Annonce

Butikstyverier for mia.: “Organiseret kriminalitet, som er en stor parasit på hele vores samfund”

Det er, ifølge justitsministeren, organiserede, udenlandske tyvebander, der står bag mange af tyverierne.
Foto: Siine Fiig
Antallet af anmeldte butikstyverier har været stigende de seneste år. I 2023 modtog politiet på landsplan godt 25.000 anmeldelser om butikstyverier. Det er en stigning på knap 25 procent i forhold til 2022.

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd anslår, at der i 2023 er stjålet for op mod to milliarder kroner i den danske dagligvarehandel.

De mange butikstyverier er, ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S), et problem for både butiksejere, ansatte og kunder. SVM-regeringen vil derfor sætte hårdere ind over for butikstyverier med en række tiltag.

Det sker som en del af en samlet indsats mod kriminalitet, der på papiret kan virke mindre alvorlig, men som skaber utryghed og gener i danskernes hverdag.

Skærpet fokus på, hvem der krydser grænsen

Ifølge justitsministeren er der en tendens til at organiserede, udenlandske tyvebander står bag mange af tyverierne. Derfor vil regeringen have et skærpet fokus på, hvem der rejser ind og ud af Danmark.

Det er en milliardforretning. Det bliver begået af organiserede grupperinger

“Det er en milliardforretning. Det bliver begået af organiserede grupperinger, som også har helt klare aftaler for, hvor de kan afsætte varerne efterfølgende. Det er en form for organiseret kriminalitet, som er en stor parasit på hele vores samfund, som vi er nødt til at komme til livs,” siger Peter Hummelgaard (S) til TV 2.

Justitsministeren understreger, at en del af butikstyverierne er systematiske og målrettet især de dyre varegrupper.

Bødestraf fordobles

Konkret foreslår SVM-regeringen at hæve straffen for butikstyveri, så der som udgangspunkt altid udmåles en bøde på mindst 1.000 kroner, første gang en person bliver taget for butikstyveri. Det er en fordobling i forhold til i dag.

Derudover skal det sikres, at bøden for butikstyveri altid overstiger værdien af det stjålne. Samtidig foreslår regeringen at hæve bødetaksterne for hæleri tilsvarende.

Desuden vil regeringen sikre, at det bliver gjort mere tydeligt for butiksejerne, hvornår de må foretage lyd- og videooptagelser i butikkerne og dele disse med politiet til brug for politiets efterforskningsarbejde.

Justitsministeriet vil således i samarbejde med De Samvirkende Købmænd og Dansk Erhverv udarbejde et overblik over butiksejernes muligheder.

Herudover forlænges den styrkede indsats mod udenlandske tyvebander i grænseområderne, så den også gælder i 2024.

Siden 2022 har der været ansat cirka syv ekstra årsværk i politiet til blandt andet at pågribe omrejsende kriminelle, der har begået f.eks. butikstyveri, inden de når den danske grænse og rejser ud af landet.

Sammen om en tryggere hverdag

Regeringen lancerer tiltagene mod butikstyveri som en del af udspillet ”Sammen om en tryggere hverdag”, der indeholder i alt 11 tiltag, blandt andet mod cykeltyverier, indbrud, hæleri og butikstyveri.

11 initiativer mod indbrudstyveri og anden kriminalitet, der skaber utryghed i hverdagen

SVM-regeringen lancerede torsdag udspillet ‘Sammen om en tryggere hverdag’ - 11 initiativer mod indbrudstyveri og anden kriminalitet, der skaber utryghed i hverdagen.

Her er de 11 initiativer:

En styrket indsats mod indbrudstyveri og hæleri

1. Etablering af et digitalt register over stjålne genstande

2. Registrering af stjålne genstande på politi.dk

3. Forsøg med indbrudsvarsler fra politiet i Nabohjælp-appen

4. Styrket samarbejde mellem politi og Nabovenner

5. Økonomisk kontrol med unge, der begår indbrud eller hæleri

Konsekvent kurs over for butikstyveri

6. Styrket udrejsekontrol med omrejsende kriminelle grupperinger

7. Højere bødestraf for butikstyveri og hæleri

8. Klare rammer for butikkernes muligheder for optagelse af lyd og tv-

overvågning

Flere ansvarlige voksne i det offentlige rum

9. Forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter

10. Styrkelse af politiets arbejde med lokale tryghedsambassadører

Mere tryghed for cyklister

11. Stikprøvekontrol som led i kampen mod cykeltyveri

Se udspillet og de 11 tiltag  her.

Kilde: Justitsministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvad forventer Det-Blå-Svindlerhold når de afvikler velfærdsstaten? At alle tilpasser sig? Ha ha ha. Det her er kun begyndelsen på en reaktion mod stigende ulighed. Den vil mennesker anno 2024, som er ramt, ikke finde sig i. Og det her har potentiale til at blive meget være. Der er masser af muligheder, når moralen svinder ind og narcissismen tager over, grundet fejl opdragelse, i små mennesker med alt for store egoer.

Hvordan kan organiserede udenlandske tyvebander, der kører ind i Danmark udelukkende for at stjæle, være ofre for vores afviklede velfærdsstat, som de aldrig har været en del af?

Man må se i øjnene at kriminaliteten er taget til under Peter Hummelgård tid som justitsminister.

Ja. Bare se Nordic Waste katastrofen, hvor en rigmand groft har udnyttet samfundet.

Mon ikke butikstyverier ville blive mindre, hvis butikkerne fik lov til at hænge foto af butikstyvene på en væg ved indgang til butikken. Så havde vi andre "ærlige" kunder også en mulighed for at spotte evt. tyveknægte. Varerne ville sikkert også blive billiger, når butikkerne ikke skulle havde finansieret de stjålne vare af de ærlige kunder, nogen skal jo betale for de varer der bliver stjålet.