Annonce

Trepartsaftale om seksuel chikane skal sikre chikanefri kultur på arbejdspladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen.
Arbejdsgivere og arbejdstagere skal blive bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane, og det kræver en kulturforandring på den enkelte arbejdsplads.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om en række initiativer, der kan understøtte den nødvendige kulturforandring på arbejdspladsen. Reglerne tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, og det får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Med trepartsaftalen sættes der ind på flere centrale områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.

  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.

  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane

  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.

  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.

  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.

  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

En række initiativer kræver lovændringer. Regeringen vil derfor forelægge trepartsaftalen for Folketingets partier.

Minister: Chokerende historier har været en øjenåbner

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S):

chokerende historier, der har været en stor øjenåbner for os alle

“Seksuel chikane er helt uacceptabelt og kan desværre foregå alle steder på arbejdsmarkedet. Mange modige kvinder og mænd har i den seneste tid stået frem og fortalt nogle chokerende historier, der har været en stor øjenåbner for os alle. Nu er regeringen og arbejdsmarkedets parter nået frem til aftale, der er nøje overvejet og kan være med til at gøre en forskel for den almindelige dansker. Det er jeg meget stolt af.”

Ligestillingsminister Trine Bramsen (S):

“Det er en stærk og vigtig aftale, vi præsenterer i dag. Det er en aftale, der sender et nødvendigt signal om, at vi ikke accepterer seksuel chikane på vores arbejdspladser – eller noget andet sted i samfundet for den sags skyld. Det kræver en gennemgribende kulturændring, som vi alle skal bidrage til og tage ansvar for. Derfor ser jeg også frem til at samarbejde med parterne om den alliance, vi har besluttet at oprette som en del af aftalen.” 

Viceadministrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Pernille Knudsen:

“Seksuel chikane har med rette fyldt i medierne på det seneste, hvor der er blevet sat fokus på en række uacceptable forhold. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra arbejdsgiverside ønsker trygge arbejdspladser. Vi er glade for, at vi med denne aftale får sat fokus på, at alle har et ansvar for at sikre en chikanefri arbejdspladskultur og for at bekæmpe chikane.”

FH: Glæder sig over markant højere bøder

Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Majbrit Berlau:

Samtidig forhøjes bøderne væsentligt i de grove sager

“Aftalen er et stort skridt fremad. Det er nu slået fast med syvtommersøm direkte i loven, at arbejdsgiverne har ansvaret for et trygt arbejdsmiljø uden seksuel chikane. Samtidig forhøjes bøderne væsentligt i de grove sager, og vi får en særlig indsats overfor unge – bl.a. bliver det muligt at udelukke firmaer fra at have lærlinge ved gentagne tilfælde af seksuel chikane.”

Formand for Akademikerne (AC) Lisbeth Lintz:

“Jeg er særligt glad for, at der kommer opmærksomhed på nogle af de grupper, der er særligt udsatte for seksuel chikane, fx unge og personer med løsere ansættelsesforhold. Samlet set er aftalen et godt afsæt for den videre indsats.”

Formand for Dansk Metal Claus Jensen:

Nu får elever og lærlinge en bedre beskyttelse

“Vi har tidligere set eksempler på, at unge, der har været udsat for seksuel chikane, vælger at afbryde deres uddannelse, fordi sagsbehandlingstiden er alt for lang. Det er helt urimeligt. Nu bliver der skåret igennem, så der kommer en meget hurtigere behandlingstid.”

3F: Arbejdsgivernes ansvar skærpes

Konstitueret formand i 3F Tina Christensen:

“Jeg hæfter mig særligt ved de initiativer, som skærper arbejdsgivernes ansvar og sanktionerne i de tilfælde, hvor der sker seksuel chikane. 3F glæder sig over, at det med aftalen er blevet slået entydigt fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et arbejdsmiljø uden seksuel chikane. Det er 16 stærke initiativer, som parterne er blevet enige om.”

Forbundsformand for HK Anja C. Jensen:

når man er ung og ny i arbejdslivet, så er man bare ekstra sårbar

“Seksuel chikane, stress og dårligt arbejdsmiljø får ofte meget store konsekvenser for den enkelte, og når man er ung og ny i arbejdslivet, så er man bare ekstra sårbar, og desværre også mere udsat. Derfor er det så vigtigt, at vi med ungepakken får en langt bedre retsstilling og beskyttelse af elever og lærlinge. Og så bliver det også gjort fuldstændig klart i lovgivningen, at den godkendelse en virksomhed får til at have elever og lærlinge kan trækkes tilbage igen.”

Forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen:

“Det er skelsættende og banebrydende, at vi har fået en aftale, som har hundrede procent fokus på seksuel chikane. Den skubber i den rigtige retning i forhold til de kulturforandringer, vi ønsker at se på vores arbejdsmarked, så vi kan få et chikanefrit arbejdsmiljø, og vi sikrer medarbejderne bedre rettigheder.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Chikane er vel chikane, der forekommer ofte grov mobning på arbejdspladser , det jeg kender til: jernindustrien, passer du ikke lige ind eller bøjer dig for de fremherskende, selvudnævnte magthavere så er der lagt op til chikane.Lederne er ikke de værste her, dine kolleger kan sagtens forpeste din arbejdssituation. Der må og bør være lige ret - uanset hvad chikanen går på.

Jeg håber at ministeren invitere Manderådet med i sin alliance,så den ikke bliver for feminiske.