Annonce

Krifas kamp for legitimitet: Et mislykket partnerskab

Kommentar: Medlemmerne i Diabetesforeningen fik sat Krifa godt og grundigt på plads. Det vidner om, at medlemsdemokratiet og den danske model står stærkt.
Foto: Folketinget og Diabetesforeningen
Formand for Krifa, Jane Heitmann og direktør for Diabetesforeningen, Claus Richter
Den danske model har gjort Danmark verdensberømt for vores gode vilkår og fleksible arbejdsmarked.

Derfor står episoden med Diabetesforeningen og Krifa som et lysende eksempel på, hvordan danskerne og foreningsdanmark værner om de værdier, som kendetegner et land med en stærk fagbevægelse.

Diabetesforeningens medlemmer har talt og deres stemme rummer en dybde, som rækker ud over blot at være en reaktion på et enkelt samarbejde.

Medlemmer stejler over samarbejde med Krifa 

Diabetesforeningen besluttede torsdag den 23. november at indgå et samarbejde med Krifa, som er en gul fagforening - eller fagforretning, som nogle kritikere vælger at kalde Krifa.

Krifa indgår nærmest ikke overenskomster på det danske arbejdsmarked og er dermed ikke med til at sikre de fordele, som danske lønmodtagere nyder godt af.

Derfor er Krifa forhadt af mange, men den gule fagforening prøver ihærdigt at møve sig ind i det gode selskab.

Senest har formanden for Krifa, Jane Heitmann, i oktober i år argumenteret for, at Krifa bør sidde med ved forhandlingsbordet til trepartsforhandlinger ligesom de overenskomstbærende fagforeninger. Det samme gjorde sig gældende for Det Faglige Hus’ landsformand, Johnny Nim, som har forsøgt at få en plads ved bordet.

Samarbejdet med Diabetesforeningen fik medlemmer til at melde sig ud og til at give deres utilfredshed til kende med store bogstaver på patientforeningens offentlige Facebook-side.

En sand shitstorm blæste over Diabetesforeningen. 

Shitstormen på Facebook var ikke blot en overfladisk reaktion, men snarere et udtryk for en dybtfølt bekymring. Medlemmernes utilfredshed med Krifas historie og praksis, der står i kontrast til de klassiske fagforeninger, var umiskendelig.

Tætte bånd mellem Venstre og Diabetesforeningen

Interessant er det også at bemærke, at denne modstand kommer i en tid, hvor Diabetesforeningens ledelse har tætte bånd til ledelsen i Krifa.

Claus Richter og Jane Heitmann har i en lang årrække haft deres fælles gang i partiet Venstre. Jane Heitmann som folketingsmedlem for Venstre fra 2011 til 2022 og Claus Richter som partisekretær for Venstre fra 2023 til 2019.

I 2014 var de to kærester ifølge Fyens Stiftstidende.

Måske skal Diabetesforeningens ledelses fejllæsning af deres medlemmer forstås på baggrund af det tætte bånd mellem foreningens direktør, Claus Richter, og formanden for Krifa, Jane Heitmann? 

I hvert fald var det ikke ledelsen, men derimod medlemmerne, som fik sat en stopper for patientforeningens samarbejde med Krifa.

Stærke værdifællesskaber 

Diabetesforeningens hurtige beslutning om at trække sig fra samarbejdet med Krifa er et tydeligt tegn på, at værdier og fællesskab stadig står stærkt i fagbevægelsen.

Der gik ikke mere end fire dage, fra samarbejdet blev offentliggjort til, at Diabetesforeningen måtte trække sig.

Det understreger vigtigheden af at forstå og respektere medlemmernes holdninger og den dybere kontekst, de opererer i

Det understreger vigtigheden af at forstå og respektere medlemmernes holdninger og den dybere kontekst, de opererer i.

Andre organisationer vil i fremtiden tænke sig om en ekstra gang, inden de indgår samarbejde med Krifa eller andre gule fagforeninger.

Og dem, som allerede har et samarbejde, har nu en god grund til at genoverveje deres beslutning.

Historien illustrerer, hvordan forsøg på at blande alternative fagforeningsmodeller med etablerede og værdibaserede fællesskaber kan møde stor modstand.

Det står som en påmindelse om, at fagbevægelsen ikke kun handler om økonomiske fordele, men i høj grad også om fælles værdier og solidaritet.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Krifa indgår nærmest ikke overenskomster på det danske arbejdsmarked"

De har vist en lille håndful overenskomster med Kristelig Arbejdsgiverforening. Men det er jo også bare dem selv med en anden kasket og dermed ikke ligefrem nogen imponerende bedrift.

To solide Venstrefolks forsøg på at spænde en gul fagforening for kampen mod den rigtige fagbevægelse og rigtige overenskomster. De gule snylter på den rigtige fagbevægelses ret til at forhandle og indgå overenskomster. Overenskomster der desværre også gælder for uorganiserede og medlemmer af de gule rabatforeninger.

Godt at der er nogle der sætter grænser for de organisationer som nasser på overenskomster som de ikke vil betale for at opretholde, de kaldes i daglig tale for nassere

Du skriver, at der er andre organisationer, som samarbejder med Krifa og andre gule fagforretninger.
Kan vi ikke få en liste overdem, så også deres bestyrelser og medlemmer kan reagere.

Hej Erik, det jeg mener med organisationer,er de der kalder sig fagforeninger, hvad de ikke er, der bliver ikke afholdt medlemsmøder og generalforsamling hvor man kan få .indflydelse på, hvem der sidder i bestyrelsen, de der betaler penge til organisationen har ingen indflydelse, i flere af disse organisationer bliver de betalende omtalt som kunder. Derfor er de der melder sig ind i mine øjne nogle nasserøve .

De ansvarlige i Diabetesforeningen skal ganske simpelt fyres for dette tonedøve ideologiske fejlskud. Ellers kan den gamle forening ikke genvinde sit ok renomme.

Fuldstændig enig....

Et skoleeksempel på korruption og pamperi.

Krifa er sat i verden for at undergrave de gode løn- og arbejdsforhold lønmodtagerne har i Danmark.

Annonce