele ejendommen op til minimum energimærke C, før huslejen kan fastsættes efter § 5, stk. 2.

Særligt vedrørende andelsboliger

Regeringen ønsker ikke, at andelsboliger skal blive ramt, fordi vi griber ind over for kortsigtede investeringer på boligmarkedet. Derfor foreslår vi, at andelsboligforeninger med valuarvurderinger kan fastholde de gældende valuarvurderinger.

Valuarvurderede andelsboligforeninger vil som udgangspunkt blive påvirket af initiativerne, fordi de er vurderet som en privat udlejningsejendom. Med henblik på at sikre, at initiativerne ikke har negative konsekvenser for andelsværdierne, foreslår regeringen at give andelsboligforeninger mulighed for at fastholde de gældende valuarvurderinger.

Regeringen foreslår endvidere at nedsætte et udvalg med deltagelse af Transport- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet og interessenterne på området med henblik på at gennemgå og stille forslag til justeringer af finansieringsreglerne for andelsboliger, så de ikke stilles ringere end ejerboliger.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet