Annonce

Sådan vil boligministeren spænde ben for Blackstone

”Vi er nødt til at tage styringen tilbage og ikke overlade det til udenlandske kapitalfonde,” siger boligministeren om baggrunden for regeringsudspil
Udenlandske kapitalfonde – med amerikanske Blackstone i spidsen – har de seneste par år i stor stil investeret i udlejningsejendomme især i hovedstadsområdet, renoveret lejligheder efter paragraf 5.2.-bestemmelsen, og efterfølgende forhøjet huslejen til det dobbelte – eller ligefrem det tredobbelte.  

Men nu fremlægger S-regeringen og boligminister Kaare Dybvad (S) et udspil til indgreb, der bremser udnyttelsen af den særlige renoveringsbestemmelse i Boligreguleringsloven.

Der er mange mennesker, der ikke har råd til at bo i vores hovedstad

”Der er mange mennesker, der ikke har råd til at bo i vores hovedstad, og vi er nødt til at tage styringen tilbage og ikke overlade det til udenlandske kapitalfonde,” siger boligminister Kaare Dybvad (S) til DR Nyheder.

Ministerens udspil til indgreb består af et ”spekulantstop” på ti år. Efter forslaget er en ny ejer i karantæne i ti år. Først efter ti års ejerskab kan ejeren forhøje huslejen efter den lukrative 5.2.-bestemmelse.

Ministeren foreslår også indført et grønt energikrav. Forslaget indebærer, at en udlejningsejendoms energimærkning skal hæves til mindst klasse C, før huslejen kan hæves.

Kaare Dybvad foreslår også – for at undgå at andelsboliger påvirkes af indgrebene – at andelsboligforeninger får mulighed for at fastholde de gældende valuarvurderinger:

"Almindelige danskere i andelsbolig skal ikke betale prisen, når vi griber ind overfor de kortsigtede spekulanter. Derfor har jeg også hele tiden sagt, at vi ikke kommer til at lave et indgreb, der rammer andelsboligerne. Vi foreslår, at det skal være muligt for andelsboligforeninger med valuarvurderinger at fastholde deres nuværende vurdering, hvis de ønsker det," siger Kaare Dybvad til Netavisen Pio.

Ministerens udspil til indgreb består af et ”spekulantstop” på ti år

Om det samlede udspil siger boligministeren:

”Det er en løsning, der sikrer, at man ikke som investor kan sætte lejen op, presse folk ud og tjene nogle hurtige penge,” siger Kaare Dybvad.

Lettelse hos talsmand for andelsboligforening

Formanden for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), Hans Erik Lund, ser udspillet som udtryk for, at politikerne har lyttet til advarslerne om værdifald på markedet for udlejningsejendomme– herunder andelsboligområdet:

”Regeringens positive udmelding betyder, at ingen andelshavere vil opleve en nedsættelse af andelsværdien på årets generalforsamling som følge af en ændring af boligreguleringslovens 5.2., og det er jeg meget tilfreds med,” udtaler landsformand for ABF, Hans Erik Lund, ifølge en pressemeddelelse.

ABF hilser det ligeledes velkommen, at ministeren vil nedsætte et udvalg, der skal se på lånevilkårene ved køb af andelsboliger.

”Vi har brug for at få de nuværende lånevilkår set igennem og justeret, da vilkårene i flere tilfælde har stillet købere af andelsboliger ringere end købere af ejerboliger,” siger Hans Erik Lund.

Udspillet forhandles torsdag aften med Folketingets partier - undtagen Liberal Alliance, der har meldt sig ud af forhandlingerne.

Sektoren kan ånde lettet op

Direktør hos Boligøkonomisk Videnscenter, Curt Liliegreen, mener, at andelsboligmarkedet med udspillet fra boligministeren ”kan ånde lettet op”:

”Den foreslåede revision af boligreguleringslovens §5.2 vil ikke kaste andelsboligmarkedet ud i krise. Sektoren kan ånde lettet op, og bør nu i stedet fokusere på at få styr på de problematiske valuarvurderinger,” skriver han således på det sociale medie, Twitter.

placeholder

 

"Jeg er glad for, at både ABF og Boligøkonomisk Videnscenter har været ude og sige, at vores forslag ikke rammer andelsboligerne samtidig med at vi sætter ind overfor kortsigtede spekulanter," siger boligminister Kaare Dybvad til Netavisen Pio.

Tre initiativer, der skal gribe ind over for spekulantion

Regeringen foreslår tre initiativer, der skal gribe ind overfor kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Regeringen foreslår desuden at andelsboligforeninger med valuarvurderinger kan fastholde de gældende valuarvurderinger.

Spekulantstop

Der skal gå 10 år fra en udlejer køber en ejendom, til de kan hæve huslejen efter § 5, stk. 2. Det skal modvirke, at det er muligt at gå efter hurtige, kortsigtede gevinster på lejernes bekostning.

Ejeren må i denne periode gerne udføre gennemgribende forbedringer, men kan ikke opkræve husleje efter §5, stk. 2, før lejemålet er genudlejet efter udløbet af perioden. Indtil da vil der alene kunne opkræves almindelige forbedringsforhøjelser. Regeringen foreslår, at spekulantstoppet fastsættes til 10 år.

Huslejebremse

Der skal indføres en huslejebremse, så vi bremser den nuværende prisspiral. Initiativ 2) og 3) vil betyde, at huslejen i en nyrenoveret lejlighed i gennemsnit er på niveau med en nybygget almen bolig i København.

I dag må lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, i henhold til boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi. Bestemmelsen medfører, at lejen kan sættes op på en måde, som kan føre til en prisspiral. Effekten opstår ved, at sammenlignelige lejemål gradvist over tid rykker op i huslejeniveau, hvilket løbende rykker niveauet for det lejedes værdi op. Regeringen foreslår at fjerne marginen for det lejedes værdi. Ændringen vil gælde ved indgåelse af nye lejeaftaler.

Grønt energikrav

Der skal indføres et nyt grønt energikrav, så kommende ejendomsrenoveringer bliver mere energieffektive og dermed støtter den grønne omstilling.

Der er i dag krav om energimærke D i hele ejendommen, hvis udlejer skal investere i forbedringer efter § 5, stk. 2 af de enkelte lejemål. Regeringen foreslår, at energimærkekravet hæves, så udlejer skal have bragt hele ejendommen op til minimum energimærke C, før huslejen kan fastsættes efter § 5, stk. 2.

Særligt vedrørende andelsboliger

Regeringen ønsker ikke, at andelsboliger skal blive ramt, fordi vi griber ind over for kortsigtede investeringer på boligmarkedet. Derfor foreslår vi, at andelsboligforeninger med valuarvurderinger kan fastholde de gældende valuarvurderinger.

Valuarvurderede andelsboligforeninger vil som udgangspunkt blive påvirket af initiativerne, fordi de er vurderet som en privat udlejningsejendom. Med henblik på at sikre, at initiativerne ikke har negative konsekvenser for andelsværdierne, foreslår regeringen at give andelsboligforeninger mulighed for at fastholde de gældende valuarvurderinger.

Regeringen foreslår endvidere at nedsætte et udvalg med deltagelse af Transport- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet og interessenterne på området med henblik på at gennemgå og stille forslag til justeringer af finansieringsreglerne for andelsboliger, så de ikke stilles ringere end ejerboliger.

Opdateret kl. 16.30 med boligministerens udtalelser til Netavisen Pio

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet