CEPOS om vejen til radikalt mål: Stop efterløn og sænk dagpenge

Et øget arbejdsudbud på 30.000 personer, kræver skrappere reformer af dagpenge og efterløn, mener vicedirektør i CEPOS. De Radikale udelukker intet
Øget arbejdsudbud gennem nye reformer, er et krav fra De Radikales leder Morten Østergaard i de igangværende forhandlinger om et ny regering.

Partiet vil, ifølge Jyllands-Postens oplysninger, have, at en S-ledet regering har “en målsætning om at øge den strukturelle beskæftigelse med 30.000 personer og dermed øge råderummet med 5 til 7,5 milliarder kroner.”

Han foreslår, at man afskaffer efterlønnen helt og skærer dagpengene med 10 procent, for at banke arbejdsudbuddet op

Det krav fra Morten Østergaard får ros med på vejen af cheføkonom og vicedirektør i den borgerlige-liberale tænketank CEPOS, Mads Lundby Hansen.

“Rigtig godt at RV (Radikale Venstre, red.) kræver ambitiøst arbejdsudbuds-mål om 30.000 i job,” lyder det i et tweet.

De Radikales mål vil dog kræve “mere traditionelle reformer”, mener Mads Lundby Hansen. Han foreslår, at man afskaffer efterlønnen helt og skærer dagpengene med 10 procent, for at banke arbejdsudbuddet op med henholdsvis 22.000 og 13.000 personer.

placeholder
Morten Østergaard vil, over for Jyllands-Posten, hverken be- eller afkræfte om kravet bag de lukkede døre lyder på 30.000 ekstra sæt hænder.

 

Meget langt til 30.000

I den 2030-plan, som De Radikale fremlagde under valgkampen, blev en øget tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft trukket frem som det helt store dyr i åbenbaringen, når det kom til at øge arbejdsudbuddet og skaffe flere penge til velfærd. Her var en sænkning af beløbsgrænsen, ifølge De Radikale, et af de allervigtigste redskaber.

Vores forslag er, at vi starter med det, som er lettest og virker hurtigt, og det er øget udenlandsk arbejdskraft

At en sænkning af beløbsgrænsen står øverst på Morten Østergaards ønskeliste, blev bekræftet forud for regeringsforhandlingerne på Christiansborg mandag:

“Vores forslag er, at vi starter med det, som er lettest og virker hurtigt, og det er øget udenlandsk arbejdskraft,” sagde Morten Østergaard, inden han gik ind i forhandlingslokalet.

Tal fra Finansministeriet - som er dem vicedirektøren i CEPOS anvender - viser dog, at den sænkning, som De Radikale foreslår, blot vil øge arbejdsudbuddet på 1.200 personer.

Med andre ord har Mads Lundby Hansen ret i, at en sænkning af den årlige beløbsgrænse for arbejdstagere uden for EU kun vil bringe arbejdsudbuddet et ganske lille skridt tættere på de 30.000 ekstra sæt hænder.
 

Ser bort fra Finansministeriets skøn

I De Radikales økonomiske plan, har partiet valgt at se bort fra Finansministeriets tal og i stedet bruge tal fra Dansk Industri (DI), der anslår, at sænkningen vil øge arbejdsstyrken med 10.000 personer.

Til trods for, at DI’s tal er over otte gange så høje som Finansministeriets, har Radikale Venstres nummer to, Sofie Carsten Nielsen, kaldt DI’s skøn for “både sobert og konservativt”.

Med udgangspunkt i DI’s tal har partiet i deres 2030-plan indregnet en gevinst på to milliarder kroner årligt ved at sænke beløbsgrænsen, genindføre en såkaldt green card-ordning og en flaskehalsgaranti.
 

Østergaard: Vi udelukker ingen metoder

Spørgsmålet om øget arbejdsudbud var et centralt tema, da Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale mandag mødte journalisterne på Christiansborg.

Opgaven er ikke at udelukke metoder, men i virkeligheden at åbne op for at bruge alle de veje, der er.

Her slog Morten Østergaard fast, at partiet ikke vil frede hverken efterløn eller dagpenge, når det handler om at skaffe mere arbejdskraft:

“Opgaven er ikke at udelukke metoder, men i virkeligheden at åbne op for at bruge alle de veje, der er. Men vi ønsker ikke at straffe nogen for deres problemer, og derfor er vi imod de lave ydelser,” sagde Morten Østergaard forud for dagens forhandlinger med henvisning til fattigdomsydelser som kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvordan det er lykkedes RV at blive regnet for en del af "rød blok" uden større modstand, må guderne vide.

Radikal Venstre er jo et kapitalistisk parti, som varetager arbejdsgivernes interesser. Det gjorde det også i det indgåede arbejdsmiljøforlig sammen med bl. a. Socialdemokratiet og SF - kun Enhedslisten holdt sig udenfor - , som sikrer i dets 3-årige løbetid 6 tusinde døde, især arbejdsbetinget kræft af kemiske stoffer.
Det værste Hørup kunne forestille sig, var en sammenrotning af de stærke mod de svage.

CEPOS er en overblå instans.Med meninger så blå blå blå.Naturligvis skal ledige have dagpenge de kan eksistere for. Sådan er det. Er det overhovedet politik muligt at føre en politik til gavn for de svageste i samfundet,og deres oprejsning ? Næppe.... En "blå trop" vil omgående "rydde bordet".Så "den lille mand" aldrig kan få sig andet, end "smuler fra de riges bord".

RV skaber med deres `tankeroderi´ af neoliberal hæslighed og økonomisering af nedslidheden angst og stress ! SOCDEM´s strategi for mere menneskelighed i samfundet og i arbejds/ uddannelseskulturen må ikke blive ofre af RV´s "blåpolitiske" ønsker!
Og CEPOS? Hvad med at lukke CEPOS nede? `Økonomiske vismand´ som primært kun skærer i folkets grundsubstans og er orienteret til aktiemarked og de rige i landet er ikke til nytte i SOCDEM´s strategi om sikring af velfærdstaten! Mette talte meget om nødvendige forandringer i livsstilen, mht klimaproblematik og mht den blåpolitisk skabte nye sociale underklasse!Og det kræver kraft, klarhed og fantasi!
Og RV og CEPOS blær sig på en side som human og fremtidsorienteret, men på den anden side formulerer de sig utroværdig og inhuman og nedbrydende på SOCDEM´s gode program!
CEPOS hør fortiden til og RV´s blåpolitiske drømmedans ogsa...

Annonce