Annonce

Børsen anmeldt til Bagmandspolitiet for svindel

"Det er fuldstændigt uacceptabelt, hvis virksomheder snyder med hjælpeordningerne," lyder det fra kulturministeren om Børsens manipulation med annonceindtægter.
Slots- og Kulturstyrelsen anmelder nu dagbladet Børsen til politiet for mulig svindel med coronakompensation.

Politianmeldelsen kommer, efter at en advokatundersøgelse har afsløret, at der er blevet manipuleret med salgstallene i Børsens annonceafdeling for at opnå en højere kompensation fra staten for tabt annoncesalg.

”Det er en meget alvorlig sag," siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Dybt skuffende og meget alvorligt

"Det er fuldstændigt uacceptabelt, hvis virksomheder snyder med hjælpeordningerne. Regeringen og et flertal af Folketingets partier har sørget for hjælpepakker, der holder hånden under virksomhederne og vores kulturliv. Partierne har sikret, at medierne kan udkomme under pandemien og komme på den anden side af coronakrisen til trods for faldet i annonceindtægter. Det er dybt skuffende og meget alvorligt, hvis en virksomhed snyder med hjælpeordningerne"

Sagen er derfor overgivet til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), populært kaldet Bagmandspolitiet, og bliver strafferetligt efterforsket, og Slots- og Kulturstyrelsen vil samtidig tage stilling til et eventuelt tilbagebetalingskrav over for Børsen.

Parallelt arbejder Slots- og Kulturstyrelsen videre med at fastlægge størrelsen af et tilbagebetalingskrav i forhold til den udbetalte annoncekompensation, ligesom der er iværksat en afdækning af muligheden for yderligere kontrolforanstaltninger for annoncekompensationsordningen generelt.

Whistleblower advarede Corydon

Børsen bad i sidste måned advokatfirmaet Plesner undersøge om coronakompensationen havde været for høj, efter at en whistleblower havde gjort Børsens direktør, og ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon opmærksom på en række mails om netop annoncepenge.

Undersøgelsen viser således, at der i Børsens annonceafdeling i strid med reglerne har været tiltag med henblik på at begrænse eller påvirke timingen af annonceindtægter med det formål at optimere den kompensation, som mediehuset modtog i coronastøtte.

I alt er annonceordrer for 158.319 kroner flyttet ud af støtteperioden i 2020 uden rimelig begrundelse. I modsat retning trækker, at en efterkontrol af annonceordrer viser, at Børsens annonceindtægter har været overvurderet med 94.767 kroner i samme periode.

Samlet korrigeres annonceomsætningen i støtteperioden således med 63.552 kroner. Med en kompensationsgrad på 80 procent betyder det, at Børsen har modtaget 50.842 kroner i støtte på et forkert grundlag – penge, som nu tilbagebetales.

Fire fyret

Bjarne Corydon har undskyldt, at svindlen har fundet sted.

"Det er meget alvorligt og på ingen måde i overensstemmelse med Børsens værdier," har chefredaktøren forklaret.

Undskylde sagen over for læsere

"Børsen skal ikke modtage en krone mere i kompensation, end vi er berettiget til. Jeg vil gerne undskylde sagen over for læsere, myndigheder og det øvrige samfund."

På baggrund af konklusionerne i advokatundersøgelsen har Børsen valgt at stoppe samarbejdet med tre medarbejdere i annonceafdelingen. Også Børsens kommercielle direktør, Frederik Gundorph Olesen, har forladt sin stilling.

Undersøgelsen giver ikke anledning til at konkludere, at den kommercielle direktør har foranlediget - eller været bevidst om - de begåede fejl. Som ansvarlig for den kommercielle afdeling på Børsen har det dog været hans ansvar proaktivt at sikre, at sådanne fejl ikke kunne finde sted. Denne udeladelse har gjort, at samarbejdet bringes til ophør.

Undersøgelsen fra Plesner konkluderer, at ingen på Børsen personligt har haft økonomisk vinding ud af det skete.

Børsen vil nu gennemgå, om de eksisterende kontrol- og oplæringsprocesser er tilstrækkelige til at sikre, at en lignende sag ikke kan forekomme i fremtiden.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Den model er meget brugt. Når svindel ikke kan holdes skjult, er det selvfølgelig noget underordnet personale har fundet på og er skyld i. Og ledelsen anede intet. Men nu, hvor det ikke kunne skjules længere, er de handlekraftige med fyresedler.