Annonce

Arbejdstilsynet hårdt ramt af finanslov

Regeringen vil skære kraftigt ned på bevillingerne til Arbejdstilsynet, og det kan betyde massefyringer allerede fra årsskiftet. Konsekvensen kan blive dårlige indsats for at modvirke nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet.
Står det regeringen, må Arbejdstilsynet klare sig for færre penge de kommende år. Det kan betyde, at op imod 140 stillinger i Arbejdstilsynet skal nedlægges, og hvilket igen vil have betydning for Arbejdstilsynets arbejde med at sikre, at landets arbejdspladser lever op kravene for såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø.

Under SR(SF)-regeringen fik Arbejdstilsynet også en vigtig rolle i kampen mod social dumping. Derfor har det også været en politisk prioritet for den tidligere regering, sammen med venstrefløjen, at sikre tilstrækkelige ressourcer til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har imidlertid i flere år været præget af store økonomiske udfordringer, og har de seneste år ”overlevet” på midlertidige bevillinger, og har derfor måttet kæmpe fra år til år for at få budgetterne til at hænge sammen. Ifølge Ugebrevet A4 har Arbejdstilsynet de seneste år haft et budget på omkring 480 millioner kroner, hvoraf de 80 millioner er kommet gennem midlertidige bevillinger.

Med finanslovsaftalen for 2014 fik Arbejdstilsynet en ny ekstrabevilling på 77 millioner kroner for 2016. Men i går kunne avisen.dk fortælle, at regeringen lægger op til en drastisk nedjustering af det tilskud til kun 31 millioner kroner. Dermed mangler der altså 46 millioner kroner allerede fra årsskiftet, og Arbejdstilsynet skal ud i store besparelser allerede fra årsskiftet.

Fra 2017 kan de midlertidige bevillinger være helt væk, og det kan betyde, at Arbejdstilsynet må skære drastisk ned i medarbejdergruppen. 140 stillinger kan ifølge avisen.dk være på vej til at blive nedlagt. Det kan blandt andet gå ud over indsatsen for modvirke nedslidning, hvilket kan synes paradoksalt i en tid, hvor der tales om, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Både Socialdemokraterne, SF og LO har været ude med kritik af besparelserne, som de frygter vil gå ud over arbejdsmiljøet.

Jeg er dybt bekymret for, om vi i fremtiden kan have et ordentligt arbejdsmiljø med de nedskæringer. Antallet af mennesker, som rammes af nedslidning og arbejdsulykker, er stadig alt for højt. Det her er et af de punkter, vi er nødt til at fokusere på”, fortæller socialdemokraternes Lennart Damsbo-Andersen til avisen.dk.


Flere artikler om emnet

Annonce