DSU-formand: Julen er ikke de fattigstes fest

Den kommende regering må komme den stigende ulighed til livs. Det mener formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Katrine Evelyn Jensen.
Foto: Kasper Enevoldsen
Katrine Evelyn Jensen, forbundsformand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
I dag viser kalenderen 1. december. Rundt i landet vågnede tusindvis af forventningsglade børn op. Pakkekalender, risengrød, julekalender i fjernsynet og kun 24 dage til den helt store aften.

Men det er bestemt ikke alle børn, der vågnede bekymringsfrit op. For julen er ikke de fattiges fest. De nyeste tal viser desværre endnu engang, at uligheden er steget i Danmark. Skellet mellem de rigeste og de fattigste er blevet større.

Flere søger om julehjælp

Igen i år er der rekord for ansøgningerne til julehjælp. Faktisk er der 39 procent flere, som har søgt om julehjælp i år sammenlignet med sidste år.

Sådan et land skal vi ikke være.

Undersøgelser viser, at mindst hver 20. dansker har mistet sit rådighedsbeløb på grund af inflationen. Der er altså alt for mange mennesker, som knapt kan klare tilværelsen.

Sådan et land skal vi ikke være.

Paradoksalt

Vi lever i en paradoksal tid, for på den ene side er økonomien fortsat i opadgående kurve, ledigheden falder og de fattigste indkomstgrupper er trods alt blevet rigere, for mange er kommet i arbejde.

Men samtidig buldrer inflationen derud af, renterne stiger og Det Økonomiske Råd spår, at 100.000 danskere vil miste deres arbejde indenfor de næste tre år. Byggebranchen og dele af industrien melder allerede om fyringer.

der er tusindvis af mennesker, der bare kæmper for at have til dagen og vejen

Samtidig med, at der er tusindvis af mennesker, der bare kæmper for at have til dagen og vejen, er de rige blevet markant rigere de sidste år. Og deres øgede indtægt kommer ikke af mere hårdt arbejde eller skabelse af nye virksomheder, der kan generere arbejdspladser. Nej, det er særligt aktieafkaster, der har bragt velsignet bud til de rigeste.

Kan ikke betale sig at arbejde for de rigeste

Det er uholdbart for vores land, at formueindtægterne er så skævt fordelt. De rigeste 10 procent i Danmark ejer samlet 46 procent af formuerne. Bolig, arv, kapitalgevinster. Hvis man fraregner arbejdsmarkedspensionerne, er vi helt oppe på 60 procent.

Det er alt for skævt. Og det er udtryk for en usund incitamentstruktur. Det kan ikke betale sig at arbejde for de rigeste, så længe nedarvet formue og nogle gode værdipapirer er sikret.

Det kræver en ekspansiv finanspolitik, så snart økonomien vender.

En ny regering er nødt til at komme den stigende ulighed til livs. Dels ved at sikre, at de, der er kommet i arbejde som følge af højkonjunkturen kan bevare sit arbejde trods den økonomiske afmatning.

Det kræver en ekspansiv finanspolitik, så snart økonomien vender. Og på den anden side skal en ny regering arbejde for, at vi får en sundere incitamentstruktur for indkomst i vores land.

De rige skal ikke ned med nakken

Vi skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde ved at sænke indkomstskatten i bunden for til gengæld at hæve arveafgiften og kapitalskatten. Vi skal fjerne rentefradraget for alle andre end førstegangskøbere og sørge for, at dagpengesatsen reguleres i forhold til prisindekset.

Den geografiske ulighed har været stødt stigende i mange år

At komme den stigende ulighed til livs handler ikke om, at de rige skal ned med nakken. Det handler om, hvilket land vi gerne vil være. Den geografiske ulighed har været stødt stigende i mange år. Lavindkomstgrupperne bliver presset ud af byerne og det efterlader de privilegerede uden udsyn til, at der også findes andre liv og tilværelser end deres egen.

56.000 fattige børn

Lars Olsen mfl. undersøgte forskellige befolkningsgruppers holdning til omfordeling og velfærd i deres bog ”Rige børn leger bedst”. Resultaterne er bekymrende. Over 50 procent af dem med indkomster over 700.000 kroner om året mener, at det er noget ”pjat” at snakke om fattigdom i Danmark.

Det tror jeg ikke, at de 56.000 fattige børn synes. De børn, der denne jul kan se frem til forældrenes bekymrede miner og mindreværdskomplekser overfor de andre i skolen.

Uligheden i Danmark er et stort problem og det skal vi tage alvorligt. For det er ubærligt, at der i dag vågnede børn op uden forventningens glæde.

Glædelig 1. december.

Forbundsformand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kære Katrine Evelyn Jensen
Nej, der bør ikke være en "når din mor dør"-sorgafgift for almindelige danskere. Mange af dem, der søger julehjælp, holder slet ikke jul, men er massetilvandrede muslimer, der bor med offentligt anvist "almennyttig" bolig med fuld boligstøtte, børneydelser, kontanthjælp og førtidspension. Nede på parkeringspladsen har de en kæmpe stor muskel BMW holdende, og hver sommer rejser de hjem på sommerferier til Irak og Libanon (hvor de har fem huse) hele sommeren og lever som konger.

Det passer ikke.
Der er mange fattige danskere.
Mange børn lever i fattigdom og i forhold til de forudgående år, har priserne på energi til opvarmning og priserne på fødevarer forværret situationen.
Det kan vi alle selvfølgelig indse.
Og i kommunerne er der ikke hjælp at hente.
Mange syge og handicappede er parkeret på lave ydelser, kommunerne holder dem fast i hamsterhjulet, så flere dør, end der kommer i job.

Kære Anne-Marie Monrath
Projekt Mellemøsten i Danmark (Danimakistan) koster hvert år mindst 35 milliarder kroner (en Storebæltsbro) i rent underskud, når alle indtægter er modregnet. Da det er det officielle tal fra Finansministeriet, er det reelle tal naturligvis langt højere. Derfor er det ekstremt arrogant og snobbet, at vi overhovedet tillader os at tale om fattigdom, når vi stadig bliver ved med hæmningsløst at tillade massetilvandrede kulturfremmede fra MENAPT-landene at traske og vade hele vejen op gennem en perlerække af sikre lande i Europa, for at få asyl, familiesammenføring, boliganvisning, boligstøtte, børneydelser, opholdstilladelser, kontanthjælp, førtidspension, SU og indfødsret her.

Så længe vi fortsætter med denne økonomiske, kulturelle og nationale selvmordsadfærd, vil ingen fattige danskere være gavnet. Sendte vi de uintegrerbare tilvandrere hjem i morgen, ville de fattigste danskere være millionærer med at trylleslag.

Spaendende synspunkter. Hvorfor er det skidt, at tusindvis af boern og unge har problemer den 1 dec.? Jeg har det saadan yderligere 364 dage om aaret. Men jeg er jo ogsaa gammel. Da jeg var ung, var julen boernenes og de fattiges fest. Det fortalte min religionslaerer i hvert fald, og hun var en god kristen. Julen i 2022 bliver nok lidt spartansk; ligesom de fattige boernefamilier, er der heller ikke saa meget at rutte med; men der er da stadigvaek sparemuligheder. Juleblysning? Ikke i aar. Julegaver til boerneboern? Ikke i aar. Bidrag til sos boernebyerne? Kan nok godt faste et par dage.
Er det nu helt rigtigt, det der med forgyldte aktieejere? Da der kom negative renter i pengeinstitutterne, oprettede jeg en aktiesparekonto. Og ja, der er da kommet bedre udbytte end fra sparekassekonton. Saa hurra, nu kan jeg komme af med mine aktier, og jeg faar kun 15% mindre for dem, end jeg gav. Jeg foeler mig virkeligt forgyldt.
Og saa lige til hr. Peter Jensen: Jeg kender nogen af dem, der har brug for julehjaelp. De er ganske danske. Selv er jeg folkepensionist, og naeste aar faar jeg udbetalt (ifoalge udbetaling Danmark) hele dkr 8300 om maaneden plus den helt vanvittige sum af dkr1200 fra atp. Jeg er glad for, at jeg ikke er muslim, for saa ville jeg blive udvist, fordi det kan man da ikke leve for?
Hvad jeg oensker til jul? Reinkarnation af Skipper Klement eller nogle flere socialdemokrater, saa arbejderklassen kunne faa sit parti tilbage.
God jul og godt vintersolhver til alle, uanset overtro.

Skipper Klement og flere socialdemokrat. Ja det er jo et fromt ønske, men problemet socialdemokrati er at der er lige så lidt socialisme i socialdemokratiet som der er hund i hundekiks .
God solhverv min ven.

Er det partiprogrammet for 2043 eller 2053, Katrine Jensen her præsenterer? Katrine opremser alle tænkelige emner i en pærevælling, der ligger lysår fra det nuværende folketing.

Rige børn leger bedst!

Jo, tak! ??????

Skolerne i storbyerne er stopfyldte! Lokalerne er alt for små, dårligt ventilerede, og lærerne har alt for lagt på arbejde. De bor typisk uden for storbyerne for at have råd til en ordentlig bolig til sig og sine!

Rige børn leger bedst?

Der er alt for mange børn samlet i skolegården og lærerne har knap nok tid til at passe deres gårdvagter! Det hele skal jo nås! Transport, forberedelse, lektioner, møder, kollegial sparring og gårdvagter!

Rige børn går for lud og koldt vand!

Nu er indetemperaturen på luft endda sænket til 19 grader!

Det sku være så godt (at være rig), men så er det faktisk skidt (at være rig).

Storbyernes rigdom i form af højeste kvadratmeterpris på huse og lejligheder og dyreste café besøg og dyre kulturelle oplevelser og alt er dyrt, ja.

Rige børn leger bedst?

Kom ud på landet eller i alle de små forstadskoler!

Her leger børn bedst!

Masser af plads! Masser af overblik! Alle kender alle! Og læreren har plads og overskud til den enkelte! Og kan betale sin husleje! Og har tid til at dele ud af sin tid til “de børn for hvem legen behøver et løft og ikke falder så naturligt og ligetil”.

Rige børn leger bedst?

Mindreværdskomplekser afværges bedst med lærere der har tid og overskud!

Gå ud på landets skoler og bliv blot lidt klogere!

Fattige børn leger ofte bedst!

Fantasien får oftere frit spil i samspil med natur, frisk luft, masser af plads og lærere der har tid og overskud!

Og tænk at være rig og “skulle bryde den sociale arv”.

Blive endnu rigere!

Hvilke forventninger at skulle leve op til?

Hvornår er der tid til at være sig selv!

Tid til at lege!

Når forældrene hele tiden skal pleje deres formue og indtægt for at blive boende i de rige omgivelser, ja,

Så er der ikke megen tid og overskud til leg!

Skattekronerne bliver derefter!

Skolerne bliver derefter!

Legen bliver derefter!

Nu skal CO2 afgifter sætte endnu mere fut i inflationen!

Endnu flere flytter til fjernvarmebyerne og endnu flere rige samler sig i byenklaver og i storbyer!

Endnu flere rige bor tæt!

Og institutionsbyggerierne halter bagefter i alt for små byrum!

Og ingen folkeskolelærere har råd til at bo i området!

Rige børn leger bedst!

Jo sikkert!

Thi de ved ikke bedre!

Det er det fine ved børn!

Mindreværdskomplekser er sjældent medfødte!

Men socialdemokrater elsker fortsat devisen “ at bryde den social arv”!

Kun en vis Mette Frederiksen kalder det “uddannelses-snobberi”!

Men nu vil hun jo også gerne lege med de blå, de borgerlige, de konservative, de liberale, de grønne, de røde…..

Diversitetens børn leger bedst!

Hvad skal vi lege i dag?

Lad os lege fattige!

Og en lille pige rækker fingeren op og siger:

“Hvordan gør man det?”

43 % af de 15-25 årige mistrives!

Fik vi at vide under valgkampen!

Ingen børn leger mere i Danmark!

De lange skoledage gjorde det af med legen!

Mistrivsel er når børn keder sig i samvær med andre børn eller er helt udenfor!

Storbyernes vækst gjorde folkeskolelærernes gode anerkendende tilgang til det enkelte barn til en umulighed!

Rige børn leger desværre ikke bedst!

Og kun fattige folks børn bliver i dag folkeskolelærere!

Der venter dem en lang hård kamp minut for minut!

Først på cyklen fra Hammel til Riisskov og retur hver dag!

Først på cykel fra Hedehusene til Frederiksberg og retur hver dag!

Aksel Jensen - hvad mener du om at Rosa Lund, på grund af sygdommen sklerose, bliver nødt til at at tage sygeorlov fra folketinget, da hun skal behandling med en ny medicin der giver bivirkninger???

Du springer jo let hen over emnet i denne artikel:

https://piopio.dk/efter-sygemelding-stor-stoette-fra-baade-roede-og-blaa

https://piopio.dk/comment/31456#comment-31456

Aksel Jensen - har du nogen menneskelige egenskaber eller er du bare ude på at se dit eget navn på tryk???

Når man blander farverne RØD og BLÅ får man VIOLET/LILLA.....Det er det der er ved at ske nu i DANMARK.
Den SOCIALDEMOKRAISKE STATSMINISTER er igang med at lege med FARVER. Måske er hun træt af den farve som alle hendes vælgere ellers TROEDE hun var en del af. Men,ak ak ak nej nej nej .....Nu er METTE FRDERIKSEN igang med
at rette ind til BLÅ... TIL KATASTROFE og MASAKRE for alle landets svageste og fattigste borgere.HvAD ER DET DA
FOR ET "DREJ" EN SOCIALDEMOKRATISK STATSMINISTER ER IGANG MED ???? Noget uhørt ganske enkelt. På tide at ALLE der har stemt på S vågner op og SER hvad det er der sker. Så ingen igen begår den fejl at stemme en gang til
på ingenting. Hvordan kan en S STATSMINISTER dog være en sådan VENDEKÅBE ? Kun for at redde egen plads på taburetten.

Helt i "lommen" på de "blå".Blå lefleri ud over alle grænser. Skræmmende...

"Glade jul,dejlige jul".I denne søde juletid som kan være alt andet end sød for de mange der ikke har en chance for at mærke noget til den....".Glade Jul dejlige jul" eller vorherre bevares ....godt tilsat reklamer i TV for "familiejul".I overforbrugets tjeneste.Hvor der aldrig bliver plads til " Den lille pige med svovlstikkerne" for bordenden.Glemt...midt i den store "sangleg",med indbygget grantræ. Og flere meter høje gavebjerge der skyder op hvert eneste år den 24 December.

Annonce