Annonce

Analyse: Til den, der har, skal mere gives

Toppen af samfundet har masser af guld på kistebunden, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og der er endnu flere gyldne nyheder på vej til fremtidens milliardærarvinger.
Foto: Colourbox
Den rigeste ene procent i Danmark ejer mere end en fjerdedel af danskernes samlede formue.

Det fremgår af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Stor ulighed 

Den ene procent på toppen af den økonomiske rangstige, som er de mest velhavende, besidder 25,5 procent af den samlede nettoformue i Danmark.

Nettoformue er reale aktiver som for eksempel bolig, bil og finansielle aktiver som pensionsopsparing, værdipapirer og bankindestående fratrukket al registreret gæld.

Uligheden er enorm, når det kommer til formuer i Danmark   

”Uligheden er enorm, når det kommer til formuer i Danmark,” siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ifølge en pressemeddelelse.

En stor del af den rigeste procents formue står i unoterede aktier, som primært dækker over aktier i familieejede virksomheder som for eksempel Lego, Danfoss og Ecco.

”De unoterede aktier har en kæmpemæssig betydning for uligheden i Danmark. Det viser, at de allerrigeste i mange tilfælde får deres midler fra familieejede virksomheder, der måske endda er gået i arv,” siger Sune Caspersen.

Vil sænke skatten 

Netop de unoterede aktier, som arves fra familie, bliver i dag beskattet med 15 procent.

Men SVM-regeringen ønsker at sætte skattesatsen ned til 10 procent ifølge regeringsgrundlaget. Og det mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en dårlig idé.

”Hvis man vil bekæmpe uligheden i Danmark, er en sænkelse af arveafgiften den forkerte vej at gå. I virkeligheden er det en skattelempelse, der primært går til milliardærarvinger,” siger Sune Caspersen.

Dermed lader det til at være samme tankegang, som også findes i Mætheusevangeliet.

Her står der: “For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.”

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Så mangler vi bare nogen, der vil gøre noget ved det uden også lige at skulle snige en masse andet uønsket og upopulært gakkelak ind ad bagdøren ved samme lejlighed.

Kære Thor! Dit indlæg bliver man ikke klogere af.

Du kan jo vælge at læse det som Mætte er dum æv bæv ;-)

Det er godt vi har de fattige folkepensionister til at betale - husk at sige tak

TAK til de mange (samlevende) folkepensionister, SU-modtagere og alle jer på overførselsindkomst, fx kontanthjælpsmodtagere og enlige på ressourceforløbsydelse, som ikke har modtaget nogen form for inflationshjælp eller ældrecheck.

HUSK, at ingen af de nuværende magthavere værdsætter jer og GØR OPRØR! VÆLT MAGTHAVERNE og OVERTAG DERES PLADSER!

Hvad er argumentet for nedsættelse af skat på unoterede aktier...
Altså lige bortset fra at uligheden øges væsentligt...
Mette - vågn op...

Argumentet er: Det står i regeringsgrundlaget - LEV MED DET!