Annonce

Minister glæder sig: Færre afviste asylansøgere venter på at blive sendt hjem

”Vi gør det på en ny måde, hvor tvangsmæssige udsendelser er undtagelsen frem for reglen,” tilføjer enhedschef i Hjemrejsestyrelsen.
Foto: Indenrigs- og boligministeriet/Claus Bech
Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S).
Antallet af afviste asylansøgere i Danmark, som er i såkaldt udsendelsesposition, det vil sige at vedkommende afventer hjemsendelse, er faldet så meget, at det er nået det laveste niveau i næsten 15 år.

548 afviste asylansøgere afventede hjemsendelse i 2022 mod 806 i 2021 og 1155 i 2020.

Vi skal helt tilbage til 2009 for at finde et lavere antal, dengang var antallet 510.

Det viser de seneste tal fra Hjemrejsestyrelsen.

Lavere tilstrømning afgørende

De lave tal skal ifølge Integrations- og udlændingeministeriet ses i lyset af, at der har været en lavere tilstrømning af asylansøgere til Danmark i de senere år.

Men ministeriet understreger, at en ny tilgang til hjemrejsearbejdet også spiller en rolle.

”Det er en god nyhed, at der i dag er langt færre afviste asylansøgere i udsendelsesposition end tidligere. Det viser, at vi er på rette spor med hjemrejsearbejdet,” lyder det fra Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en pressemeddelelse.

Det koster ifølge ministeriet i gennemsnit cirka 350.000 kroner at have én afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter i et år.

Tabel: Udlændinge- og integrationsministeriet

Afvist af flygtningenævnet

En afvist asylansøger har fået behandlet sin ansøgning af det uafhængige flygtningenævn med en dommer for bordenden.

Her er det efter en individuel vurdering blevet konkluderet, at personen ikke har et beskyttelsesbehov, og derfor skal vende tilbage til sit hjemland.

Men også fordi det sender et meget uheldigt signal til omverdenen, hvis afviste asylansøgere i praksis bare kan blive, selvom de ikke har lovligt ophold

Sådan går det dog ikke altid i praksis.

”Men det er ikke altid nemt at få afviste asylansøgere udsendt. Heldigvis viser tallene, at det de seneste år er gået i den rigtige retning. Det er ekstremt vigtigt. Både fordi det koster det danske samfund millioner, når afviste asylansøgere ikke respekterer afgørelsen om, at de skal forlade landet,” siger Kaare Dybvad Bek og tilføjer:

”Men også fordi det sender et meget uheldigt signal til omverdenen, hvis afviste asylansøgere i praksis bare kan blive, selvom de ikke har lovligt ophold. Og så er det også den bedste løsning for den afviste asylansøgere selv, at den pågældende rejser hjem.”

Opsøgende enhed

Hjemrejsestyrelsen oprettede i 2021 en såkaldt “opsøgende enhed”, som har til formål at få flest muligt af de afviste asylansøgere til at rejse frivilligt.

Enheden består blandt andet af socialrådgivere og kriminologer. Enhedens primære målgruppe er tredjelandsstatsborgere, der har været i Danmark uden lovligt ophold i mere end to år.

Enhedens medarbejdere tilstræber i alle sager at skræddersy en værdig, bæredygtig og medvirkende hjemrejse for udlændinge i udsendelsesposition

Medarbejderne laver det opsøgende arbejde på udrejsecentre og i fængsler og arresthuse, og afholder samtaler med den afviste asylansøger, som peger hen imod en hjemrejse.

”Vores hyppige samtaler med de berørte udlændinge, er med til at afdække hvilke hindringer, der er i udlændingens motivation til at udrejse,” fortæller Jakob Spurlin-Roe, enhedschef i Hjemrejsestyrelsens Opsøgende enhed, til Netavisen Pio.

Han fortsætter:

“Det kan være behov for genetablering af kontakt til familien i hjemlandet, økonomisk støtte, undersøgelse af muligheden for medicinsk behandling i hjemlandet, opkvalificering igennem undervisning og aktivering etc.” 

“Enhedens medarbejdere tilstræber i alle sager at skræddersy en værdig, bæredygtig og medvirkende hjemrejse for udlændinge i udsendelsesposition,” fortæller Jakob Spurlin-Roe.

Tvang er undtagelsen

Det er vigtigt, at den vejledning den afviste asylansøger får både rummer en anerkendelse af personens vanskelige situation, men også er konsekvent i forhold til, at der er truffet afgørelse om, at personen ikke har ret til at være i Danmark, forklarer Jakob Spurlin-Roe.

”Det kan lyde paradoksalt, at det på den ene side er vigtigt både at anerkende og forstå deres motivation og på den anden side at skulle vejlede udlændingene i, at det har konsekvenser, hvis de ikke udrejser.” 

I takt med at verden ændrer sig, bliver vi også nødt til at udvikle vores tilgang til opgaven.

“Men jeg mener, at vores fremskridt og resultater bunder i, at vores medarbejdere kan se, at det ene ikke udelukker det andet. At vi på samme tid godt kan være menneskelige men stadig konsekvente i vores tilgang til hjemrejsearbejdet,” siger enhedschefen og tilføjer:

”Vi gør det på en ny måde, hvor tvangsmæssige udsendelser er undtagelsen frem for reglen. Opsøgende enhed er meget optaget af nytænkning i forbindelse med sager, der kan fremstå fastlåste. I takt med at verden ændrer sig, bliver vi også nødt til at udvikle vores tilgang til opgaven.”

Hjemrejsestyrelsen hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet og blev oprettet af den tidligere socialdemokratiske regering i 2020.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det bliver først godt nok den dag er ingen afviste asylansøgere er i DK.
Og indtil da skal de ikke uden for de lejre de opholder sig i.

Ja, ja. Det er da fint at flere hundrede der aldrig skulle have været her, nu bliver sendt hjem - efter to (2) år!
Men der er også nogle hundrede tusinder der lige så gerne må vende snuden hjemad, og som heller aldrig skulle have været her. Danske bliver de aldrig.

Så gælder det jo om ikke at få fyldt op igen. For det ser ikke meget ud til, at EUs ydre grænser er nogen effektiv stopklods.

Tåbeligt at sende folk ud af landet, når der er en så kæmpe stor mangel på arbejdskraft i Danmark. Det er at smide milliarder i skraldespanden. 42% af alle de stillinger der er kommet til i Danmark siden corona er besat af udlændinge. De alene bidrager netto med 18 milliarder kr. årligt til Danmarks finanser.

At sende folk ud af landet er som at dele gratis guld ud.

For det første mangler vi sådan set ikke rigtig nogen arbejdskraft. For det andet er der forskel på mellemøstlige analfabeter og europæiske skoleuddannede borgere.
Din holdning er farlig for vores fremtid.

Det går ikke at tage flere muslimer ind, det går ud over de danske skolebørn, som skal indrette sig
de muslimske børn .Ydermere får vi mange flere muslimer automatisk, de får mange flere børn end Danskerne.